České domácnosti se učí recyklovat baterie

Životní prostředí ochráníte i recyklací baterií Až padesát baterií se v průměru nachází v běžné české domácnosti. Usnadnit lidem cestu k jejich ekologické likvidaci a zabránit tak vyhazování baterií do běžného komunálního odpadu má nový projekt společnosti REMA. Sběrná nádoba FamilyBox, kterou bude společnost zájemcům zdarma posílat, pojme až roční spotřebu baterií. Po naplnění ji pak REMA také zdarma odveze a ekologicky zpracuje.

V České republice existuje rozsáhlá sběrná síť, kam lze staré baterie či elektrospotřebiče odevzdat k recyklaci. Přesto stále řada lidí vyhazuje tyto věci do běžného komunálního odpadu. Přitom právě baterie obsahují řadu cenných kovů a látek, které lze díky recyklaci znovu použít. „Baterie jsou zdrojem kovů, jako je zinek, železo, mangan, nikl, kadmium či olovo. Kromě opětovného získání těchto cenných materiálů však správná likvidace zabrání i poškozování životního prostředí. Látky obsažené v bateriích jsou totiž při nevhodném nakládání nebezpečné pro zdraví člověka,“ upozornil David Vandrovec, ředitel skupiny REMA.

K zajištění správného nakládání s vysloužilými bateriemi má přispět i nový projekt skupiny REMA. Nová sběrná nádoba s názvem FamilyBox by se měla v budoucnu stát běžnou součástí českých domácností a vyřešit tak otázku, kam se starými bateriemi.

Praktická kartónová krabice se stranami dlouhými 11 centimetrů dokáže pojmout celoroční spotřebu baterií běžné české domácnosti. „FamilyBox funguje zcela jednoduše. Komukoliv, kdo si o tuto krabičku zažádá, ho rádi zdarma pošleme. V momentě, kdy sběrný box člověk zaplní, zalepí ho a pošle zdarma prostřednictvím naší služby re:BALÍK. My už se postaráme o to, aby byly sesbírané baterie ekologicky zrecyklovány,“ popsal systém Vandrovec.

Společnost REMA se soustředila také na zpracování krabičky, kterou aktuálně zdobí motivy čtyř ročních období. Text pod uzavíratelným víkem pak vysvětluje důležitost recyklace a šetrného zacházení se zdroji. „Tímto projektem se snažíme doplnit a rozšířit naše služby. Po úspěšné spolupráci s obcemi, firmami či školami se nyní ještě více zaměřujeme na jednotlivce. Chceme rodinám ukázat, že i takové zdánlivé drobnosti mají velmi významný vliv na ochranu životního prostředí a kvalitu jejich života,“ objasnil záměr projektu FamilyBox David Vandrovec.

Baterie, které REMA takto sesbírá, putují obvykle na speciální linky, kde jsou několikrát drceny. Dochází též k oddělení magnetických a nemagnetických složek. Ze 720 kilogramů použitých baterií pak přístroje umějí získat okolo 366 kilogramů železa a 260 kilogramů dalších kovů, jako je zinek či měď. Tyto suroviny lze následně použít pro výrobu nových produktů.

••• 

O skupině REMA

Skupinu REMA tvoří v současné době 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém.

REMA Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

REMA Battery je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů. REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009.

REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.

 
Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy