Nepodceňujte akutní bolesti na hrudi a dušnost!

Akutní infarkt myokardu dlouhodobě představuje nejčastější akutní příčinu úmrtí dospělé populace v České republice i ve všech vyspělých zemích, kterou dokážeme velmi dobře ovlivnit včas poskytnutou léčbou. Pandemie SARS-COV-19 však hluboce zasáhla i do této oblasti a v některých ohledech nás (naše pacienty) vrátila do doby pro nás dávno minulé, která byla spojena s velmi těžkými průběhy infarktu, mnoha komplikacemi, a to včetně vysoké úmrtnosti a nutnosti resuscitací.

„S kolegy intervenčními kardiology jsme se shodli, že se nejedná o problém lokální, ale globální, přestože s regionálními odlišnostmi. To se pak stalo hlavním spouštěčem a motorem vytvoření osvětového spotu. Je třeba myslet na to, že infarkt nečeká, nevybírá si ani dle pohlaví ani dle věku, a přestože průměrný věk pacientů s infarktem přesahuje 60 let, nezřídka léčíme i pacienty ve věku 40 i mladší,“ vysvětluje Petr Kala, přednosta interní kardiologické kliniky FN Brno-Bohunice.

Kardiologové napříč celou republikou – ze zdravotnických zařízení z Ostravy, Prahy, Ústí nad Labem, Pardubic, Brna a dalších měst ve spotu upozorňují na nebezpečí, která hrozí.

„Riziko vzniku infarktu hrozí zvláště u pacientů se známými rizikovými faktory  -  což je kouření, vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoká hladina tuků v krvi, obezita , tělesná inaktivita a hlavně kombinací všech těchto faktorů,“ vypočítává přednosta a pokračuje,“ ve spotu se snažíme poukázat na vážný celospolečenský problém, kterým je akutní infarkt myokardu a spustit hlasitý alarm!  Představte si, že přes více než 20 let funguje v České republice vysoce efektivní systém léčby infarktu založený na skvělé a velmi rychlé spolupráci kardiologů a zdravotnické záchranné služby, kterým jsme inspirovali prakticky celý svět. Tím se nám podařilo výrazně snížit závažné komplikace a zlepšit „nejen“ přežívání našich pacientů, ale i kvalitu jejich následného života. Najednou ale přišla pandemie, pozornost se obrátila zcela jinam a o nemalou část pacientů jsme přišli - v první vlně pandemie o přibližně 20%! „

Pacienti pravděpodobně prodělali akutní infarkt, protože se nedostali do nemocnice nebo přicházeli velmi pozdě. Akutní obtíže buď potlačovali, zlehčovali nebo přičítali infekci. Často byl hlavním viníkem jednoduše strach - báli se zavolat záchrannou službu, báli se jít k lékaři.

 „Rád bych jménem České asociace intervenční kardiologie apeloval na každého jednotlivého občana a jejich blízké, aby se nebáli a při akutních obtížích trvajících déle než 10 minut  – hlavně bolestech na hrudi a dušnosti, nečekali a zavolali linku 155 zdravotnické záchranné služby. Jsme kardiologové a jsme připraveni Vám pomoci. Máme fungující non-stop síť katetrizačních center pokrývající celou ČR. Nezapomeňte, že každá minuta zdržení může rozhodnout o životě a smrti, každých 10 minut o ztrátě cenného srdečního svalu a každá hodina o kvalitě následujícího života. Kardiovaskulární nemoci tu jsou a budou, rizikové faktory infarktu tu jsou a budou, ale společně Vám pomůžeme,“ vážně dodává Petr Kala.Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy