Ceny tepla opět rostou. S úsporami pomůže přechod na tepelné čerpadlo

Redakce, 27.5.2024
tepelná čerpadla, fotovoltaika

Míra inflace, vyšší DPH, cena vstupů či zvýšení regulačních poplatků. To vše přímo ovlivňuje cenu tepla, která má v posledních měsících opět rostoucí tendenci. Pro majitelé rodinných a bytových domů však nemusí být jediným řešením další omezování spotřeby. Významně pomůže také volba moderního zdroje teplatepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo funguje na principu využití obnovitelných zdrojů energie, kdy dochází k přenosu tepla z vnějšího prostředí do prostoru vnitřního, tedy z chladnějšího do teplejšího. Taková technologie je nejen moderní a efektivní, ale také ekologicky šetrná a v neposlední řadě ekonomicky výhodná.

Úspory na energiích při využití tepelného čerpadla vycházejí hned z několika faktorů. Tím prvním je samotný zdroj tepla, jímž nejsou tuhá paliva, elektřina ani plyn, ale přírodní zdroje, které jsou zdarma, například vzduch, voda či dokonce země. Elektrickou energii, za níž majitel domu platí, potřebuje tepelné čerpadlo pouze ke svému chodu.

Majitelé domů ušetří až 70 % nákladů na vytápění

Právě díky využití obnovitelných zdrojů energie, které se nacházejí všude kolem nás, vyprodukuje tepelné čerpadlo až několikanásobně více tepla, než je jeho spotřeba elektřiny. Po počáteční investici spojené především s pořízením a instalací tepelného čerpadla jsou proto náklady na jeho provoz výrazně nižší než u tradičních topných systémů. Majitelé nemovitosti se tak nemusí tolik obávat případného dalšího zdražení energií.

P ro určení energetické účinnosti, a tudíž také ekonomické výhodnosti tepelných čerpadel, se používá ukazatel tzv. topného faktoru (COP), popřípadě sezónního topného faktoru (SCOP). Obě hodnoty říkají, kolik jednotek vyrobeného tepla připadá na jednu jednotku elektrické energie spotřebované k pohonu tepelného čerpadla.


„Sezónní topný faktor je jedním z klíčových ukazatelů pro výběr tepelného čerpadla, zejména pokud klient řeší jeho ekonomickou návratnost. Zjednodušeně řečeno platí, čím vyšší hodnota SCOP, tím vyšší účinnost systému, a tedy také nižší náklady na vytápění a rychlejší návratnost investic,“ říká Ing. Jiří Polívka, PhD. ze společnosti AC Heating, předního českého výrobce tepelných čerpadel. „V praxi to znamená například, že tepelné čerpadlo s hodnotou SCOP 5,62 vyprodukuje na 1 kWh elektřiny v průměru 5,62 kWh tepla během celé jedné topné sezóny,“ dodává Polívka.

Díky tak vysokému topnému faktoru je možné snížit provozní náklady na vytápění až o 70 % oproti kotli na elektřinu nebo o 50 % oproti plynovému vytápění.

Všestrannost a dlouhá životnost

Další výhodou tepelných čerpadel, která přímo ovlivňuje výši investic a nákladů do energií, je jejich všestrannost a dlouhá životnost. Tepelné čerpadlo může sloužit nejen pro vytápění prostoru a ohřev vody, ale také chlazení čili klimatizaci. Uživateli tak odpadá investice do dvou a více samostatných systémů, kdy se nemusí bát ani počátečních relativně vyšších pořizovacích nákladů. Ty se totiž v čase rozpustí a mnohonásobně vrátí, a to také díky poměrně dlouhé životnosti čerpadla, která může být i více než 20 let.

„Investicí do tepelného čerpadla získá klient v podstatě bezúdržbový zdroj tepla s nízkými provozními náklady. Nezanedbatelný je i fakt, že instalací tepelného čerpadla vzroste také celková hodnota nemovitosti pro její případný prodej,“ doplňuje Polívka.

Sáhněte si na dotace

Ke snížení výdajů za energie můžou vést nepřímo také nejrůznější dotace na pořízení a provoz tepelného čerpadla jako ekologicky šetrného zdroje energie. Zájemci mohou využít například dotaci Nová zelená úsporám a ušetřit až 50 % z ceny pořízení zdroje a jeho instalace. Domácnosti s nízkými příjmy mohou získat od státu tzv. Kotlíkovou dotaci, která jim pokryje až 95 % nákladů na výměnu starého kotle za nové ekologické vytápění. Velkou výhodou je také to, že žadatel nemusí do výměny vkládat své vlastní prostředky, jelikož je mu dotace vyplacena předem.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tipy a triky