Detail akce CONSTRUCT EXPO 2017

Tato akce/vzdělávací kurz/seminář již proběhl nebo byl zrušen nebo právě probíhá.
 
  Seznam všech výstav a veletrhů
Popis:

Ve dnech od 23. do 26. března 2017 v Bukurešti připravuje zahraniční zastoupení CzechTrade Bukurešť účast českých firem na principu konceptu B2B za účelem prezentace českých výrobků, technologií a služeb a nalezení nových odbytových možností pro české firmy.

Mezinárodní stavební veletrh CONSTRUCT EXPO 2017 a paralelně probíhající veletrhy Ambient (Interiéry) a Romtherm (Vzduchotechnika a technologie tepla) se konají každoročně a nabízejí vynikající příležitost k prezentaci a navázání obchodní spolupráce. Jedná se již o 24. ročník, kterého se v roce 2016 zúčastnilo celkem přes 400 vystavovatelů ze 17 zemí světa.

V ceně účasti je zahrnuta aktivní asistence kanceláře CzechTrade v Bukurešti, v rámci které budou přesně podle potřeby každého účastníka zváni na stánek potenciální obchodní partneři a případně také potenciální zákazníci. 

Hhlavní motivace pro účast na veletrhu:

 • Velikost rumunského stavebního trhu a pokračující modernizace rumunského průmyslu
 • Strategická geografická poloha Rumunska – výstavba evropských dopravních koridorů
 • Očekávaný výrazný růst obyvatel městských aglomerací (prognóza UITP)
 • Potřeba modernizace stávajícího bytového fondu a nové developerské projekty
 • Nutnost rehabilitace průmyslových provozů (energetika, těžební průmysl ad.)
 • Ekologické projekty municipalit, financované z fondů EU (2014 – 2020)
 • Koncept B2B v gesci agentury CzechTrade (viz nabídka níže) 

Paralelně probíhající veletrhy v rámci CONSTRUCT EXPO:

 • Mezinárodní veletrh interiérů Ambient
 • Veletrh vzduchotechniky a technologií tepla Romtherm
 • Mezinárodní veletrh odpadového hospodářství Romenvirotec

Co CzechTrade nabízí českým firmám:

 • Agentura CzechTrade zajišťuje společný stánek s limitovanou kapacitou, na kterém Vaši firmu rádi uvítáme. Připravili jsme pro vás zvýhodněnou účast, včetně následujících doprovodných asistenčních služeb.

Osobní účast na veletrhu:

 • Prezentace Vaší společnosti na stánku CzechTrade o celkové ploše 27m2
 • Zvýhodněná participace na nákladech spojených s registračním poplatkem, s pronájmem výstavní plochy, s výstavbou a provozem stánku (nábytek, přípojky ad.)
 • Zařazení do katalogu vystavovatelů (za podmínky včasného přihlášení se firmy)
 • Marketingová propagace společné účasti ve vybraných oborových médiích
 • Umístění propagačních materiálů (katalogy, letáky, firemní logo) v zázemí stánku
 • Neomezený vstup na výstaviště a základní občerstvení na stánku.
 • Vytipování vhodných obchodních kontaktů z předem nadefinované cílové skupiny
 • Oslovení a pozvání potenciálních zájemců o obchodní spolupráci na stánek
 • Asistenční služby během veletrhu (sběr kontaktů, asistence při jednáních, vč. tlumočení)

 • Zpracování výstupní zprávy z veletrhu (vč. přehledu pozvaných firem, institucí ad.)
 • Cena: 34 500 Kč + DPH 

Podmínky účasti na veletrhu

 • Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozdějí do 15. 10. 2016.
 • Uhrazení účastnického poplatku (v období po obdržení závazné přihlášky).
 • Včasné doručení požadovaných materiálů a spolupráce se zahraniční kanceláří.

Podmínkou účasti je dále předem nadefinovaný exportní záměr (cílová skupina) od každého zájemce o účast. Exportní záměr musí být tedy nejdříve prodiskutován s vedoucím zahraniční kanceláře CzechTrade v Bukurešti. Následně po vzájemném odsouhlasení exportního záměru oběma stranami je možné považovat vyplněnou přihlášku za platnou pro účast na akci.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit. 

Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 15. 10. 2016.

Datum od: 23. března 2017
Datum do: 26. března 2017
Místo konání: Bukurešť, Rumunsko
Další informace: http://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/construct-expo-2017-33103.html
Kontakty:


Zdroj dat:
 
Businessinfo logo