Rostoucí úrokové sazby hypoték vyvolávají obavy o trh s bydlením - komentář

ilustrační foto

Neustále rostoucí úroková sazba hypoték ve Spojených státech a Evropské unii vyvolává obavy z možného zhroucení trhu s bydlením. Mnozí tržní odborníci, včetně analytiků platformy Freedom24, naznačují, že tento scénář skutečně připadá v úvahu. Co je příčinou těchto obav? Zjednodušeně řečeno, vyšší úrokové sazby zdražují půjčování peněz, což v konečném důsledku snižuje dostupnost bydlení pro potenciální kupce. S růstem hypotečních sazeb se zvyšují měsíční splátky spojené s koupí bydlení. To může mnoho potenciálních kupujících odradit, což vede k výraznému poklesu poptávky.

Jaký lze očekávat vývoj na evropském trhu s bydlením

Protože je na trhu méně kupujících, mohou být prodávající nuceni snížit nabízené ceny, aby kupce přilákali. Důsledkem pak může být kaskádový efekt, kdy klesající ceny dále oslabí poptávku a spustí sestupnou spirálu na trhu s bydlením. Když si majitelé bydlení v návaznosti na rostoucí úrokové sazby již nemohou dovolit splácet hypotéky, mohou být nuceni své úvěry odložit. To může vést k zabavení nemovitosti bankou a prodejem v dražbě. Alternativně se mohou majitelé bydlení rozhodnout pro zkrácený prodej, kdy prodají nemovitost za nižší cenu, než je zůstatek nesplacené hypotéky, aby se vyhnuli exekuci.

Tento kolaps na trhu s bydlením by mohl mít dominový efekt na celou ekonomiku. Stavebnictví, které je do značné míry závislé na prodeji nových bydlení, bude mezi prvními, kdo utrpí. Ztráta pracovních míst v tomto odvětví by mohla vést ke snížení spotřebitelských výdajů a dalšímu zpomalení hospodářského růstu jako celku.

Takový scénář se však může ve Spojených státech a Evropské unii vyvíjet odlišně. Nemovitostní trhy se zde nacházejí v různých fázích cyklu, takže jsou v různé míře náchylné ke zvyšování úrokových sazeb. Například americký trh s bydlením se v posledních měsících již ochladil, jelikož rostoucí sazby hypoték a inflace utlumily poptávku. Přesto zůstává celkový trh relativně zdravý, se silnými základy a nízkým stavem zásob. Na druhou stranu trh s bydlením v EU je rozmanitější a v některých zemích dochází k vyššímu růstu cen než v jiných. Očekává se, že rostoucí úrokové sazby budou mít na trh s bydlením v EU ve srovnání s USA výraznější dopad, protože v mnoha evropských zemích je zadlužení domácností vyšší.

Důsledky pro budoucnost trhu s bydlením

Vzhledem k tomu, že se vlastnictví bydlení stává méně dostupným, může se zvýšit poptávka po nájemním bydlení, což povede ke zvýšení nájemného. Jelikož se však vlastnictví bydlení může stát pro mladší lidi extrémně nedostupným, budou stále volit nájem, i když drahý, což povede k nové generaci nájemníků.

Je důležité poznamenat, že závažnost propadu trhu s bydlením bude záviset na několika faktorech, včetně tempa zvyšování úrokových sazeb, celkového stavu ekonomiky a přístupnosti cenově dostupných možností bydlení. Potenciální důsledky rostoucích hypotečních sazeb však zdůrazňují význam odpovědných úvěrových postupů a zajištění toho, aby vlastnictví bydlení zůstalo dostupné pro všechny.

 

Komentují finanční analytici investiční platformy a aplikace Freedom24 provozované společností Freedom Finance EuropeSdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy