Česko prodělává chřipkovou epidemii, výhodu mají očkovaní novou vakcínou

Jana Brožková (Bydlet.cz), 7.03.2018
Letošní chřipková sezóna je v plném proudu Letošní chřipková sezóna je v plném proudu. O d začátku roku už se v ČR vyskytlo 264 klinicky závažných případů chřipky vyžadujících intenzivní péči, z toho 70 lidí nemoci podlehlo. Chřipková epidemie už postihla naplno všechny kraje, nejvyšší nárůst nemocných je u osob nad 60 let. V populaci v současnosti kolují oba chřipkové viry typu A i B, nicméně B jednoznačně převažuje.1 Ukazuje se, že výhodu mají ti, kteří se nechali naočkovat novou čtyřvalentní vakcínou. Ta totiž zajišťuje širší ochranu – proti čtyřem kmenům chřipky.

Celková nemocnost v ČR se podle posledních údajů Státního zdravotního ústavu pohybuje na úrovni 1 984 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým týdnem představuje vzestup o 1,5 %.1 O epidemii se hovoří ve chvíli, kdy pacienti dosahují počtu mezi 1600 až 1800 nemocnými na 100 000 lidí.2 Nejvyšší nemocnost je aktuálně evidována v krajích Libereckém, Moravskoslezském, Plzeňském, Pardubickém a Jihomoravském, v nichž nemocnost přesáhla hodnotu 2 000 nemocných na 100 000 obyvatel. V dalších sedmi krajích nemocnost pozvolna klesá.1

Z 264 závažných evidovaných těžkých případů nemoci se jednalo o 128 žen a 136 mužů, k úmrtí v důsledku chřipky došlo v 54 případech ve věkové skupině nad 60 let, v 15 případech se jednalo o pacienty ve věku 25–59 let, 1 pacient byl ve věkové kategorii 15-24 let.1

Charakteristickým rysem letošní epidemie pravděpodobně bude převaha chřipky typu B a její linie Yamagata nad chřipkou typu A. To s sebou nese negativní dopad na účinnost třívalentních vakcín.

„Letošní epidemie potvrzuje naprostou nutnost zastoupení obou linií chřipky B ve vakcíně. V ČR i v celé Evropě prevaluje chřipka B, linie Yamagata, zatímco v trivakcíně je obsažena linie Victoria, proto je ochranný efekt trivakcíny v letošní epidemii oslaben. Spolehlivá predikce linie již v podstatě není možná, mohou se vyskytnou obě, stejně jako může převažovat linie heterologní. Podobně jako jsou ve vakcíně obsaženy oba subtypy A (H1N1 a H3N2), je nezbytné vřadit obě linie typu B,“ říká MUDr. Martina Havlíčková, CSc. ze Státního zdravotního ústavu.

Čtyřvalentní vakcína Vaxigrip Tetra, která byla od loňského podzimu poprvé dostupná zájemcům o očkování proti chřipce i u nás, obsahuje kromě 2 kmenů A i oba cirkulující kmeny B – Yamagata a Victoria, a poskytuje tak daleko širší ochranu.5 Potřeba rozšířit složení chřipkové vakcíny o další kmen B vznikla díky tomu, že je velmi obtížné predikovat, která linie chřipky typu B bude v následující sezóně v populaci cirkulovat. Chřipka typu B představuje přibližně 20 % všech cirkulujících chřipkových kmenů a ovlivňuje či způsobuje zvýšení úmrtnosti ve všech věkových skupinách. Například v USA souvisí s chřipkou typu B celkem 25 % úmrtí způsobených chřipkou. V celosvětovém měřítku má chřipka typu B na svědomí až 34 % všech hospitalizací způsobených chřipkou.3,4,6 Odhaduje se, že pokud by se čtyřvalentní vakcína používala v Evropě v posledních deseti letech namísto dosavadní třívalentní vakcíny, mohl se snížit počet onemocnění chřipkou až o 1,6 milionu, počet hospitalizací o cca 37 tisíc a počet úmrtí o téměř 15 tisíc osob.5

Nejúčinnější ochranou proti chřipce je očkování. Teď v průběhu chřipkové sezóny již očkování není vhodné, je optimální jej stihnout před začátkem chřipkové sezóny, aby si tělo stihlo včas vytvořit protilátky. V ČR je proočkovanost ve srovnání s vyspělými západními zeměmi velice nízká – pohybuje se kolem 5–7 %.2 U seniorské populace se pak odhaduje na 20–30 %, přičemž podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) by mělo být proočkováno 75 % seniorů.6

Kromě očkování je v rámci prevence zapotřebí dodržovat některá další opatření, jako např. vyhýbat se větším kolektivům a již nemocným pacientům, dodržovat vyváženou stravu bohatou na vitamíny, zařadit otužování a celkově posílit imunitu. K dalším běžným opatřením patří časté mytí rukou, zakrývání úst a nosu při kašli a kýchání, použití jednorázových kapesníků a dalších ochranných prostředků. Pokud se chřipkou přeci jen nakazíte, rozhodně se nevyplácí ji přecházet. Při onemocnění nekomplikovanou chřipkou se doporučuje celkový tělesný klid na lůžku s dostatkem tekutin, přípravky tlumící horečku a další symptomy, zábaly, případně i ochlazující koupele.7

Vaxigrip Tetra je lék k injekčnímu podání do svalu nebo pod kůži. Výdej je vázán na lékařský předpis. Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Přípravek je určen k prevenci chřipky u dospělých a dětí od 6 měsíců věku v souladu s oficiálním dobručením. Žádná vakcína nemusí plně ochránit všechny očkované osoby. Hrazen z veřejného zdravotního pojištění ve znění zákona 48/1997 Sb. Vakcinační akce č.j.: MZDR 70701/2015-3/OVZ.

SPCZ.IFLU.18.02.0025

Zdroje:

1. ZPRÁVA NRL PRO CHŘIPKU A NECHŘIPKOVÁ VIROVÁ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ 5.března 2018 [online] http://szu.cz/uploads/documents/CeM/ARO_ARI/2017_2018/zpravy_2017_2018/Zprava_NRL_09tyden_2018.pdf

2. Hygienici: Praha je na počátku chřipkové epidemie [online][cit.28-02-2017]: https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/hygienici-praha-je-na-pocatku-chripkove-epidemie-486156

3. Glezen PW, Schmier JK, Kuehn CM et al. The Burden of Influenza B: A Structured Literature. Review. Am J Publ Health 2013;103(3):e43-e51

4. Puig-Barber J, Burtseva I, Yu H et al. Influenza epidemiology and influenza vaccine effectiveness during the 2014–2015 season: annual report from the Global Influenza Hospital Surveillance Network. BMC Public Health 2016;16(Suppl 1):757

5. Uhart M, Bricout H Clay E, Largeron N. Public health and economic impact of seasonal influenza vaccination with quadrivalent influenza vaccines compared to trivalent influenza vaccines in Europe. Hum Vaccin Immunother 2016;12(9):2259-2268

6. Zvýší tetravakcína v Česku proočkovanost? [online][cit.28-02-2017]: https://www.tribune.cz/clanek/42332-zvysi-tetravakcina-proti-chripce-v-cesku-proockovanost

7. Vojtíšková J. Existuje účinná prevence chřipky? Interní Med. 2009;11(11):520–521 [online][cit.28-02-2017]: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2009/11/12.pdfNázory na článek  Česko prodělává chřipkovou epidemii, výhodu mají očkovaní novou vakcínou
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy