Kancelářský prostor v zemích střední a východní Evropy dosáhne do roku 2021 až 30 milionů m2

Jana Brožková (Bydlet.cz), 12.10.2019
Největší nabídka moderních kancelářských prostor v 15 zemích střední a východní Evropy byla zaznamenána ve Varšavě, Budapešti a Praze, zatímco největší nárůst v H1 2019 byl zaznamenán v Bukurešti. Sektory, ve kterých jsou nájemci nejaktivnější, jsou IT, profesionální služby, bankovnictví a BPO / SSC (Business Process Outsourcing a centra sdílených služeb). Stále více kancelářských budov se může pochlubit prestižními certifikáty, moderními technologickými a ekologickými řešeními a inovativně navrženým prostorem.

Zpráva analyzuje kancelářské trhy v 15 zemích střední a východní Evropy: Albánii, Bělorusku, Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Černé Hoře, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a na Ukrajině. Experti společnosti Colliers se zaměřili na údaje, jako jsou celkový objem kancelářských ploch na trhu, podmínky nájmu a pronájmu, úrovně míry neobsazenosti, rozestavěná plocha a prognóza pro nadcházející roky.

„Celkem objem moderních kancelářských prostor v 15 zemích střední a východní Evropy dosáhl v H1 2019 27 milionů m². V této době developeři dokončili 707 000 m² a v současné době je ve výstavbě 3,7 milionu m². Největší nabídka moderních kancelářských prostor byla zaznamenána ve Varšavě, Budapešti a Praze, zatímco největší nárůst nových prostor v H1 2019 byl zaznamenán v Bukurešti. Druhé místo, pokud jde o množství nových kancelářských prostor dokončených v tomto časovém prostoru, zaujala Sofie a po ní Varšava,“ říká Dominika Jędrak, ředitelka pro průzkum trhu a poradenské služby z Colliers International.

Většina moderních kancelářských projektů se nachází v hlavních městech, i když kancelářský trh se vyvíjí také v regionálních městech. V první polovině roku 2019 si ve všech hlavních městech 15 analyzovaných zemí pronajali nájemci více než 1,5 milionu m² moderních kancelářských prostor. Mezi nejaktivnější nájemce patří ti ze sektorů IT, profesionálních služeb a bankovnictví. Sektor BPO / SSC se také dynamicky rozvíjí ve většině 15 zemí střední a východní Evropy.

„V současné době je největší množství moderních kancelářských prostor ve výstavbě ve Varšavě, Budapešti a Sofii. Předpokládáme, že v roce 2021 celkový objem kancelářský prostor překročí úroveň 30 milionů m²,“ dodává Anna Maroń, analytička pro průzkum trhu a poradenské služby v Colliers International.

Střední Evropa - renovace průmyslových nemovitostí a jejich proměna v moderní kancelářské prostory je jedním z trendů na trhu

Česko a Slovensko zažívají expanzi - v první polovině roku 2019 bylo v Praze a Bratislavě uvedeno do provozu více než 130 000 m² moderních kancelářských prostor. Současný trend na trhu také vede k renovaci starých průmyslových nemovitostí na moderní kancelářské prostory. Příkladem je projekt smíšeného využití Pradiareň 1900, který zahrnuje renovaci bývalé bratislavské niťárny.

„V pražských lokalitách Karlína a Holešovic trend revitalizace starých industriálních nemovitostí a pozemků za účelem výstavby moderních kanceláří již několik let probíhá. Jako příklad se dá uvést území v Holešovicích, kde je nyní v přípravě výstavba převážně administrativních projektů Port7 a RiverOff. Holešovický komplex admin budov Classic7, vystavěný na základech původného mlýnského areálu, byl dokončen před třemi lety. K revitalizaci se schyluje i v celém areálu bývalé automobilky Praga ve Vysočanech, kde celková plocha hlavní budovy přesahuje 27 000 m2.  Další srovnatelné projekty v ČR jsou například brněnská Vlňena a projekt Nová Zbrojovka, který je ve výstavbě na území 22 hektarů,“ řekla Jana Beeby, Senior Associate z Office Agency pražské pobočky Colliers International.

Jedním z nejdynamičtějších trhů v regionu střední a východní Evropy se stala Bukurešť. S tím úzce souvisí pracovní síla, která nabízí příjemnou kombinaci dobrých jazykových znalostí a mnohem nižší náklady než v západní Evropě.

Varšava se také rozvíjí velmi rychle, ve výstavbě je přibližně 40 administrativních budov o celkové ploše více než 830 000 m², které v následujících 24 měsících postupně vyplní nedostatek nabídky na trhu. Mezi největší projekty patří Varšavský HUB, Mennica Legacy Tower a Varso Place - nejvyšší budova v Evropské unii.

Na konci prvního pololetí roku 2019 celková kancelářská plocha v Budapešti přesáhla 3,6 milionu m². Trh zůstal v roce 2019 řízen pronajímately. Největší obchody obvykle uzavírají nájemníci činní v IT, finančním a farmaceutickém sektoru a také státní příslušníci. Spekulativní kancelářské projekty ve výstavbě do roku 2021 představují 404 000 m², z čehož se očekává, že do konce roku 2019 bude předáno 95 000 m² kancelářských prostor.

Pobaltské země - aktivní rozvoj kancelářského trhu ve Vilniusu a významný počet projektů, které se chystají v Rize

Kancelářský trh ve Vilniusu zaznamenává aktivní rozvoj nových projektů. Nová nabídka moderních prostor dále zvyšuje kvalitativní standardy a také klade větší důraz na udržitelnost a inovace. Toto se děje je v souladu s potřebami a očekáváním nájemců a dnešní pracovní síly, což rovněž vede ke vstupu nových mezinárodních hráčů na trh.

Kancelářský trh v posledních šesti a půl letech nadále prokazoval v Tallinnu trvalou aktivitu, což vedlo k rostoucí poptávce a vysoké developerské aktivitě. V Tallinnu se nachází Ülemiste City, největší Smart City v Pobaltí a největší soukromý obchodní areál v severní Evropě.

Připravuje se několik nových projektů a v Rize bylo mnoho nových projektů vyhlášeno. Plánuje se mimo jiné i kancelářská budova The Pine. Bude to první kancelářská budova v Rize, která bude postavena zcela ze dřeva, a první v pobaltských zemích, která bude mít nárok na WELL Building Standard, dodatečně k certifikátu LEED Platinum.

Ukrajina a Bělorusko - na vzestupu je trend sdílených kancelářských prostor

Ve východní Evropě došlo na trhu k oživení pronájmů kanceláří, a to jak ze strany nájemců, kteří se snaží zlepšit své pracovní podmínky přechodem ze starších kanceláří k novějším, tak od developerů, kteří začínají stavět nebo navrhovat nová obchodní centra. Je třeba také poznamenat, že aktivní rozvoj inovačních parků a vznik velkých co-workingových center v tradičních kancelářských budovách ukazují, že trend směrem ke sdíleným kancelářským prostorům roste. V Minsku byla také postavena první budova, kde jsou multimediální systémy integrovány přímo do architektury.

Balkán - vysoká poptávka po kancelářských prostorech v Bělehradě, Záhřebu, Tiraně a Podgorici

V 1. pololetí 2019 narostly kancelářské plochy v hlavním měste Bulharska o 4% a dosáhl 2 200 000 m².  Celkový objem pronájmů za první pololetí činil 66 400 m². Hlavními sektory na straně poptávky byly IT a outsourcing.

V Srbsku zůstává poptávka po kvalitních moderních obchodních prostorech relativně vysoká ve srovnání s dostupným prostorem. Kancelářská výstavba v Bělehradě je na historickém vrcholu. V současné době je více než 180 000 m² ve výstavbě. Také kancelářský trh v Záhřebu a Tiraně se vyznačuje silnou poptávkou po budovách třídy A a neustálým snižováním míry neobsazenosti v důsledku pomalého přítoku nové nabídky.

Poptávka po kancelářských prostorech v Podgorici se v roce 2019 ve srovnání s předchozími obdobími výrazně zvýšila. Míra neobsazenosti ve městě je kolem 10%. Díky stabilnímu hospodářskému růstu v posledních několika letech bude Černá Hora jistě i nadále přitahovat zahraniční investice.

Názory na článek  Kancelářský prostor v zemích střední a východní Evropy dosáhne do roku 2021 až 30 milionů m2
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy