Nový venkov v České republice

Rubrika: Stavba
Jiřina Kavková (Bydlet.cz), 21.02.2013

Samotný pojem venkov je v Čechách stále chápán jako opozitum vůči městu, charakterizovaný primární zemědělskou výrobou, nižší hustotou osídlení a nižším stupněm rozvinutosti místní správy a služeb. Tento dichotomický pohled naprosto ignoruje vývoj nového typu venkovského osídlení v posledních desetiletí jak v České republice, tak ve světě. Stěhování obyvatel z venkova do měst sice převažuje, ale existují specifické obrácené migrační proudy.

Za klidem na vesnici
V posledních letech přibývá obyvatel měst, kteří si vybírají za svůj domov menší obce a tím mění jejich původní ráz. Typickým „obráceným migrantem“ je dlouholetý obyvatel města středních let s rodinou (1 -2 menší děti), jenž má naspořeno dostatek prostředků ke koupi většího domu. Na vesnici ho láká klid, bezpečnost a nižší ceny pozemků, případně levné nemovitosti k rekonstrukci.

Nový venkov versus satelitní městečko
Charakter malé obce s novými městskými obyvateli však nesmíme ztotožňovat s fenoménem satelitů. Namísto unitypů postavených na prašném poli je nová zástavba organicky včleňována do té staré. Dalším rozdílem je nižší podíl novousedlíků oproti starousedlíkům, což snižuje pravděpodobnost sousedských třenic.

Nový venkov nejčastěji vzniká v dojezdové vzdálenosti (tj. cca 60 km) od většího města. Obcím, které jsou lokalizovány poblíž dopravních tepen (silnice 1. třídy), avšak nejsou na ně přímo napojeny, zpravidla zůstává charakter vesnice i přes novou výstavbu. V současnosti můžeme zmiňovaný trend zpětné migrace pozorovat na Praze-západ, kde některé obce hlásí zvýšený zájem o koupi stavebních pozemků.

Projekty
V ČR můžeme najít několik developerů, kteří ideu nového venkova již implementovaly do svých plánů. Například pražský Crestyl kombinuje moderní nízkoenergetické vilové domy s lokací malé obce Vysoký Újezd. Tyto koncepce vyžadují pečlivé plánování, mapování dostupných pozemků, ekologickou odpovědnost a hlavně dobrou komunikaci s představiteli dotčené obce.

Projekty musejí být přínosné pro obě strany, jak pro developera, tak pro starousedlíky. Toho lze dosáhnout pouze partnerským kontaktem a diskuzí mezi oběma stranami. Nový venkov se nerodí z konfliktu mezi městem a vesnicí, ale symbiózou a postupným srůstáním rurálního naturelu a městské impulzivity.

Názory na článek  Nový venkov v České republice
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografie

Články Stavba