Jak zatočit s výdaji za bydlení, aby nebyly žroutem vašich financí?

Rubrika: Stavba
Sdružení EPS ČR (Sdružení EPS ČR), 13.06.2018

Pěnový polystyren se používá více při aplikacích, kde je výhodou menší hmotnost při vyšší pevnosti a nižší nasákavosti vody než je tomu u minerální vlny. Z toho důvodu má větší podíl na fasádách, podlahách a plochých střechách. Velkou výhodou polystyrenu oproti minerální vlně je jeho téměř dvakrát nižší cena. Minerální vlna se používá především k izolaci šikmých střech, příček a provětrávaných fasád. Nevýhodou je její vysoká cena a nároky při aplikaci na fasádu.


Izolace z minerální vlny vyžaduje při práci použití ochranných pomůcek
Při práci s některými izolanty je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti a používat speciální ochranné pomůcky. Není tajemstvím, že se s minerální vlnou při zateplování obtížně pracuje. Její manipulace vyžaduje přísné ochranné pomůcky včetně kombinézy, rukavic a brýlí. Odborníky doporučován je také dýchací respirátor, který zamezuje nadýchání se nepříjemného prachu, který vzniká při jejím řezání a manipulaci, a to zejména v uzavřených prostorech.

Minerální vlna může být nepříjemná na dotek, což není pro lidský organismus nebezpečné, ale práce s ní vyžaduje opatrnost. Na pokožce, kde došlo ke kontaktu s drobnými vlákny, se následně mohou objevit zarudlá místa. V případě nepoužití dýchacího respirátoru hrozí zejména v uzavřeném nevětraném prostoru nepříjemná dušnost, která může trvat až dva dny. Proto samotní výrobci minerální vaty vždy na výrobku uvádějí nutnost používání ochranných pomůcek.

Pěnový polystyren je proto u stavebních firem realizujících zateplovací systémy domů dlouhodobě oblíbenější. Při aplikaci minerální vlny na fasádu totiž spotřebují větší množství lepící a stěrkové hmoty. Minerální vlna s podélným vláknem se navíc nedá brousit a aplikaci ztěžuje také její nepoměrně vyšší hmotnost. Stavební firmy proto s minerální vlnou pracují obecně méně rádi než s pěnovým polystyrenem.Nasákavost izolantu

Velký důraz při plánování zateplení svého domu přiložte také nasákavosti izolačního materiálu. Při běžné vlhkosti tvořící se v zimním období v zateplovacím systému mohou klesnout tepelně izolační vlastnosti minerální vlny až o 50 %. V praxi to znamená, že se izolace z minerální vlny v tloušťce např. 14 cm chová při běžné 3 – 4% vlhkosti jako 7 cm. Zateplení minerální vlnou díky tomu nenaplňuje očekávání majitelů domů, jelikož nesnižuje náklady na vytápění tak, jak bylo spočítáno v projektové dokumentaci rodinného domu či bytu.

U pěnového polystyrenu toto nebezpečí nehrozí. Po mnoho desítek let působení dešťů či sněhu si zachovává své mechanické i izolační vlastnosti. Na rozdíl od zateplení nasákavou minerální vlnou tak s polystyrenem nedojde ke ztěžknutí izolantu a zatížení konstrukce, které by mohlo vést ke znehodnocení celé investice. To se může projevit zejména při zateplování střech, kdy při nasáknutí minerální vlny ve střeše je potřeba izolaci vyjmout a nahradit novou.

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie. Sdružení EPS ČR má 13 členů a reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v Česku. Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v Česku a na Slovensku.

Více informací na: www.epscr.cz

Názory na článek  Jak zatočit s výdaji za bydlení, aby nebyly žroutem vašich financí?
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografie

Články Stavba