Realitní poradna - Ka postupovat při prodeji nemovitostí ?

Otázka: Ka postupovat při prodeji nemovitostí ?
 
Odpověď: Následujících několik kroků by vám mělo napomoci při prodeji nemovitosti. 1. Připravte si podklady k prodeji - připravte si list vlastnictví, snímek z katastrální mapy, nabývací titul (listina, která ukazuje jak vlastník nemovitost získal - kupní smlouva, dědický výměr apod.) 2. Stanovte reálně cenu - orientujte se například podle realitní inzerce obdobných typů nemovitostí jako je ta vaše. Taková inzerce je obvykle nadhodnocena a to cca o 20%. Není od věci mít k dispozici odhad soudního znalce. 3. Inzerce - možností je v současnosti mnoho, neočekávejte okamžitý účinek - počítejte s inzercí v délce trvání cca 4 měsíců 4. Kupní smlouva - připravte kvalitní kupní smlouvu s jasně definovanými podmínkami týkajícími se platby a převodu, pokud nespolupracujete s RK a nejste “od fochu“ spolupracujte určitě s právníky. 5. Po podepsání smlouvy - sepište a podejte návrh na vklad od katastru nemovitostí. Katastrální úřad zašle oběma stranám kupní smlouvy s vyznačením nabytí právní moci. 6. Přiznání daně z převodu nemovitosti a daně z příjmu - daň z převodu nemovitosti je stanovena na 3% z prodejní ceny nebo ze znaleckého posudku - za základ přitom platí ta vyšší hodnota. Daň se platí do 3 měsíců od nabytí právní moci vkladu do katastru nemovitostí. - daň z příjmu z prodeje nemovitostí se neplatí pokud vlastníte danou nemovitost déle jak 5 let nebo v ní aspoň 2 roky bydlíte. Jinak se bere za základ cena uvedená v kupní smlouvě snížená o 15%.
Uveřejneno: 21. září 2004
Realitní poradna seznam otázek a odpovědí