Návrhy cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku, kterými se mění cenové rozhodnutí č

ERÚ, 7.6.2024
07.06.2024, aktualizováno 07.06.2024
 • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
 • Veřejný konzultační proces
 • Aktivní
Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

ERÚ zahajuje v souladu s energetickým zákonem (§ 17e) veřejný konzultační proces k návrhům cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku, kterými se mění cenová rozhodnutí č. 5/2023 a č. 6/2023.

Návrhy změn cenových rozhodnutí jsou vydány z důvodů zavedení ceny za provoz nesíťové infrastruktury. Účinnost cenových rozhodnutí bude navazovat na účinnost novely vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou.

Pravidla konzultačního procesu
 1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhům cenových rozhodnutí je prostřednictvím e-mailové adresy elektro@eru.cz . Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „VKP – návrh CR EDC 2024“.
 2. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se ERÚ není povinen zabývat.
 3. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém, resp. slovenském jazyce, budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
 4. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněným návrhům CR EDC 2024 je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká, a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
 5. Připomínky musí být zaslány v členění:
 • připomínka,
 • odůvodnění připomínky,
 • návrh promítnutí připomínky.
 1. Lhůta pro podání připomínek je do 19.06.2024.
 2. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“ nebo „neveřejné“ apod.
 3. Veškeré připomínky včetně jejich vypořádání budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách ERÚ.
 4. ERÚ obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
 5. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel VKP nemusí ERÚ přihlížet.
Připomínky
Vypořádání připomínek


Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Energie