Realitní poradna - Dobrý den,mám byt v osobním vlastnictví a rád bych ho prodal švagrovi ale chci se vyhnout dani.Je i ...

Otázka: Dobrý den,mám byt v osobním vlastnictví a rád bych ho prodal švagrovi ale chci se vyhnout dani.Je i dar švagrovi osvobozen od daně nebo musím darovat sestře?Nashledanou Milan
 
Odpověď: Krásný den,od 1. ledna 2008 jsou nově plně osvobozeni od placení daně darovací, pokud bezplatně (darováním) nabývají majetek od jiné osoby zařazené do I., resp. II. skupiny. Jinak řečeno, slovy zákona: Od daně darovací je s účinností od 1. ledna 2008 osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině poplatníků daně. V praxi jde o poměrně pestrou skupinu osob, které se dani vyhnou.Příbuzní v řadě přímé, neboli v pokolení přímém, čili děti, vnuci a vnučky, rodiče a prarodiče) a manželé, což jsou všichni tzv. poplatníci I. daňové skupiny, a dále pak osoby zařazené do II. daňové skupiny poplatníků, což jsou příbuzní v řadě pobočné (neboli tzv. nepřímí příbuzní – sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), a dále pak manželé dětí – zeťové a snachy, děti manžela (čili nevlastní děti), rodiče manžela (čili tchán, tchyně), manželé rodičů (čili nevlastní rodiče) a osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem majetku ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce (čili tzv. osoby spolužijící, nejčastěji jde o druha a družku).S přáním krásného dne Nikol Kiššová RE/MAX High Way Kolín a Nymburk.
Uveřejneno: 17. duben 2013
Realitní poradna seznam otázek a odpovědí