Majitel bytu mi nechce vrátit kauci. Co s tím?

Eva Jurčíková (Vaše Nároky.cz), 4.11.2016

Spor o kanci je bohužel celkem běžný problém, když končí smluvní vztah mezi nájemníkem a majitelem nemovitosti. Majitel se odvolává na poškozené věci, zatímco nájemník na to, že nic nezničil. Některé případy skončí dokonce až u soudu.

 

Co je to kauce?

Kauce je peněžitá částka, kterou nájemník skládá majiteli nemovitosti na začátku nájmu. Kauce je většinou zahrnuta  ve smlouvě o nájmu a vztahuje se k ní také předávací protokol. Kauce slouží jako záruka majiteli nemovitosti, že, pokud by došlo ke zničení majetku, např. rozbití kuchyňské linky či propůjčeného nábytku, bude mu část škody z této peněžní zálohy uhrazena.

 

Proč je důležitý předávací protokol?

Předávací protokol je důležitý proto, protože má přímou souvislost se složenou kaucí. Pokud by majitel pronajaté nemovitosti zjistil, že mu po skončení nájmu v daném objektu vznikla škoda (například už zmíněná rozbitá kuchyňská linka), může si vzniklou škodu strhnout ze složené kauce. Jedná se o ochranu majitele bytu, pokud by nájemník na zaplacení škody neměl finance, nebo by se platbě schválně vyhýbal.

V předávacím protokolu by mělo být jasně a srozumitelně uvedeno, jaké zařížení a v jakém stavu majitel bytu nájemci po dobu nájmu ponechává. Pokud by výpis nebyl přesný, mohlo by následně docházet ke sporům při odevzdávání nemovitosti zpět majiteli. Je proto vhodné tento dokument řádně prozkoumat.

 

Příklad: V předávacím protokolu je uvedeno, že v nemovitosti se nachází kuchyňská linka, která před pěti lety prošla rekonstrukcí. Přepokládá se, že tedy není zcela nová, ale že bude v dobrém stavu. Ve skutečnosti je však rozbitý šuplík a těsnění kolem dřezu již netěsní. Pokud by nájemce na tyto vady v protokolu neupozornil a nezažádal by o jejich doplnění, mohlo by se na konci nájmu stát, že majitel nemovitosti bude po nájemci požadovat opravy těchto poškození.

 

Nejčastější argumenty pro nevrácení kauce

Špatné nebo žádné vymalování bytu

Poškození zapůjčeného nábytku či instalovaného zařízení (klasicky - kuchyňská linka a koupelna)

Nízké zálohy na energie a služby

Nezaplacený nájem


Pokud jsou výše zmíněné argumenty opodstatněné, má majitel právo ponechat si výši kauce, případně její část. Pokud například nájemník nezaplatí poslední nájem nebo je ve smlouvě o pronájmu položka o vymalování bytu a nestane se tak, majitel bytu může peníze použít jako náhradu škody. Opačný problém však nastává, pokud argumenty majitele bytu pravdivé nejsou a kauci nebo její část si ponechává neoprávněně.

 

Co dělat, když majitel odmítá vrátit kauci?

Pokud majitel nemovitosti nemá důvod, aby Vám kauci nevrátil, nebo jsou jeho důvody smyšlené a Vy k tomu máte jasné důkazy, nenechte si to líbit a o své peníze bojujte. Opakovaně vyzvěte majitele bytu nebo domu, aby Vám peníze vrátil a přiložte případně důkazy, které dokazují, že kauci zadržuje neoprávněně (pro tyto případy je vždy vhodné udělat si fotografie nemovitosti před předáním). Pokud majitel bytu na urgence nereaguje nebo jsou jeho reakce zamítavé, obraťte se na právníka. Právník by měl majiteli nemovitosti prvně zaslat předžalobní výzvu a vyzvat jej o zaplacení dlužné částky, pokud by ani tehdy majitel nezměnil názor, bylo by nutné dát celý případ k soudu. Při nevyplacené kauci se můžete obrátit na společnost Vaše nároky.cz, u které za právníka neplatíte. 

Společnost Vaše nároky.cz pomáhá občanům získat finanční odškodnění, na které mají nárok v případě, že se stali obětí nepoctivého a nekalého jednání obchodníků, institucí či státu. Služby společnosti jsou nastaveny pro oboustrannou spokojenost tak, že za ně klient neplatí žádné poplatky a jedinou odměnou pro společnost je provize ze získané částky do maximální výše 25 % pouze v případě vyhraného sporu. Se společností Vaše nároky.cz tedy klient nic neriskuje, nic neztratí a může jen získat. Portfolio oblastí odškodnění, které společnost za klienty řeší, je opravdu široké, od kompenzace za zpožděný let, přes nevyplacenou mzdu, krácení pojistného plnění či reklamaci dovolené, až po náhradu škody za pochybení lékaře.

Více informací na www.vasenaroky.cz.

 
Názory na článek  Majitel bytu mi nechce vrátit kauci. Co s tím?
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Financování bydlení