Na co si dát pozor při koupi nemovitosti - část 1. - ověření vlastnictví

Vladimír Urbánek (Kurzy.cz), 29.11.2004


 

Asi každý, kdo již alespoň jednou kupoval byt, rodinný dům, pozemek či jinou nemovitost ví, že je nutné znát a vědět spoustu informací související s předmětem koupi. Je třeba zvážit řadu okolností, které mohou ihned nebo v budoucnu ovlivnit užívání bytové jednotky/nemovitosti. Záměrně vynecháme problematiku družstevních bytů, které bude věnováno samostatné téma. Popišme si nejzákladnější rizika z pohledu kupujícího.

Výchozím bodem je ověření vlastnictví. Zajděte si na katastrální úřad, kde Vám vyhotoví výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví (dále jen „LV“), ze kterého vyčtete nejen vlastníka/spoluvlastníky bytové jednotky/nemovitosti, ale také odkaz na LV souvisejících nemovitostí (vlastnictví domu, v němž se bytová jednotka nachází; vlastnictví pozemku na němž byl dům postaven). Na LV budou v části C zapsána případná omezení (zástavní právo, předkupní právo, věcné břemene …) vztahující se k bytové jednotce/nemovitosti a v části E naleznete nabývací titul současného vlastníka (kupní smlouva, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí, usnesení soudu apod.). V archívu katastrálního úřadu si pořiďte opis tohoto nabývacího titulu, který může být vhodný nejen k tvorbě kupní smlouvy, ale můžete z něj vyčíst bližší podmínky smluvního vztahu … Není od věci shlédnout kopii katastrální mapy a podle parcelních čísel ověřit vlastníka sousedních pozemků (přístup k domu, pozemku).

autor: Miroslav Bučko - RK Realitní důmNázory na článek  Na co si dát pozor při koupi nemovitosti - část 1. - ověření vlastnictví
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Aktuální téma