Zájem Čechů o recyklaci elektrospotřebičů dále roste

V uplynulém roce opět vzrostlo množství recyklovaných elektrospotřebičů. Oproti roku 2022 stoupl u prodejce DATART celkový objem recyklovaného materiálu v rámci elektrospotřebičů o 3 % na 5 819 tun. O 9 % zároveň vzrostl počet vrácených baterií. Materiály získané z vysloužilých elektrospotřebičů jsou opětovně využívané ve výrobě.

V loňském roce Češi s využitím svozových služeb maloobchodního prodejce DATART recyklovali 5 819 tun elektrospotřebičů, o 158 tun více než v předešlém roce. Největším dílem se na tomto čísle podílely velké domácí spotřebiče. Celkem jich Češi ke zpětnému odběru předali 3 499 tun. Meziročně tak došlo k 8% nárůstu. Jen lednice tvořily více než třetinu objemu všech vrácených elektrospotřebičů (2 148 tun). Malé domácí spotřebiče včetně světelných zdrojů tvořily 70 tun vráceného elektroodpadu, televizory pak 102 tun.

Ke zpětnému odběru zároveň v roce 2023 zákazníci v prodejnách DATART předali 9 874 kilogramů použitých baterií, ze kterých bylo recyklací získáno 7 406 kilogramů druhotných surovin. Ty lze opětovně použít k výrobě nových výrobků. Meziročně stoupl počet vrácených použitých baterií o 9 %.

„Staré, nefunkční nebo vyřazené elektrospotřebiče nepatří do komunálního odpadu a už vůbec ne do přírody. Dlouhodobě proto pracujeme na tom, aby prošla co největší část vysloužilých spotřebičů procesem recyklace, během které se z nich získávají druhotné suroviny, které je následně možné znovu využít ve výrobě,“ vysvětluje Petra Psotková, tisková mluvčí DATART.

Oproti materiálům, jako je papír nebo plast, u kterých spočívá recyklace v cyklickém využívání odpadů, jde v případě elektroodpadu výhradně o opětovné využití materiálů, ze kterých je zařízení vyrobené. U některých zařízení to může být až 90 %. Ze starých baterií se tímto způsobem získává nikl, který najde další využití například ve výrobě turbín, ale také příborů, ocel, z níž se vyrábí kovové konstrukce, kadmium využívané v akumulátorech a nespočet dalších materiálů.

„Opětovným použitím těchto materiálů se výrazně šetří energie, která by jinak musela být vynaložena na jejich výrobu. Recyklace tak významným způsobem snižuje množství emisí, které by při výrobě materiálů vznikly.“ říká Petra Psotková.

Kromě kontinuálního zvyšování objemu recyklovaných elektrospotřebičů DATART dlouhodobě pracuje také na maximalizaci podílu odpadu, který je opětovně recyklovaný, a naopak co největším omezením množství odpadu končícího ve spalovnách a na skládkách. Mezi roky 2020 a 2022 se mu podíl recyklovaného odpadu podařilo navýšit z 61 % na 81 %. To odpovídá téměř tisíci tun odpadu mířícímu k recyklaci.

„Naším dlouhodobým cílem je co nejvíce omezit množství produkovaného odpadu a v ideálním případě úplně zamezit jeho vzniku. Daří se nám to například i díky využití moderních technologií, jako je balicí stroj OPERA, který dokáže velikost obalového materiálu přímo přizpůsobit velikosti baleného zboží a odpad rozřezat na malé kousky, které lze následně využít jako výplňový materiál pro křehké výrobky. Tím výrazně šetří množství spotřebovaného materiálu,“ popisuje Petra Psotková.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy