Nejvhodnější materiál pro váš zdravý dům? Pěnový polystyren EPS

Proč zateplovat?

O výhodách zateplení budov dnes pochybuje málokdo. Zateplení zvyšuje tepelnou ochranu budovy, výrazně snižuje spotřebu energie na vytápění, snižuje možnost vzniku plísní a má pozitivní dopady na zdraví obyvatel domu. Jedná se také o efektivní investici do budoucna, neboť tím prodloužíte životnost nemovitosti, ale zvýšíte i její finanční hodnotu.

Přednosti polystyrenu – nejrozšířenějšího zateplovacího materiálu

Polystyren není lehký jenom, co se hmotnosti týče, dá se rovněž lehce pořídit, lehce zpracovat, lehce recyklovat a je cenově dostupný.

Proč upřednostnit polystyren před alternativními materiály?

Mezi jeho další hlavní výhody patří:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veškeré potřebné údaje o zateplení pod jednou střechou

Pro maximalizaci výhod zateplení, je potřeba vybrat kvalitní izolační materiál. Jedničkou na českém trhu je již desítky let pěnový polystyren, kterého se v ČR ročně spotřebuje okolo 60 000 tun a drtivá většina (85 %) právě ve stavebnictví - na zateplování domů a bytů. I díky zateplování polystyrenem v ČR od roku 1997 klesla energetická náročnost bytů téměř o třetinu.

Vše, co potřebujete vědět o zateplení, naleznete na portálu https://www.jaknazatepleni.cz/

 

 Nejnovější studie dokládají, že současná požární norma je v části zateplení zbytečně přísná

  O prospěšnosti zateplení domu z ekologického a finančního hlediska, dnes již nikdo nepochybuje. Zateplovací systémy však musí odpovídat i náročným požárním předpisům a normám. Ukazuje se však, že jejich poslední změny byly až příliš přísné a realizaci zateplovacích systémů zcela zbytečně prodražují, aniž by měly očekávaný vliv na jejich požární bezpečnost.
Příslušná požární norma (ČSN 73 0810) totiž od roku 2016 stavebníkům předepisuje rozsáhlé použití prvků z minerální vaty, která je ve srovnání s pěnovým polystyrenem výrazně dražší. Nejnovější studie a zkoušky jasně prokazují, že i bez těchto prvků bude plně zachována požární bezpečnost zateplených staveb. Sdružení EPS ČR proto navrhuje změnu současné normy. Pokud bude příslušná požární norma upravena, může to podle kvalifikovaných odhadů do budoucna ušetřit přes jednu miliardu korun ročně, a to sice domácnostem, firmám i státu, který zateplení budov podporuje.

Náklady je potřeba snižovat, nikoliv naopak

V době přicházející hospodářské recese vznikají různé plány na podporu ekonomiky. Není ale vždy třeba vytvářet novou legislativu, mnohdy stačí upravit tu stávající, když neúměrně zatěžuje spotřebitele. Pokud budou navrhované změny přijaty, mohou lidé i stát ušetřit přes miliardu korun ročně. Tento odhad vychází z následující kalkulace:

· průměrně se u nás ročně aplikuje 15 milionů m2 ETICS (vnější tepelně-izolační kompozitní systém),

· změna požární normy v roce 2016 vedla u 15 – 20 % zateplovaných ploch k přesunu od polystyrenu k minerální vlně, tj. celkem 2.250.000 – 3.000.000 m2,

· průměrná cena zateplení z minerální vlny je přitom oproti zateplení z polystyrenu vyšší o 500 – 680 za m2,

· spodní hranice možné úspory tak činí 1.125.000.000 (2.250.000 m2 x 500 ).


Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie. Sdružení EPS ČR má 13 členů a reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v Česku. Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v Česku a na Slovensku.

Více informací na: www.epscr.czSdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba