Dnešní společnost: jaké je ve společnosti postavení Alfa jedince?

Jana Brožková (Bydlet.cz), 7.07.2016
Čerstvý průzkum přináší překvapivá zjištění o tom, jaké parametry chování má v naší dnešní společnosti Alfa jedinec. Alfami nejsou agresivní macha, ale kooperativní lidé. Výhody plynoucí ze spolupráce, která se zdá být v současné společnosti stále cennější, zřejmě vedou i jedince s dominantními rysy k tomu, že volí kooperativní styl. Být Alfou tedy nemusí nutně znamenat být vůdcem v klasickém dominantním „provedení“. Existují i jiné projevy Alfa chování jako je například koaliční styl, jak mimo jiné naznačují i výzkumy chování některých druhů zvířat. Zjišťovali jsme, kdo jsou Alfy v dnešní lidské společnosti – konkrétně u Čechů a Slováků. Převažuje dravost a soupeřivost, nebo tendence spolupracovat?

Na tyto otázky přináší odpověď průzkum časopisu Forbes a výzkumné agentury Perfect Crowd.

Alfa styly u Čechů a Slováků

Potencionálních Alf je v české i slovenské společnosti méně. To, že je takových lidí málo, není překvapivé, neboť námi sledované charakteristiky mají v populaci převážně gaussovské rozdělení – většina populace vykazuje chování „beta“, které výrazně nevybočuje z průměru. Nejméně je podle očekávání iniciátorů, to znamená lidí, kteří něco vytváří. Zanechávají tím, co a jak dělají, zachytitelnou stopu ve společnosti.

Oproti tomu tendence k asertivnímu nebo dominantnímu chování má v Česku i na Slovensku třikrát více lidí. Teno poměr velmi málo lidí s iniciativním stylem, více dominantních/asertivních jedinců rovněž odpovídá normálnímu rozdělení. Zanechávat „otisk“ je totiž mnohem náročnější.

Zajímalo nás proto, jestli existuje vztah mezi iniciativním, asertivním a dominantním stylem. Naše výsledky ukazují, že pokud je člověk dominantní anebo asertivní, je větší šance, že bude zároveň iniciátorem. Je dokonce možně, že iniciativní styl by mohl být určitou nadstavbou asertivně-dominantního stylu.

Za pozornost rovněž stojí to, že i mezi dominancí a asertivitou jsme identifikovali velmi silnou souvislost, a to jak v Čechách, tak i na Slovensku. Tedy schopnost řešit konflikty, utvářet aliance a spolupracovat, nejen schopnost velet, je v současné době tím, co dělá člověka Alfou. 

Demografický profil českých a slovenských Alf

V Česku mají sklony k dominanci výrazně více podnikatelé, zatímco na Slovensku to, zda je člověk zaměstnanec, podnikatel nebo student nehraje roli. Pokud je postavení člověka ve společnosti jiné (například pečuje o dítě, je v důchodu, je nezaměstnaný), šance, že bude dominantní, je o polovinu nižší. Vedle českých podnikatelů jsou více asertivní studenti a bezdětní. Na Slovensku jsou to spolu s podnikateli i zaměstnanci a lidé s jedním dítětem.

Alfa styly člověčí a zvířecí a jejich drobné paralely

V lidské společnosti je výhodné fungovat převážně na koaličních stylech, které umožňují vyvarovat se agresivním způsobům konkurence mezi jedinci. Existují studie, které dokládají, že lidé skutečně preferují kooperativnější jedince.1 Přesto stále ještě přetrvává mýtus, že Alfa jedinec je především ten, kdo je dravý a soupeřivý se schopností prosadit se za každou cenu. U zvířat je sice typický právě tento dominantní způsob vůdcovství (například „klovací pořádek“), vedle toho ale fungují rovněž koaliční styly. Existují totiž situace, kdy postavení zvířete ve skupině nezávisí tolik na dominanci (schopnosti bojovat), ale na kooperaci, kdy sdílené vedení je výhodnější. Například u buvolů kaferských bylo zaznamenáno, že když se rozhodovali, jakým směrem se stádo vydá, jejich chování připomínalo „hlasování“.2 

 Názory na článek  Dnešní společnost: jaké je ve společnosti postavení Alfa jedince?
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy