REVIZE KOTLŮ: Koho se týkají a kde seženete technika

TNBiz, 14.12.2016

Povinnost mít u kotle na tuhá paliva revizi zavádí zákon z roku 2012. Týká se těch zdrojů tepla na tuhá paliva, které mají příkon od 10 do 300 kW a jsou napojeny na tepelnou soustavu. Kontrola kotle, kterou je oprávněn provádět technik vyškolený výrobcem daného kotle, trvá přibližně hodinu a v závislosti na tom, jak dlouhou vzdálenost k vám musí technik ujet, se pohybuje v rozmezí od 600 do 1500 korun.

Kdo musí mít revizi na kotel?

Všichni majitelé kotlů na tuhá paliva, které mají příkon od 10 do 300 kW, jsou napojeny na tepelnou soustavu. Revizi je potřeba provést do 31. 12. 2016 a pak nejpozději každé dva roky. Povinnost se vztahuje ale i na kamna a krby, pokud mají teplovodní výměník, jsou napojeny na soustavu ústředního topení a mají příkon vyšší než 10 kW.

Povinnost mít revizi se vztahuje i na kotle, které máte na chalupě, pokud splňují zákonem dané podmínky (tuhá paliva, příkon, napojení na teplovodní soustavu). Povinnost se na vás nevztahuje v tom případě, že kotel máte sice doma umístěný, v současné době jej ale neprovozujete a kotel není napojen na teplovodní soustavu.

Co mi hrozí, když nebudu mít revizi?

Obce s rozšířenou působností budou od 1. ledna 2017 oprávněny žádat po občanech osvědčení o provedení revize. Pokud jej nebudou schopni předložit, vystavují se pokutě až ve výši 20 tisíc korun, právnické osoby pak až do výše 50 tisíc korun.

Od 1. ledna 2017 může úředník obce s rozšířenou působností také přijít kotel, a zároveň také to, čím v něm topíte, zkontrolovat. Musí ovšem mít důvodné podezření, že s vaším kotlem něco není v pořádku.

Kdo může revizi provádět?

K provádění revizí jsou oprávněni technici proškolení výrobce, podle zákona tzv. "odborně způsobilé osoby". Kontakt na ně najdete ZDE. Pokud výrobce vašeho kotle technika neproškolil, už zanikl nebo dokonce není znám, což se týká kupříkladu podomácky vyrobených kotlů, kterých je na vesnicích stále nemalý podíl, umožňuje zákon obrátit se na technika proškoleného jiným výrobcem na stejný typ kotle.

Co když do konce roku nebudou mít technici čas?

I na tuto situaci ministerstvo životního prostředí myslí, protože nechávat vše na poslední chvíli je v Česku zvykem. Pokud nikdo z techniků nebude schopen vám do konce roku revizi provést, slibuje ministerstvo shovívavost, ke které bude úředníky obcí nabádat.

Je ale potřeba si nechat záznamy o korespondenci s výrobcem kotle případně s revizními techniky, kterými následně úředníkům obce prokážete, že jste se revizního technika před koncem roku 2016 sehnat snažili. Předejít pokutě vám také pomůže, když si s technikem domluvíte termín, kdy vám revizi přijede udělat.

Jak revize probíhá a jak dlouho trvá?

Technik zkontroluje, zda je kotel instalován, provozován a udržován podle pokynů výrobce a podle zákona o ochraně ovzduší. Podle ministerstva životního prostředí bude technik při revizi kontrolovat: technický stav spalovacího stacionárního zdroje, spalovací komoru, hořák, zatápěcí klapku, vstupní a čistící otvory, přívodní cesty spalovacího vzduchu a paliva včetně podavače a přívodního potrubí, odvod odpadního plynu ze zdroje do spalinových cest, řádné připojení na spalinovou cestu, funkčnost a nastavení čidel pro regulaci stacionárního zdroje a to, zda jsou spalována pouze paliva předepsaná výrobcem zdroje.

 

Následně vám vystaví doklad o provedené kontrole a případně doporučí některé úpravy vaší tepelné soustavy. Kontrola trvá přibližně hodinu. A pozor! Povinnost mít revizi se vztahuje i na nové kotle. Na to je vhodné myslet při výběru prodejce kotle, někteří provedení revize v rámci instalace zajišťují zdarma, u jiných si budete muset pozvat revizního technika

 

 

Proč jsou revize povinné?

Protože lidé používají kotle, které znečišťují životní prostředí. Povinnost provádět pravidelně revize je jedním z kroků ministerstva životního prostředí ke zlepšení ovzduší v České republice. Neekologické kotle jsou, především na venkově, významným znečišťovatelem ovzduší.

 

Budu muset kotel vyměnit?

V některých případech ano. Od roku 2014 se totiž nesmí umisťovat na trh kotle 1. a 2. emisní třídy. Ty, a mezi ně spadá třeba většina kotlů vyrobených před rokem 2000, budou v roce 2022 úplně zakázány! Jejich majitelé si tak budou muset pořídit kotel nový.

 

Od roku 2018 to nebudou kotle třetí emisní třídy, u kterých bude taktéž zakázáno uvádět je na trh. Od roku 2020 budou na trh uváděny jen kotle splňující nejpřísnější emisní třídu, tzv. ekodesign. I po roce 2022 však bude možné topit v kotlích 3. a 4. emisní třídy.

 

Ministerstvo životního prostředí doporučuje využít nabídky jednotlivých krajů, které na výměnu kotlů poskytují tzv. kotlíkové dotace. Ty mohou v závislosti na typu kotle a místě, odkud žadatel pochází, pokrývat dokonce většinu nákladů na pořízení nového kotle!Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tipy a triky