Realitní poradna - Jsme sdružení nájemníků, které funguje na spoluvlastnickém podílnictví a rádi bychom převedli podíly na bytové jednotky do OV. ...

Otázka: Jsme sdružení nájemníků, které funguje na spoluvlastnickém podílnictví a rádi bychom převedli podíly na bytové jednotky do OV. Jaké náležitosti k tomu potřebujeme ? Kolik činní tento přepis na bytovou jednotku a s jakými poplatky můžeme počítat ?
 
Odpověď: K vašemu dotazu asi toliko: Aby bylo možno převést spoluvlastnické podíly domu na bytové jednotky do OV je zapotřebí : - prohlášení vlastníka - provést fyzické rozdělení domu na konkrétní bytové jednotky a společné prostory náležející všem budoucím spolumajitelům těchto prostor K tomu je zapotřebí souhlas všech současných podílníků domu. Na cenu má vliv především členitost domu, jeho rozsah a počet bytových jednotek.
Uveřejneno: 21. září 2004
Realitní poradna seznam otázek a odpovědí