Detail akce New Zealand National Field Days 2018

Tato akce/vzdělávací kurz/seminář již proběhl nebo byl zrušen nebo právě probíhá.
 
  Seznam všech výstav a veletrhů
Popis:

New Zealand National Field Days 2018 - NZ - Nový Zéland, Hamilton (12.6.2018)

Agentura CzechTrade, Generální konzulát ČR v Sydney a Ministerstvo zemědělství ČR zvou české firmy ke společné účasti na mezinárodním veletrhu NEW ZEALAND NATIONAL FIELD DAYS 2018, který pokrývá širokou škálu produktů a technologií pro zemědělství.

New Zealand National Field Days 2018 s více než 50 letou tradicí je největší událostí zemědělského a farmářského průmyslu na Novém Zélandu. Řadí se také mezi největší veletrhy na světě s přehlídkou zemědělských produktů a technologií. Pro mnoho společností je to vzácná příležitost jak oslovit a získat přímou odezvu od lidí, kteří tyto produkty používají nebo prodávají. Veletrh každoročně představí více než 3000 vystavovatelů (výrobci zemědělské technologie, distributoři, importéři či největší farmáři z celé Austrálie) až 100 000 zákazníků.

Společné expozice umožní prezentaci těm českým firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky akvizičním službám zahraniční kanceláře agentury CzechTrade navštěvují společný stánek potenciální obchodní partneři a obecně zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což představuje přidanou hodnotu pro klienta a zvýšení šancí na úspěšný vývoz.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb. Patří sem např. oslovení novozélandských potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

Proč se investice do New Zealand Field Days 2018 vyplatí?

 • Profil vystavovatelů – výrobci zemědělské technologie, výrobci technologie pro farmáře, výrobci zařízení pro chov dobytku, výrobci zařízení pro chov koní, výrobci krmných aditiv a moderní technologie krmení dobytka, drůbeže a dalších zvířat, výrobci vakcín, diagnostických systémy, systémy umělého oplodnění pro dobytek a zvířata, vybavení pro chovatelství, materiál (údržba, přeprava), importéři / exportéři, distributoři, velkoprodejci, zástupci retailového podnikání
 • Profil návštěvníků – importéři / exportéři, distributoři, velkoprodejci, farmáři, zástupci retailového podnikání
 • Minimalizace nákladů spojených s prezentací výrobků/služeb českých firem na veletrhu díky společné české expozici
 • Získání zpětné vazby na produkt české společnosti

Českým firmám nabízíme komplexní servis přípravy a realizace osobní účasti nebo katalogové prezentace ve společné expozici s řadou doprovodných asistenčních služeb.

Osobní účast / katalogová prezentace I.

 • Prezentace Vaší společnosti na českém pavilonu na rozloze do cca 50 m2
 • Moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím
 • Prémiové umístění českého pavilonu na hlavním koridoru výstavy
 • Intenzivní marketingová kampaň – vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR
 • Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery
 • Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu
 • Asistence s převozem Vašich technologií a zařízení na veletrh
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdržely pozvánku k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků
 • Cena: 23 000 Kč + DPH

Osobní účast / Katalogová prezentace II.

 • Prezentace Vaší společnosti na českém pavilonu na rozloze větší než 100 m2
 • Moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím
 • Prémiové umístění českého pavilonu na hlavním koridoru výstavy
 • Intenzivní marketingová kampaň – vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR
 • Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery
 • Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu
 • Asistence s převozem Vašich technologií a zařízení na veletrh
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdržely pozvánku k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků
 • Cena: 45 000 Kč + DPH

Osobní účast / katalogová prezentace III.

 • Prezentace Vaší společnosti na českém pavilonu na rozloze v rozmezí 100–200 m2
 • Moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím
 • Prémiové umístění českého pavilonu na hlavním koridoru výstavy
 • Intenzivní marketingová kampaň – vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR
 • Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery
 • Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu
 • Asistence s převozem Vašich technologií a zařízení na veletrh
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdržely pozvánku k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků
 • Cena: 80 000 Kč + DPH

Doplňková asistence k účasti na veletrhu

 • Jedná se o nadstavbové služby, které zahrnují asistenci před veletrhem a po něm. Zahrnují:
 • Individuální vyhledání potenciálních partnerů v Austrálii či Novém Zélandu z různých informačních zdrojů podle Vámi zadaného profilu
 • Kontaktování potenciálních obchodních partnerů a oborových asociací za účelem zjištění dalších důležitých informací a představení klienta
 • Telefonické oslovení firem, zjištění relevantní kontaktní osoby, představení Vaší společnosti a produktů, ověření zájmu o osobní jednání s pozváním na stánek
 • Doplňkové vyhledání a oslovení partnerů, se kterými neproběhla jednání během akce
 • Udržování kontaktů navázaných na akci (zaslání děkovného dopisu, upřesnění konkrétních požadavků a projektů po skončení akce atp.)
 • Osobní návštěva do 5 společností na Novém Zélandu. Vedoucí zahraniční kanceláře bude k dispozici při jednání s firmami, se kterými se nepodařilo setkat se na veletrhu v Hamiltonu. Konkrétní společnosti se upřesní v průběhu příprav před veletrhem, kdy ZK Sydney osloví místní společnosti a požádá kontaktní osoby o setkání s klientem. Zahraniční kancelář CzechTrade v Sydney zajistí dopravu vozem v daném městě.
 • uvedená cena platí pro vyhledání a oslovení cca 20 firem, po dohodě lze rozsah služby individuálně upravit
 • Cena: 19 000 Kč + DPH

Doplňková asistence nad rámec veletrhu

 • Jedná se o nadstavbové služby, které zahrnují asistenci v době před, během i po veletrhu. A to:
 • Cesty za klienty v Austrálii či na Novém Zélandu, doprovod a asistence reprezentanta zahraniční kanceláře CzechTrade v Sydney
 • Další služby dle domluvy s kanceláří Zastoupení CzechTrade v Sydney
 • Cena dle dohody

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu New Zealand National Field Days 2018 najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.
Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce 30. 5. 2018.

Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/c9dc89ae-5782-45e9-a0c7-db0f30c7e249.

Datum od: 13. června 2018
Datum do: 16. června 2018
Místo konání: Hamilton, Nový Zéland
Další informace: https://www.czechtrade.cz/getdoc/c9dc89ae-5782-45e9-a0c7-db0f30c7e249
Kontakty:


Zdroj dat:
 
Businessinfo logo