Po skončení nájmu odmítl majitel bytu vrátit vrátnou kauci i přeplatky za energie

Eva Jurčíková (Vaše Nároky.cz), 6.11.2018

Nájemnice vedla spor s majitelem bytu, který jí nejenže odmítal vrátit vratnou kauci 22 000 , i když byt předala naprosto v pořádku, ale dokonce jí odmítl předat i přeplatky za energie.

Paní Šárka z Prahy bydlela v pronajatém bytě od roku 2015. Původní nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, kde byla také stanovena vratná kauce 22.000 , nájem 11.000 a 4.000 další poplatky. Paní Šárka vše řádně a včas platila a nájemní smlouva ji byla opakovaně prodlužována.

V září 2017 majitel bytu paní Šarce oznámil, že hodlá dosud pronajímaný byt prodat, a řekl nájemnici, aby si hledala jiné bydlení. Nájem byl ukončen dne 31. 12. 2017, k samotnému předání došlo o tři dny později.

 Byt jsem předávala v pořádku a očekávala jsem vrácení kauce. Na to mi ale majitel řekl, že mu dlužím na službách něco kolem 60 000 . Chtěla jsem vědět za co a společně jsme se tam dopočetli toho, že nikoli já jemu dlužím peníze, ale naopak on dluží mě,“ uvádí paní Šárka. V předávacím protokolu si proto obě strany ujednaly vrácení přeplatku i kauce do 5. 1. 2018.

Paní Šárka trpělivě čekala až do půlky ledna, když se však majitel nemovitosti sám neozýval, ani peníze neposlal, kontaktovala jej prostřednictvím emailu. U odpovědi se však paní Šárka nestačila divit, majitel bytu její nárok najednou neuznával a odmítl jí vrátit nejen vratnou kauci, ale i přeplatky.

Paní Šárka se proto obrátila na právníka ze společnosti Vaše nároky.cz. „Určitě budeme požadovat kauci, protože žádné škody ani dlužné nájemné by tady být nemělo a nedoplatek na zálohách také ne, “ reagoval právník v prvotní části sporu.

Právníkem byla nejprve protistraně odeslána předžalobní výzva, na kterou však majitel bytu reagoval zamítavě. Klientka se proto rozhodla dát celý spor k soudu. Když se o tom však majitel nemovitosti dozvěděl, kontaktoval právníka paní Šárky a byl se ochoten domluvit.

Byla sepsána dohoda o narovnání, dle které měl majitel vrátit zpět celou vratnou kauci, čímž budou všechny závazky smazány. Paní Šárka se s touto nabídnou ztotožnila, protože chtěla raději vše vyřešit co nejdříve. Paní Šárka tak nakonec díky právníkovi z Vaše nároky.cz získala 22 000 za vratnou kauci zpět, kdyby však bojovala vlastními silami, pravděpodobně by již peníze z vratné kauce nikdy neviděla. 

Společnost Vaše nároky.cz

pomáhá občanům získat finanční odškodnění, na které mají nárok v případě, že se stali obětí nepoctivého a nekalého jednání obchodníků, institucí či státu. Služby společnosti jsou nastaveny pro oboustrannou spokojenost tak, že za ně klient neplatí žádné poplatky a jedinou odměnou pro společnost je provize ze získané částky do maximální výše 25 % pouze v případě vyhraného sporu. Se společností Vaše nároky.cz tedy klient nic neriskuje, nic neztratí a může jen získat. Portfolio oblastí odškodnění, které společnost za klienty řeší, je opravdu široké, od kompenzace za zpožděný let, přes nevyplacenou mzdu, krácení pojistného plnění či reklamaci dovolené, až po náhradu škody za pochybení lékaře.

Více informací na: www.vasenaroky.cz

Názory na článek  Po skončení nájmu odmítl majitel bytu vrátit vrátnou kauci i přeplatky za energie
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Financování bydlení