Detail akce INNOPROM 2019

Tato akce/vzdělávací kurz/seminář již proběhl nebo byl zrušen nebo právě probíhá.
 
  Seznam všech výstav a veletrhů
Popis:

Ve dnech od 8. do 11. července 2019 se v Jekatěrinburgu v Rusku uskuteční mezinárodní veletrh zaměřený na strojírenství a energetiku. Oficiální účast České republiky zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Kategorie podpory:

  • Kategorie A – národní výstava.

MPO poskytne vystavovateli zdarma výstavní plochu o velikosti 9 m2 (z toho 1–2 m2 bude použito na společné zázemí) uhradí základní stavbu české expozice (stěnové panely, informační pult, koberec), včetně osvětlení. MPO navíc uhradí vystavovateli plochu pro prezentaci jeho exponátů v závislosti na celkové disponibilní ploše.

Vystavovatel si bude hradit nadstandardní vybavení své expozice (nadstandardem se rozumí nábytek, vitríny, podstavce, vnitřní členění své expozice zajišťované realizační firmou na základě zvláštní objednávky předem).

Společné zázemí české výstavy (kuchyňka, sklad a jednací místnost) hradí MPO a je k dispozici pro všechny vystavovatele. Jeho rozsah bude dán počtem vystavovatelů a rozsahem expozice. MPO hradí připojení elektřiny, přívod a odpad vody, spotřebu energie a vody a úklid. MPO dále hradí pojištění celé expozice. Exponáty a vlastní firemní vybavení si pojistí vystavovatelé.

Expozice je realizována podle schváleného Prezentačního manuálu MPO pro ČOÚ. Grafika expozice vyjadřuje skutečnost, že se jedná o národní výstavu České republiky a je hrazena MPO. MPO také hradí a schvaluje loga a názvy jednotlivých vystavovatelů, které budou umístěny na informačním pultu, panelu nebo límci stánku. Vystavovatel se zavazuje, že svou vnitřní grafikou, kterou hradí na vlastní náklady, nenaruší celkový koncept české expozice.

Doprovodnou propagaci odpovídající charakteru akce, příslušnému teritoriu a finančním možnostem MPO (např. společenské akce, semináře, workshopy, tiskové konference, inzerce, společné multimediální prezentace aj.) včetně případného kulturního a doprovodného programu hradí MPO. MPO zajišťuje vydání katalogu „Průvodce národní výstavou“

Iniciátor:

  •  Svaz průmyslu a dopravy České republiky – SP ČR

Před zahájením jednání doporučujeme ověřit aktuální informace k dané akci na webu MPO.

Datum od: 8. července 2019
Datum do: 11. července 2019
Místo konání: Jekatěrinburg, Rusko
Další informace: https://www.mpo.cz/vystavy-a-veletrhy-2019/
Kontakty:


Zdroj dat:
 
Businessinfo logo