Technologie PolystyreneLoop obdržela prestižní cenu

První továrna na zpracování odpadního stavebního pěnového polystyrenu v Evropě - PolystyreneLoop, obdržela prestižní ocenění Inovátor roku v kategorii malých a středních firem. Slavnostní vyhlášení soutěže pod záštitou nezávislé agentury ICIS (Independent Commodity Intelligence Services) proběhlo v online podobě 16. listopadu.

Závod PolystyreLoop, sídlící v nizozemském Terneuzenu, spustil provoz 16. června letošního roku. Technologie je schopna ročně zrecyklovat 3 300 tun demoličního odpadu z pěnového polystyrenu pocházejícího ze stavebnictví, čímž ověřuje technickou, environmentální a ekonomickou proveditelnost nového recyklačního procesu, v němž lze pěnový polystyren obsahující retardér hoření HBCDD[1] plně začlenit do oběhového hospodářství místo toho, aby se z oběhu vytratil. „Asociace evropských výrobců expandovaného pěnového polystyrenu (EUMEPS) iniciovala výstavbu závodu PolystyreLoop, využívajícího fyzikálně chemickou recyklaci odpadu z pěnového polystyrenu s retardérem hoření HBCDD. Retardér hoření se v Evropě používal pro aplikace pěnového polystyrenu v izolacích budov do roku 2015 a následně byl nahrazen typem, který nemá perzistentní vlastnosti. Likvidace odpadu z pěnového polystyrenu s retardérem hoření byla před spuštění PolystyreneLoop povolena pouze spalováním, pěnový polystyren je přitom 100% recyklovatelným materiálem,“ vysvětluje František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR. Na financování výstavby závodu se podílelo více než 70 zástupců průmyslu z celého hodnotového řetězce pěnového polystyrenu, včetně českého Sdružení EPS.

Technologie PolystyreneLoop byla po necelém půlce provozu oceněna, jako Inovátor roku v kategorii malých a středních firem, v prestižní soutěži nezávislé mezinárodní agentury ICIS, která je již více než 150 let aktivní v oblasti informací o chemickém trhu. Agentura byla založena v roce 1871 ve Spojených státech amerických a původně se zabývala analýzou cen jednotlivých komodit. Postupně expandovala do celého světa a rozšířila své aktivity i na nové produkty, jako např. plasty a průmyslová hnojiva.  Agentura pravidelně oceňuje inovativní projekty v oblasti v chemického průmyslu.[1] Retardér hoření HBCDD se pro aplikace EPS ve stavebnictví používal ke snížení hořlavosti více než 50 let. Pro své možné persistentní vlastnosti byl zařazen mezi tzv. POP látky, které řeší celosvětově Stockholmská úmluva. Signatáři této úmluvy dospěli v květnu 2014 k rozhodnutí o zákazu dalšího používání této látky ve všech aplikacích. Evropští výrobci EPS postupně nalezli stejně účinnou náhradu v retardéru hoření Polymeric FR, který nemá POP vlastnosti. V ČR se izolační desky z EPS obsahující HBCDD nevyrábí již od 1.10.2015.
Zdroj:
https://www.izolace-info.cz/aktuality/21010-nakladani-s-odpadnim-penovym-polystyrenem-eps-obsahujicim-hexabromcyklododekan-a.html

 

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie. Sdružení EPS ČR má 13 členů a reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v Česku. Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v Česku a na Slovensku.

Více informací na: www.epscr.czSdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba