Proč se zajímat o třídu profilu u PVC okna - má vliv na jeho pevnost i životnost

Redakce, 18.6.2024
profil plastového okna ilustrační

Pokud se chystáte na instalaci nových plastových oken, určitě při výběru nezapomeňte na jedno důležité kritérium – třídu okenního profilu, ze kterého je okno vyrobeno. Profily se totiž dělí do tří tříd – A, B a C –, přičemž třída profilu má vliv na pevnost, stabilitu i životnost okna. Hlavním důvodem je fakt, že se profily třídy A vyrábějí až z 10 % více materiálu než profily třídy B a jejich stěny mají větší tloušťku než profily nižších tříd.

Od moderních plastových oken dnes uživatel očekává dlouhou životnost a dokonalou funkčnost. Samozřejmostí je vysoká schopnost izolovat teplo nebo hluk, odolávat proti větru a dešti stejně jako proti násilnému vniknutí a mimo jiné i malé nároky na ošetřování. Současně lze pozorovat trend ke zvětšování rozměrů elementů, stále častě ji se prosazují zasklení s vyšší hmotností (= izolační trojskla, speciální zvukově-izolační nebo bezpečnostní zasklení). Ovládání oken musí být přitom pro uživatele snadné. Trvale vzrůstá také poptávka po barevných plastových oknech a dveřích. „Tyto vývojové trendy přinášejí stále vyšší požadavky na pevnost a stabilitu rámových konstrukcí,“ říká Milan Klepsa, v ČR a SR zástupce společnosti VEKA.

Díky vývoji vyspělých konstrukcí, kvalitních materiálů a výrobních metod v posledních desetiletích se tyto požadavky dosud dařilo plnit. Soustředíme-li se na možnosti úspor u rámových plastových konstrukcí – rámových a křídlových profilů – setkáváme se stále častěji s otázkou: Je opravdu nutné používat profily s dosud obvyklou tloušťkou 3 mm u pohledových stěn?

Co ukládá norma?

Původní tloušťka st ě n 3,5–4 mm u prvních plastových okenních systémů se pozdě ji díky pokroku extruzní techniky ustálila na cca 3 mm. Na konci 80. let minulého století se pak po velké diskuzi v N ě mecku sjednotila odborná ve ř ejnost v rámci standardu kvality RAL na minimální tlouš ť ce pohledových stěn hlavních profilů 3 mm s tolerancí +– 0,2 mm (a odpovídajících hodnotách pro ostatní st ě ny profilů), aby byla zajiště na kvalita a funkčnost konečných výrobků. Tento standard se stal určujícím také pro náš trh, kde tradičně pracujeme převážně s materiály a technologiemi z německy mluvících zemí. A kde rovněž požadavky na vlastnosti a provedení oken jsou velmi podobné.

ČSN EN 12608-1 (aktuálně nahrazena ČSN EN 12608-1+A1) zavedla klasifikaci tloušťky stěn hlavních profilů do tříd A, B a C, přičemž třída A s tloušťkou stěn pro pohledové plochy 2,8 mm se prakticky shoduje s německým požadavkem RAL A. Třída B pak přísluší hodnotě 2,5 mm a třída C je bez požadavku, zahrnuje tedy profily s tloušťkou stěn menší než 2,5 mm. Uvedená norma tedy prakticky umožnila používat v celé Evropě okenní profily s různou tloušťkou stěn.

Ačkoliv ve výše zmiňované normě je uvedeno, že tato klasifikace tloušťky stěn profilů není určena k naznačení rozdílů v kvalitě profilů nebo ve funkčnosti oken z nich zhotovených, rozhodně to neznamená, že tloušťka stěn rámových profilů nemá vliv na funkční vlastnosti oken.

Porovnání vlastností profilových tříd

Ve firmě VEKA bylo kromě ekonomického a marketingového zhodnocení provedeno i posouzení technické. Technici firmy VEKA ve své zkušebně porovnávali některé pro kvalitu konečného výrobku důležité vlastnosti profilů s tloušťkou stěn 2,8 mm (třída A) a 2,5 mm (třída B) a dospěli k následujícím poznatkům:

· Pevnost rohových svárů

Řada měření u profilů třídy B ukázala pokles pevnosti rohů až o 20 % v porovnání s profily třídy A. Pevnost rohového spoje u svařených rámů a křídel je jednou z velmi důležitých vlastností pro stabilitu a životnost plastových oken.

· Prohýbání a deformace

Až o 12 % nižší průhyb než u třídy B. Pokud je v této č ásti profil nedostatečně dimenzován, může v důsledku nadměrných deformací (= průhyb, kroucení) docházet k problémům s netěsností nebo s ovládáním oken.

· Pevnost šroubových spoj ů

U šroubových spojů , kdy šrouby jsou upevněny pouze v PVC profilu (díly kování, rámová ložiska), klesá síla pro vytržení spoje u profil ů až o 20 % v porovnání s profily třídy A. Přitom pevnost šroubových spoj ů je velmi důležitým faktorem pro bezpečnost a spolehlivost oken. Nesprávné provedení šroubových spojů může způsobit nežádoucí deformace tvaru nebo povrchu plastových profilů .

Dopady na kvalitu i vlastnosti oken

Při výrobě profilů s menší tloušťkou stěn se používá až o 10 % materiálu méně. To způ sobuje při zatěžovacích testech významné rozdíly ve vlastnostech profilů. Důsledkem jsou pak reklamace spojené s dalšími náklady, a tedy často i ztráta důvěry ve výrobek a jeho dodavatele.

Každý zájemce o nová plastová okna a dveře by měl vzít tyto informace při svém výběru v úvahu. Odpovědný výběr se rozhodně nemůže řídit jen podle příznivé ceny. „Musí se přihlédnout i k jiným faktorům včetně vyloučení všech možných rizik, protože okna nelze po pár letech vyměnit tak snadno jako poruchové ojeté auto nebo nefunkční domácí spotřebič,“ uzavírá Milan Klepsa.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tipy a triky