Tepelná čerpadla jsou díky kotlíkovým dotacím až o polovinu levnější

Od roku 2022 bude zakázán provoz starých kotlů na uhlí. Třetí vlna kotlíkových dotací tak přináší poslední možnost využití státní finanční podpory při výměně kotlů na tuhá paliva za tepelná čerpadla a další ekologičtější zdroje vytápění. Společnost IVT Tepelná čerpadla, přední dodavatel kvalitních švédských tepelných čerpadel, poskytuje kompletní služby od podávání žádosti přes vyřízení všech náležitostí až po kalkulaci a následnou instalaci optimálního technického provedení.

Instalace tepelného čerpadla je stále častějším řešením při stavbě nebo rekonstrukci rodinných domů. Přechod z nevyhovujících kotlů na moderní způsoby vytápění podporují kotlíkové dotace, i bez nich je ale tepelné čerpadlo jedním z mála obnovitelných zdrojů tepla, který se vyplatí i bez dotací. Ve stávajících domech tepelná čerpadla nejčastěji nahrazují vytápění tuhými palivy a elektřinou a jsou logickou volbou při výstavbě nových nízkoenergetických domů. Při propočtech návratnosti ceny za pořízení tepelného čerpadla je třeba v ceně vyrobeného tepla zohlednit také čas strávený přípravou paliva a starostí o kotel.

Pro získání státního příspěvku je třeba v řádném termínu podat přihlášku s fotodokumentací stávajícího topného zdroje, revizní zprávu stávajícího kotle a souhlas všech spoluvlastníků nemovitosti. O dotaci lze ale žádat i zpětně, a to v případě, že byl kotel vyměněn od 15. července 2015.

„Nejjistějším způsobem, jak dotaci získat, je obrátit se na dodavatele, který vše zařídí. Našim klientům zajistíme veškeré služby spojené s podáním a vyřízením žádosti o dotaci, získáním odborného energetického posudku a kompletní montáží tepelného čerpadla,“ doporučuje Jakub Kirchner, ředitel společnosti IVT. Důležitým benefitem je také demontáž a odvoz starého kotle a jeho ekologická likvidace.

Na co se kotlíková dotace vztahuje a kolik peněz je z ní poskytováno?

Aktuální vlna kotlíkových dotací se vztahuje jak na nákup nového topného zdroje včetně instalačního materiálu, tak i na projektovou dokumentaci, instalaci, stavební práce a likvidaci starého kotle. Peněžní částku ale mohou čerpat pouze fyzické osoby na rodinné domy při výměně kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1 a 2. Podporována je výměna kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo, podle Státního fondu životního prostředí lze čerpat až 80 % nákladů z dotací do maximální výše 120 000 .

Podle čeho vybrat správný typ?

·         Vzduch/voda – jedná se o nejčastější typ čerpadla, je totiž nejvhodnější variantou pro rodinné domy, které nemají k dispozici dostatečně velký pozemek. V letním období se dá čerpadlo navíc využít i ke chlazení.

·         Země/voda – tepelná čerpadla se zemními kolektory jsou nejlepší variantou pro rodinné domy, které mají k dispozici dostatečně velký pozemek. Oproti typu vzduch/voda přinášejí o třetinu vyšší úsporu elektřiny. Bezhlučné a bezúdržbové řešení.

·         Vzduch/vzduch – tento typ je dostupný za nejnižší pořizovací cenu. Systém ohřívá vnitřní vzduch přímo, bez prostřednictví topného systému, a dosahuje díky tomu vyššího topného faktoru než ostatní tepelná čerpadla. Je vhodný pro domy s otevřenou dispozicí, kde může vzduch volně proudit.

Co vám výměna kotle na uhlí za tepelné čerpadlo přinese?

Díky čtyřem snadným krokům získáte tepelnou pohodu pro celou rodinu, čistý vzduch v domě i jeho okolí a upravený a snadněji udržovaný prostor místo kotelny a uhelny.

1.    Obraťte se na prověřeného a zkušeného dodavatele, společnost IVT Tepelná čerpadla.

2.    Ta zdarma posoudí, zda máte na dotaci nárok, a doporučí optimální typ čerpadla pro vaši stavbu, stejně jako instalační firmu.

3.    Vyplňte a podejte žádost, společnost IVT bude sledovat termíny podání za vás. Pokud dotaci nezískáte, nemusíte nic platit.

4.    Následuje schválení žádosti, instalace tepelného čerpadla a vyplacení peněz z dotace.

Podle Státního fondu životního prostředí České republiky bude ve třetí vlně kotlíkových dotací běžící od ledna 2019 mezi majitele rodinných domů rozděleno celkem 3,125 miliardy korun. Peníze budou postupně čerpány na výměnu minimálně 30 tisíc starých kotlů na tuhá paliva a jejich náhradu tepelnými čerpadly, plynovými kondenzačními kotli nebo kotli na biomasu.

 
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Technika