Návrh aktualizace Metodiky meziroční úpravy výše zelených bonusů na elektřinu (část ECSE)

ERÚ, 26.2.2024
ERÚ zahajuje veřejný konzultační proces k Metodice meziroční úpravy výše zelených bonusů na elektřinu - části ekvivalentní ceny silové elektřiny („Návrh aktualizace metodiky - ECSE“).

V rámci konzultace bude ERÚ vyhodnocovat podněty na změnu rozhodného období a koeficientů, na základě kterých je výše ECSE stanovena. Ekvivalentní cena elektřiny je klíčovým parametrem pro stanovení zelených bonusů v cenovém rozhodnutí.

 1. Lhůta pro podání připomínek je do 06.03.2024.
 2. Jediným možným prostředkem pro podání připomínek k „Návrhu aktualizace metodiky- ECSE“ je prostřednictvím e-mailu: poze@eru.cz. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „Návrh aktualizace metodiky - ECSE“. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné.
 3. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněné metodice je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká (označení kapitoly, oddílu, odstavce, resp. písmena, k němuž je připomínka vznášena), a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.

Připomínky proto musí být zaslány ve formě:

 • připomínka s označením konkrétního ustanovení návrhu aktualizace metodiky, k němuž je vznesena,
 • odůvodnění připomínky,
 • návrh promítnutí připomínky do návrhu aktualizace metodiky.
 1. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém resp. slovenském jazyce budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
 2. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se ERÚ není povinen zabývat.
 3. V případě, že připomínkující bude považovat připomínku, nebo její část za důvěrnou, označí tuto skutečnost viditelně (např. barvou zvýraznění textu).
 4. K připomínkám a podnětům doručeným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel veřejného konzultačního procesu nemusí ERÚ přihlížet.
 5. ERÚ vyhodnotí obdržené připomínky a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Energie