Realitní trh: jasná pravidla chtějí všichni

Jiřina Kavková (Kurzy.cz), 30.07.2014

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zjišťovalo prostřednictvím dotazníků názory na poskytování realitních služeb. Zveřejněny byly dva typy, jeden s otázkami mířenými na spotřebitele, druhý přímo na realitní zprostředkovatele. Akce probíhala od 23. června do 20. července a celkem odpovědělo 2284 respondentů. Získané informace budou využity při tvorbě nově připravovaného realitního zákona.

„Počet zodpovězených dotazníků jednoznačně potvrzuje, že tato oblast je pro veřejnost důležitá a nastavení zákonných pravidel pro její výkon je více než žádoucí,“ řekla Zdeňka Niklasová, ředitelka odboru veřejných dražeb MMR, který dotazníky připravil.

Spotřebitelé prostřednictvím dotazníku popsali své dosavadní zkušenosti s realitními zprostředkovateli a ti zase pohled na současnou situaci v oboru. Obě skupiny respondentů pak označily problémy, které jsou v oblasti zprostředkování realitních služeb nejzávažnější. Z celkového počtu činili spotřebitelé 46% a realitní zprostředkovatelé 54% respondentů.

V rámci přípravy nového zákona vypracovalo ministerstvo Analýzu současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh variant řešení. Ta popsala problematické oblasti realitního zprostředkování, které se staly východiskem pro tvorbu dotazníků. „Byli jsme až překvapeni, jaká shoda mezi laickou a odbornou veřejností panuje, protože z obou dotazníků zcela jasně vyplynulo, pro jaké oblasti by měla být základní pravidla pro výkon této činnosti novou legislativou nastavena,“ uvedla Niklasová.

Jedná se především o nastavení pravidel v oblasti základních kvalifikačních kritérií pro výkon této činnosti, pravidel pro přijímání finančních prostředků spotřebitelů a zavedení zákonného pojištění odpovědnosti pro realitní zprostředkovatele. Vzájemnou shodu respondentů potvrzuje i poslední položená otázka v dotaznících, která byla pro všechny stejná, a to, zda si myslí, že je třeba nastavit základní pravidla pro zprostředkovatelskou realitní činnost, která dosud není legislativně upravena, speciálním zákonem. U obou skupin byla jednoznačně řečeno, že ANO.

S podrobnými výsledky obou typů dotazníků se můžete seznámit na webových stránkách ministerstva v sekci veřejné dražby, odkaz naleznete ZDE.

Názory na článek  Realitní trh: jasná pravidla chtějí všichni
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy