„Naše naděje je v tom, že na žádnou krizi nejsme sami,“ vzkazuje Jiří Jemelka

Rubrika: Tipy a triky
Marek Chvátal (Sdružení KOMPAS), 8.04.2020
Karanténní opatření provázející koronavirovou nákazu, postihla mnoho drobných živnostníků, ale i středních firem, které na základě utahování opasků čelí situaci, kdy musí propouštět zaměstnance. „Morálně jsme my křesťané povinni volit vždy menší zlo. Na místě je tedy zamyšlení, jestli tím, že si zachovám svůj dosavadní životní standard, neublížím více lidem, kteří i se svými rodinami ztratí pravidelný příjem,“ říká Jemelka a dodává, že se většině podnikatelů možná nebudou fatálně hroutit příjmy, jako spíše představy o tom, jak samozřejmý je život v blahobytu. 

„Mojí zkušeností je také to, že v čase, kdy firma musí zbrzdit, je třeba z tohoto nedobrovolného zastavení vytěžit maximum. Zreflektovat vizi, cíle a strategie. Zkusit se zamyslet nad nápady, na něž za běžného provozu nebyl čas,“ vysvětluje Jemelka s tím, že u nejednoho ze svých klientů zažil, jak zrevidování firemního směru přineslo po čase pozastavené produkce nečekaný vzestup. „Zní to možná troufale, ale víme my, co Bůh po věřících podnikatelích v tomto čase chce? Chce opravdu prosperující živnostníky či spíše obrácené lidi, kteří budou světlem pro ty, co opírají nejen svůj profesní život pouze o vlastní síly?,“ zamýšlí se předseda spolku KOMPAS. „Ježíš Kristus nám slibuje, že s námi bude po všechny dny až do skonání světa. Pro Boha není žádná prohraná situace něco definitivního. Po temnotě Velkého pátku přichází Kristovo vzkříšení, v němž vidíme tu nesmírnou Boží kreativitu, jak vítězit nad situacemi, ze kterých není v lidských silách vyjít. Naší nadějí tedy je, že odevzdáním se do Jeho rukou, ač to očišťování skoro vždy dost bolí, můžeme vytěžit mnohem víc,“ a doplňuje, že sdružení KOMPAS Křesťanský podnikatel připravuje poradenskou činnost podnikatelům, kteří se ocitli v těžké situaci a hledají cestu, jak z ní ven. „Ekonomickou krizi zaplatíme bezesporu všichni. KOMPAS, který sdružuje věřící podnikatele, chce ukázat, že v náročné situaci není žádná firma sama a že sdílením know-how těch, co si s krizí dobře poradili, můžeme pomáhat najít cestu i těm, co ztrácejí síly,“ vysvětluje Jemelka.

„Myslím, že se na celou tu krizi dá dívat ještě z jednoho úhlu pohledu. Je mnoho lidí, kteří se léta trápí tím, že se jim v podnikání nedaří, ať se snaží sebevíc. A jsou to opravdu roky, než zjistí, že podnikání není jejich cesta. Koronavirová krize může během tří měsíců člověku ukázat to, co by jindy trvalo mnohem déle. Takoví lidé pak nastoupí na jinou profesní cestu a zjistí, že je krize vlastně navedla k tomu, v čem mohou být úspěšní a co jim půjde s větší lehkostí,“ doplňuje Marek Chvátal, projektový manažer sdružení KOMPAS. Vyzývá zároveň podnikatele, aby se nebáli ke společenství připojit, protože mohou najít lidi, se kterými je spojuje nejen stejná profesní zkušenost, ale také ona zmiňovaná naděje, že na žádnou krizi člověk nemusí být a není sám.

Autor: Alžběta Kalábová

O zapsaném spolku KOMPAS

KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s. je neziskovou organizací sdružující křesťanské obchodníky, manažery, podnikatele a samostatně výdělečné osoby. Spolek vznikl v roce 2018 jako nástupnická organizace do té doby neformálního stejnojmenného sdružení. Jeho posláním je podpořit křesťanské nebo křesťansky smýšlející podnikatele v jejich byznysu a zároveň jim poskytnout podporu, vedení a duchovní formaci. Spolek pro své členy pořádá pravidelná setkání v Praze, Jihlavě, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Ostravě a Zlíně. Jednou za rok pak také organizuje výjezdní konferenci.

Více se můžete dozvědět na: www.krestanskypodnikatel.cz

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tipy a triky