Evropský týden mozku: duševní a fyzické zdraví spolu úzce souvisí

Duševní a fyzické zdraví spolu úzce souvisí. Psychická pohoda významně ovlivňuje nejen stav mysli, ale i těla. Na tuto skutečnost reaguje i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – od ledna letošního roku nově přispívá svým pojištěncům na vyšetření u psychologa, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Souvislost duševního a fyzického zdraví nelze opomíjet. Je známo, že nemocní lidé čelí většímu riziku zhoršení duševního zdraví než lidé zdraví. A platí to i naopak – chatrné duševní zdraví je rizikovým faktorem pro vznik chronické fyzické nemoci. „V naší pojišťovně považujeme duševní zdraví za stejně důležité jako to tělesné. Proto od letoška přispíváme na vyšetření v oboru klinické psychologie a to  dospělým i dětem,“ říká tisková mluvčí ZP MV ČR Hana Kadečková a dodává: „Zejména poslední rok byl pro většinu lidí v mnoha ohledech velmi náročný, psychiku nevyjímaje. Pokud tedy lidé pociťují úzkosti, deprese a prohlubují se u nich duševní problémy, neměli by se bát říct si o pomoc odborníka. Nejde o slabost, ale o rozumnou volbu.“

Příspěvek od ZP MV ČR lze ovšem využít i v jiných případech. U dětských klientů pojišťovna proplatí do výše zmíněné částky kromě psychosomatických konzultací také různé skupinové formy nácviku relaxačních dovedností, kurzy pro děti s ADHD, dyslektické nácviky a podobně. Dospělí jej mohou využít například i na párové konzultace.

Nemoc, jež začíná v mozku

„ZP MV ČR v rámci svého programu podpory duševního zdraví přispívá rovněž na prevenci poruch kognitivních funkcí a paměti nebo na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností,“ doplňuje Hana Kadečková. V tomto případě je cílem co nejdříve odhalit, resp. zpomalit rozvoj některých nemocí, jako je například Alzheimerova choroba.

Tento typ demence sice začíná v mozku a jeho první příznaky se projevují zejména na duševním stavu pacienta, v pozdějších fázích ale postupně dochází k poklesu psychomotorických funkcí postiženého. Ten časem není schopen vykonávat ani běžné každodenní aktivity a je zcela odkázán na pomoc druhých. Při léčbě lehkých a středních poruch mentální výkonnosti je doporučován pravidelný trénink kognitivních schopností. Na kognitivní pomůcky, které se při těchto trénincích využívají, ZP MV ČR přispívá všem svým klientům bez ohledu na věk.


 Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy