Copernicus: Saharský prach silně ovlivňuje kvalitu ovzduší ve východním Středomoří

Předpověď denních maximálních koncentrací prachových částic

Předpověď denních maximálních koncentrací prachových částic v přízemní vrstvě vzduchu podle regionálního souboru CAMS. Předpověď je inicializována 11. června a platí pro 13. června (zdroj: CAMS/ECMWF).

Podle předpovědí služby Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) se očekává, že tento týden se do jihovýchodní Evropy a východního Středomoří opět dostane nová epizoda saharského prachu. Nejnovější epizoda by měla vyvrcholit během 13. a 14. června zvýšenou koncentrací hrubých prachových částic PM10 v přízemní vrstvě v jihovýchodní Evropě a dalších částech východního Středomoří.

Od 10. června předpovědi CAMS ukazují, že se přes střední a východní Středomoří přenáší saharský prach, což má za následek vysoké přízemní koncentrace PM10 v oblastech, jako je Bulharsko, Kypr nebo Řecko, po několik dní s hodnotami výrazně přesahujícími 24 hodinový průměrný expoziční práh 50 µg/m3 stanovený EU pro kvalitu ovzduší, což naznačuje významné zhoršení kvality ovzduší v těchto zemích spolu s možností mlhavé oblohy v postižených regionech. Nejvyšší hodnoty se pravděpodobně vyskytnou 13. června a předpovědi CAMS pro denní maxima PM10 předpokládají, že v některých částech těchto zemí dosáhnou koncentrací i nad 100 µg/m3, což podle indexu kvality ovzduší Evropské agentury pro životní prostředí znamená velmi špatnou kvalitu ovzduší.

Tato událost následuje po dvou dalších případech přenosu saharského prachu, které se odehrály mezi 3. a 7. červnem . První z nich zasáhla také jihovýchodní Evropu a východní Středomoří. Druhá překročila severozápadní Afriku a zasáhla Pyrenejský poloostrov, jižní Francii a severní Itálii. Tyto nedávné epizody jsou zatím posledními z řady případů přenosu saharského prachu přes Středomoří a jižní Evropu v roce 2024.

Mark Parrington, vedoucí vědecký pracovník služby Copernicus Atmosphere Monitoring Service, říká: " Přenos saharského prachu přes Středozemní moře do Evropy není nic neobvyklého. Pozorování ukazují, že intenzita a četnost těchto událostí v některých částech Evropy v posledních letech vzrostla, což zdůrazňuje význam pokračujícího monitorování naší atmosféry, abychom pochopili, jak by se mohla měnit kvalita ovzduší v souvislosti s těmito epizodami. "

Vnitrostátní orgány některých nejvíce postižených zemí tuto epizodu pečlivě sledovaly: Bulharsko, Řecko a Kypr, které v současné době spolupracují se systémem CAMS v rámci národního programu spolupráce s cílem dále zvýšit přesnost a spolehlivost předpovědí prašnosti.

Webový portál AtmoHub poskytující předpověď regionálního souboru CAMS pro Řecko (zahájeno 2024.06.11 Platí pro 2024.06.13 ve 23:00 SELČ). Políčka downscaled vytváří NOA v prostorovém rozlišení 2 km a budou poskytována prostřednictvím AtmoHubu v rámci CAMS NCP. Zdroj: Atmohub/NOA

Vassilis Amiridis, ředitel výzkumu řecké Národní aténské observatoře (NOA), k tomu říká: "NOA sleduje epizody pronikání saharského prachu do Řecka , aby informovala obyvatelstvo o jejich závažnosti a potenciálním dopadu na kvalitu ovzduší. Data CAMS měla zásadní význam pro přesné sledování nejnovějšího dálkového transportu prachu a pomohla nám připravit se na jeho možné negativní dopady. NOA je podporována NCP (National Collaboration Programme) CAMS, aby vyvinula a poskytla snížené předpovědi s rozlišením 2 km pomocí CAMS a místních dat z pozemních dálkových senzorů v Řecku."

Elena Hristova, vedoucí oddělení NIMH (Národního meteorologického a hydrologického institutu v Bulharsku) uvádí: "Vzhledem k tomu, že Bulharsko postihuje stále více saharských prachových epizod , věnujeme těmto událostem zvláštní pozornost. Konkrétní informace o jejich intenzitě a chování jsou nezbytné pro zvyšování povědomí obyvatel o jejich zdravotních důsledcích a pro plánování v klíčových odvětvích, jako je výroba energie. NIMH v rámci národního programu spolupráce CAMS poskytuje v operativním režimu předpovědi týkající se prachu na širším území zahrnujícím Balkán a Bulharsko, přičemž využívá data z regionálních a globálních předpovědních modelů CAMS."

 

Koncentrace prachu (µg/m3) v přízemní vrstvě (vlevo pro Balkán, vpravo pro Bulharsko) podle předpovědi CAMS-ENS pro 13. a 14.6.2024 00 UTC.

Silas Michaelides, hlavní provozní manažer centra excelence ERATOSTHENES, dodává pro Kypr: "Zvyšující se intenzita a četnost výskytu epizod dálkového přenosu saharského prachu je problémem, který přesahuje hranice států, a proto je mezinárodní vědecká spolupráce a nadnárodní iniciativy, jako je Copernicus, nezbytností pro další rozvoj našeho chápání zemského systému."

Jitka Vondroušková
Víceleté zkušenosti má z letectví a cestovního ruchu, turismu i administrativy ve státní správě a soukromém obchodním sektoru.
Autorství a editace pro Kurzy.cz a Bydlet.cz od února 2022.
Zájmy cestování, zvířata, příroda a životní prostředí, četba a hudba.


Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy