Kancelářský prostor v zemích střední a východní Evropy dosáhne do roku 2021 až 30 milionů m2

Největší nabídka moderních kancelářských prostor v 15 zemích střední a východní Evropy byla zaznamenána ve Varšavě, Budapešti a Praze, zatímco největší nárůst v H1 2019 byl zaznamenán v Bukurešti. Sektory, ve kterých jsou nájemci nejaktivnější, jsou IT, profesionální služby, bankovnictví a BPO / SSC (Business Process Outsourcing a centra sdílených služeb). Stále více kancelářských budov se může pochlubit prestižními certifikáty, moderními technologickými a ekologickými řešeními a inovativně navrženým prostorem.

Zpráva analyzuje kancelářské trhy v 15 zemích střední a východní Evropy: Albánii, Bělorusku, Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Černé Hoře, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a na Ukrajině. Experti společnosti Colliers se zaměřili na údaje, jako jsou celkový objem kancelářských ploch na trhu, podmínky nájmu a pronájmu, úrovně míry neobsazenosti, rozestavěná plocha a prognóza pro nadcházející roky.

„Celkem objem moderních kancelářských prostor v 15 zemích střední a východní Evropy dosáhl v H1 2019 27 milionů m². V této době developeři dokončili 707 000 m² a v současné době je ve výstavbě 3,7 milionu m². Největší nabídka moderních kancelářských prostor byla zaznamenána ve Varšavě, Budapešti a Praze, zatímco největší nárůst nových prostor v H1 2019 byl zaznamenán v Bukurešti. Druhé místo, pokud jde o množství nových kancelářských prostor dokončených v tomto časovém prostoru, zaujala Sofie a po ní Varšava,“ říká Dominika Jędrak, ředitelka pro průzkum trhu a poradenské služby z Colliers International.

Většina moderních kancelářských projektů se nachází v hlavních městech, i když kancelářský trh se vyvíjí také v regionálních městech. V první polovině roku 2019 si ve všech hlavních městech 15 analyzovaných zemí pronajali nájemci více než 1,5 milionu m² moderních kancelářských prostor. Mezi nejaktivnější nájemce patří ti ze sektorů IT, profesionálních služeb a bankovnictví. Sektor BPO / SSC se také dynamicky rozvíjí ve většině 15 zemí střední a východní Evropy.

„V současné době je největší množství moderních kancelářských prostor ve výstavbě ve Varšavě, Budapešti a Sofii. Předpokládáme, že v roce 2021 celkový objem kancelářský prostor překročí úroveň 30 milionů m²,“ dodává Anna Maroń, analytička pro průzkum trhu a poradenské služby v Colliers International.

Střední Evropa - renovace průmyslových nemovitostí a jejich proměna v moderní kancelářské prostory je jedním z trendů na trhu

Česko a Slovensko zažívají expanzi - v první polovině roku 2019 bylo v Praze a Bratislavě uvedeno do provozu více než 130 000 m² moderních kancelářských prostor. Současný trend na trhu také vede k renovaci starých průmyslových nemovitostí na moderní kancelářské prostory. Příkladem je projekt smíšeného využití Pradiareň 1900, který zahrnuje renovaci bývalé bratislavské niťárny.

„V pražských lokalitách Karlína a Holešovic trend revitalizace starých industriálních nemovitostí a pozemků za účelem výstavby moderních kanceláří již několik let probíhá. Jako příklad se dá uvést území v Holešovicích, kde je nyní v přípravě výstavba převážně administrativních projektů Port7 a RiverOff. Holešovický komplex admin budov Classic7, vystavěný na základech původného mlýnského areálu, byl dokončen před třemi lety. K revitalizaci se schyluje i v celém areálu bývalé automobilky Praga ve Vysočanech, kde celková plocha hlavní budovy přesahuje 27 000 m2.  Další srovnatelné projekty v ČR jsou například brněnská Vlňena a projekt Nová Zbrojovka, který je ve výstavbě na území 22 hektarů,“ řekla Jana Beeby, Senior Associate z Office Agency pražské pobočky Colliers International.

Jedním z nejdynamičtějších trhů v regionu střední a východní Evropy se stala Bukurešť. S tím úzce souvisí pracovní síla, která nabízí příjemnou kombinaci dobrých jazykových znalostí a mnohem nižší náklady než v západní Evropě.

Varšava se také rozvíjí velmi rychle, ve výstavbě je přibližně 40 administrativních budov o celkové ploše více než 830 000 m², které v následujících 24 měsících postupně vyplní nedostatek nabídky na trhu. Mezi největší projekty patří Varšavský HUB, Mennica Legacy Tower a Varso Place - nejvyšší budova v Evropské unii.

Na konci prvního pololetí roku 2019 celková kancelářská plocha v Budapešti přesáhla 3,6 milionu m². Trh zůstal v roce 2019 řízen pronajímately. Největší obchody obvykle uzavírají nájemníci činní v IT, finančním a farmaceutickém sektoru a také státní příslušníci. Spekulativní kancelářské projekty ve výstavbě do roku 2021 představují 404 000 m², z čehož se očekává, že do konce roku 2019 bude předáno 95 000 m² kancelářských prostor.

Pobaltské země - aktivní rozvoj kancelářského trhu ve Vilniusu a významný počet projektů, které se chystají v Rize

Kancelářský trh ve Vilniusu zaznamenává aktivní rozvoj nových projektů. Nová nabídka moderních prostor dále zvyšuje kvalitativní standardy a také klade větší důraz na udržitelnost a inovace. Toto se děje je v souladu s potřebami a očekáváním nájemců a dnešní pracovní síly, což rovněž vede ke vstupu nových mezinárodních hráčů na trh.

Kancelářský trh v posledních šesti a půl letech nadále prokazoval v Tallinnu trvalou aktivitu, což vedlo k rostoucí poptávce a vysoké developerské aktivitě. V Tallinnu se nachází Ülemiste City, největší Smart City v Pobaltí a největší soukromý obchodní areál v severní Evropě.

Připravuje se několik nových projektů a v Rize bylo mnoho nových projektů vyhlášeno. Plánuje se mimo jiné i kancelářská budova The Pine. Bude to první kancelářská budova v Rize, která bude postavena zcela ze dřeva, a první v pobaltských zemích, která bude mít nárok na WELL Building Standard, dodatečně k certifikátu LEED Platinum.

Ukrajina a Bělorusko - na vzestupu je trend sdílených kancelářských prostor

Ve východní Evropě došlo na trhu k oživení pronájmů kanceláří, a to jak ze strany nájemců, kteří se snaží zlepšit své pracovní podmínky přechodem ze starších kanceláří k novějším, tak od developerů, kteří začínají stavět nebo navrhovat nová obchodní centra. Je třeba také poznamenat, že aktivní rozvoj inovačních parků a vznik velkých co-workingových center v tradičních kancelářských budovách ukazují, že trend směrem ke sdíleným kancelářským prostorům roste. V Minsku byla také postavena první budova, kde jsou multimediální systémy integrovány přímo do architektury.

Balkán - vysoká poptávka po kancelářských prostorech v Bělehradě, Záhřebu, Tiraně a Podgorici

V 1. pololetí 2019 narostly kancelářské plochy v hlavním měste Bulharska o 4% a dosáhl 2 200 000 m².  Celkový objem pronájmů za první pololetí činil 66 400 m². Hlavními sektory na straně poptávky byly IT a outsourcing.

V Srbsku zůstává poptávka po kvalitních moderních obchodních prostorech relativně vysoká ve srovnání s dostupným prostorem. Kancelářská výstavba v Bělehradě je na historickém vrcholu. V současné době je více než 180 000 m² ve výstavbě. Také kancelářský trh v Záhřebu a Tiraně se vyznačuje silnou poptávkou po budovách třídy A a neustálým snižováním míry neobsazenosti v důsledku pomalého přítoku nové nabídky.

Poptávka po kancelářských prostorech v Podgorici se v roce 2019 ve srovnání s předchozími obdobími výrazně zvýšila. Míra neobsazenosti ve městě je kolem 10%. Díky stabilnímu hospodářskému růstu v posledních několika letech bude Černá Hora jistě i nadále přitahovat zahraniční investice.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy