Kde lze v domě ušetřit energie?

V době energetické krize jsme se naučili hledat možnosti, jak snížit energetickou náročnost budov. Tato otázka zůstává stále klíčová pro všechny vlastníky nebo správce nemovitostí. Dobře známým základem je kvalitní zateplení budov. Možností vedoucích k nezanedbatelným úsporám je však celá řada. Patří k nim například instalace systémů pro rekuperaci vzduchu, využití úsporných oběhových čerpadel či hospodárné využití šedé vody.

Změny a inovace, které může vlastník či správce nemovitosti na cestě k její nižší energetické náročnosti učinit, můžeme rozdělit na snadno a náročněji implementovatelné. V prvním případě se bavíme o takových krocích, které nevyžadují velké investice a jejich efekt na sebe nenechá dlouho čekat. Lze s nimi tedy začít prioritně. Pro větší přehlednost jsou tyto body odlišené výraznými piktogramy.

„Snižování nákladů na energie je naším denním chlebem. Například každá druhá budova u nás je stále vybavena zastaralým typem oběhového čerpadla. Přitom v případě čerpadel starších 20 let znamená taková výměna úsporu elektrické energie běžně kolem 80 % a návratnost investice lze očekávat přibližně do tří až šesti měsíců. V případě výměny čerpadel starých 10 až 15 let se pak návratnost pohybuje od jednoho do tří let. Nejlepších výsledků se však dosáhne, když přijmeme hned několik systémových opatření najednou, a proto jsme ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy připravili majitelům a správcům budov stručný přehled možností,“ vysvětluje Jan Cidlinský, výkonný ředitel společnosti WILO CS.

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) se v rámci činnosti své pracovní skupiny intenzivně zaměřuje na snižování energetické náročnosti provozu budov. „Rádi jsme zapojili do příprav přehledu opatření, která majitelům či správcům nemovitostí srozumitelně představují možností pro optimalizaci svých energetických nákladů. Tato doporučení jsou navíc plně v souladu s dekarbonizační roadmapou, která je strategickým dokumentem určujícím směr, jakým by se Česká republika měla ubírat v oblasti snižování emisí CO2 a zlepšení energetické efektivity budov. Budovy totiž tvoří významnou část celkové spotřeby energie v zemi, a tak každou osvětovou příležitost a aktivitu našich členů velmi vítáme,“ doplnila Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy.


Zateplení střechy, stěn a podlah
Budovy ztrácí nejvíce tepla se skrze stěny (až 40 procent), střechu (až 30 procent) a podlahy (až 15 procent). Stěny jsou neustále vystaveny vnějším vlivům, a proto je jejich správné zateplení zásadní. Použití kvalitního izolačního materiálu může výrazně snížit množství tepla unikajícího z interiéru. Je důležité si uvědomit, že každý centimetr izolace může přispět k lepší tepelné pohodě a snížení energetických nákladů. Správně zateplená střecha pak nejen snižuje ztráty tepla, ale také zabraňuje nadměrnému nahřívání podkroví v letních měsících. Podlahy jsou často přímo spojeny s nezateplenými sklepy nebo jsou položeny nad nevytápěnými garážemi, což vede k významným tepelným únikům.


Zateplení oken a dveří
Kvalitní okna a dveře, které správně těsní, mohou ušetřit v rozmezí 8 až 30 % energie za vytápění. Investice do kvalitních oken a dveří se může zdát jako významný finanční výdaj. Avšak v dlouhodobém horizontu přinese ekonomickou úsporu během několika málo vytápěcích sezón.


Fotovoltaická elektrárna

Domácí fotovoltaická elektrárna v kombinaci s bateriovým úložištěm může přinést běžně 50% snížení spotřeby elektrické energie. Výše této úspory samozřejmě závisí na technických parametrech zvoleného řešení, výkonu fotovoltaické elektrárny i kapacitě baterií, a to v relaci ke stávající spotřebě elektrické energie v domě. Na její pořízení je možné často využít státní dotace.


Větrná elektrárna

Domácí větrná elektrárna může být zajímavým doplňkovým zdrojem elektrické energie. Nejvíce se vyplatí v horských oblastech nebo na planině. Když domácí větrná elektrárna produkuje dostatek elektrické energie, může domácnost fungovat částečně nebo úplně nezávisle na centrální elektrické síti. Návratnost investice se pohybuje v horizontu 2–3 let.


Úsporné spotřebiče a osvětlení

 
Vyplatí se také důkladná revize veškerých spotřebičů v domácnosti a jejich případné nahrazení spotřebiči s nižší energetickou třídou. Uvědomíme-li si, kolik spotřebičů v domě máme a jaká je v součtu jejich spotřeba, revize a případná výměna se ve snaze o dosažení energetických úspor může opět vyplatit. Pro představu je níže uvedena běžná spotřebu spotřebičů.

· Elektrický sporák: 200-700 kWh/rok

· Mrazák: 150-500 kWh/rok

· Lednice: 100-400 kWh/rok

· Osvětlení: 1 kWh za den, což je přibližně 10 % celkové spotřeby elektřiny

· Sušička prádla: 2-4 kWh/ jedno sušení

· Myčka na nádobí: Průměrný mycí cyklus spotřebuje mezi 1-1,5 kWh

· Pračka: 0,5-2 kWh/jeden prací cyklus

· TV: 0,05-0,2 kWh/hodina

· Wifi router: 0,12-0,24 kWh/denSdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy