Detail akce Veletrh dotačních příležitostí

Tato akce/vzdělávací kurz/seminář již proběhl nebo byl zrušen nebo právě probíhá.
 
  Seznam všech výstav a veletrhů
Popis:
Zúčastněte se tohoto plánovaného veletrhu dotačních příležitostí, jehož cílem bude seznámit Vás s aktuální nabídkou dotačních titulů a dalších možností veřejné podpory.V jeden čas, na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Zástupci organizací na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků. Díky partnerům můžete konzultovat své projektové záměry s následujícími institucemi:
 • Agentura pro podnikání a inovace (API) – nový OP TAK,
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest,
 • Agentura na podporu exportu CzechTrade,
 • Úřad práce Ústeckého kraje (POVEZ II),
 • Technologická agentura ČR (Podpora výzkumu a vývoje),
 • MAS Český sever (Podpora podnikání na venkově),
 • Programy Národní rozvojové banky (Bezúročné úvěry a záruky),
 • Projekty SFŽP (Modernizační fond),
 • Inovačního centra Ústeckého kraje (Podpora podnikání),
 • Státní zemědělský intervenční fond (SZIF),
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR (IROP 2021+).

Informace:

Datum od: 24. listopadu 2022
Datum do: 24. listopadu 2022
Místo konání: Inovační centrum Ústeckého kraje – Eventový sál, Velká Hradební 54, Ústí nad Labem
Další informace: https://www.agentura-api.org/cs/udalosti/vstup/veletrh-dotacnich-prilezitosti-14/
Kontakty:


Zdroj dat:
 
Businessinfo logo