Růst stavební produkce pokračoval i v září

Rubrika: Reality
Vladimír Urbánek (Kurzy.cz), 8.11.2006
Růst stavební produkce pokračoval
Stavebnictví - září 2006

Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v září meziměsíčně reálně o 0,6 % vyšší. Meziročně vzrostla ve stálých cenách o 4,1 %. Stavební úřady vydaly 13 327 stavebních povolení, kterých bylo meziročně o 6,8 % méně. Orientační hodnota povolených staveb byla 31,9 mld. a meziročně vzrostla o 10,9 %.

***

Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v září meziměsíčně reálně o 0,6 % vyšší. Trend meziměsíčně vzrostl o 0,7 % (viz. tabulka č. 3).

Celková stavební produkce v září meziročně vzrostla ve stálých cenách o 4,1 %, po vyloučení vlivu počtu pracovních dní o 5,8 % (v září 2006 bylo o 1 pracovní den méně). Meziročně se zvýšily objemy stavebních prací pozemního stavitelství, především na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích těchto staveb.

Stavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně vzrostly ve stálých cenách o 4,0 %. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace zaznamenaly růst o 4,1 % (příspěvek 3,4 procentních bodů), v tom pozemní stavitelství růst o 12,6 % (příspěvek 5,9 p.b.) a inženýrské stavitelství pokles o 6,5 % (příspěvek –2,5 p.b.). U oprav a údržby stavební práce vzrostly o 6,4 % (příspěvek 0,8 p.b.). Práce v zahraničí se zvýšily o 17,5 % (příspěvek 0,4 p.b.). O 48,9 % poklesly ostatní práce (příspěvek –0,6 p.b.).

Počet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a více zaměstnanců, poklesl o 0,5 % proti září roku 2005. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 20 765 a meziročně se zvýšila o 6,9 % (reálná mzda vzrostla o 4,1 %). Průměrná hodinová mzda byla 139 a proti stejnému období 2005 vzrostla o 11,1 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se zvýšila o 4,5 %. Produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu vzrostla o 8,7 %. Jednotkové mzdové náklady vzrostly o 2,3 %.

Stavební úřady v září 2006 vydaly 13 327 stavebních povolení (v tom 7 173 pro nové stavby a 6 154 pro změny dokončených staveb). Počet vydaných stavebních povolení meziročně poklesl o 6,8 %.

Orientační hodnota staveb povolených v září 2006 byla 31,9 mld. a ve srovnání se stejným obdobím 2005 vzrostla o 10,9 %. Novou výstavbou vzniknou stavby v hodnotě 23,0 mld. (nárůst o 14,6 %, příspěvek 10,2 procentního bodu). Stavební povolení u změn dokončených staveb měly hodnotu 8,9 mld. (nárůst o 2,4 %, příspěvek 0,2 p.b.). Z pohledu jednotlivých druhů staveb nejvíce vzrostla orientační hodnota stavebních povolení u nebytových budov (růst o 26,0 %, příspěvek 6,8 p.b.), u budov bytových (růst o 8,0 %, příspěvek 3,1 p.b.) a u staveb ostatních (růst o 5,0 %, příspěvek 1,2 p.b.). Mírný a jediný pokles o 2,0 % byl u staveb pro životní prostředí (příspěvek –0,2 p.b.).
K růstu orientační hodnoty stavebních povolení nejvíce přispěla nová výstavba nebytových budov (růst o 69,6 %, příspěvek 9,2 p.b.), kdy stavební úřady ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku povolily výstavbu nákladných a rozsáhlých staveb zejména administrativních budov, skladů a průmyslových hal.


Stavební úřady povolily výstavbu 4 308 bytů, což bylo o 411 bytů méně (pokles o 8,7 %) než v září 2005. Z toho novou výstavbou vznikne 3 760 bytů (o 331 bytů méně) a změnou dokončených staveb 548 bytů (o 80 bytů méně). Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových domech byla 10,0 mld. .

Také povolily výstavbu budov s podlahovou plochou 1 092,7 tis.m2 (nárůst proti září 2005 o 47,5 %). U nových staveb byla podlahová plocha 1 043,5 tis.m2, u změny dokončených staveb 49,2 tis. m2. U nové výstavby bytových budov byla povolena výstavba bytů s průměrnou podlahovou plochou 126,4 m2 a orientační hodnotou 19,8 tis. za 1m2.

Analýza ČSÚ - Vývoj stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2006

Zdroj: ČSÚ
Názory na článek  Růst stavební produkce pokračoval i v září
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Reality