Přelom v ekologické výstavbě v ČR: v tuzemsku již půjde postavit vícepodlažní dřevostavby o výšce až 22,5 m

UBM Development Timber Praha

UBM Development Czechia informuje, že v České republice nyní nově lze stavět budovy s konstrukčním systémem ze dřeva až do požární výšky 22,5 metrů, a to tzv. inženýrským způsobem. Využití pro dřevostavby bylo potvrzeno na základě společného odborného stanoviska zainteresovaných institucí (HZS, ČAS a UCEEB ČVUT) zveřejněného koncem loňského roku ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Systematická změna příslušných norem by se měla uskutečnit v 1. pololetí příštího roku. Donedávna bránila v České republice většímu rozvoji ekologických vícepodlažních dřevostaveb soudobá legislativa.

K legislativní změně ve prospěch českého udržitelného stavebnictví a urychlení celého procesu úpravy norem v souvislosti s odborným stanoviskem zveřejněným ve Věstníku již byly vydány jednotlivé části druhé generace Eurokódů 5 pro navrhování dřevěných konstrukcí formou Technické normalizační informace a byly zavedeny čtyři mezinárodní ISO standardy zaměřené na požárně inženýrský přístup do systému ČSN. Vydání návrhu na změnu norem je nyní naplánováno na 1. pololetí roku 2025 a výrazně k němu také napomohly aktivity Platformy pro udržitelné stavebnictví ze dřeva. Platformu na jaře loňského roku iniciovala developerská společnost UBM Development Czechia společně s architektonickou a realizační společností se zaměřením na dřevostavby Prodesi/Domesi. V současné době jsou členy Platformy firmy, kterým záleží na ekologičtější budoucnosti českého stavebnictví (Skanska, Linkcity, Trigema, Edifice Group, YIT, JRD, Crestyl, Komerční banka a Česká spořitelna). Při plánovaném březnovém setkání členů se Platforma pravděpodobně rozroste o další.

Josef Wiedermann, jednatel společnosti UBM Development Czechia, která v Praze realizuje bytový projekt Timber Praha, první vícepodlažní dřevostavby v historii hlavního města, k tomu dodal: „Tento krok znamená významný posun směrem k udržitelnému stavebnictví v Česku a dostává nás na úroveň vyspělých států západní Evropy, kde se takto staví už několik let. Na straně státní správy a pověřených institucí v České republice, s nimiž Platforma spolupracuje, nadále probíhají práce na jednotlivých úkolech a řešeních, jež by měly vést k finální změně legislativy. Naše mateřská společnost UBM Development AG realizuje řadu projektů vícepodlažních dřevostaveb v Rakousku a Německu od rezidenčních projektů až po kancelářské budovy. V současné době má v přípravě přes 250 000 m² dřevostaveb. Velmi nás těší, že schválení legislativy vedoucí k výstavbě vyšších budov ze dřeva nám umožní ekologické dřevostavby stavět ve větší míře také u nás. Dřevo dokáže výborně pohlcovat emise oxidu uhličitého a jeho použití jako stavebního materiálu je oproti betonu či oceli mnohem ohleduplnější k životnímu prostředí. Domy z masivních dřevěných CLT panelů se staví s minimální uhlíkovou stopou. V projektu Timber Praha jsme například použili 1 800 m3 dřeva, které na sebe váže 1 800 tun uhlíku. Porovnáme-li tento projekt s tradiční stavbou, činí pokles emisí CO2 zhruba 60 %.“Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy