Stavební povolení v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2022 - meziroční nárůst byl více než pětinový a nejrychlejší ze všech krajů

ČSÚ, 1.7.2022

Stavební úřady v Královéhradeckém kraji vydaly v 1. čtvrtletí 2022 celkem 1 105 stavebních povolení, meziroční nárůst byl více než pětinový a nejrychlejší ze všech krajů. Orientační hodnota staveb vzrostla na 8 697 mil. a proti 1. čtvrtletí 2021 se zvýšila na téměř dvojnásobek, tempo růstu bylo druhé nejrychlejší z krajů. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení se vyšplhala na 7,9 mil. a byla druhá nejvyšší po hl. městě Praze.

 

V 1. čtvrtletí 2022 bylo v Královéhradeckém kraji vydáno 1 105 stavebních povolení (SP), tj. o 22,1 % více než ve stejném období loňského roku. Mezi čtrnácti kraji je to nejrychlejší tempo růstu.

Ve všech pěti okresech došlo k meziročnímu nárůstu počtu vydaných stavebních povolení, nejvyšší více než 40% byl v okrese Jičín a nejnižší v okrese Hradec Králové (7,1 %). Nejvíc stavebních povolení bylo ve sledovaném období vydáno v okresech Hradec Králové (27,2 %) a Rychnov nad Kněžnou (21,5 %), podíl ostatních okresů se pohyboval od 16 % v okrese Jičín po 17,7 % v okrese Náchod

Z celkového počtu vydaných stavebních povolení v kraji jich 55,7 % připadlo na budovy a 44,3 % na inženýrské stavby. Stavebních povolení na budovy bylo v kraji vystaveno celkem 616, téměř dvě třetiny byly určeny na byty (nové nebo v původní zástavbě) a více než třetina na nebytové budovy. Stavebních povolení na inženýrské stavby bylo v 1. čtvrtletí vystaveno celkem 489, z toho 17,6 % připadlo na dopravní stavby a 82,4 % na ostatní inženýrské stavby.

V celé České republice bylo za první tři měsíce roku 2022 vydáno 21 552 stavebních povolení, jejich počet se proti stejnému období loňského roku zvýšil téměř o desetinu (9,9 %). Podíl Královéhradeckého kraje na celkovém počtu vydaných stavebních povolení činil 5,1 % a mezi kraji byl šestý nejnižší. Téměř pětina staveních povolení byla vydána ve Středočeském kraji a více než desetina v Jihomoravském kraji. Vedle Královéhradeckého kraje, kde bylo tempo růstu v 1. čtvrtletí nejrychlejší, zaznamenaly více než 20% meziroční nárůst počtu vydaných SP další dva krajeÚstecký (21,5 %) a Liberecký kraj (20,9 %). S výjimkou Zlínského kraje, kde došlo k meziročnímu poklesu o 0,3 %, zaznamenaly všechny ostatní kraje růst. 

Orientační hodnota staveb představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu a dosáhla za první tři měsíce roku 2022kraji 8 697 mil. a meziročně vzrostla téměř dvojnásobně. Mezi kraji to představuje druhé nejrychlejší tempo růstu.

Výrazný meziroční nárůst hodnoty staveb byl v okrese Hradec Králové, kde proti stejnému období loňského roku vzrostla trojnásobně. Ještě v dalších dvou okresech se hodnota staveb významně zvýšila, v okrese Jičín o 63,6 % a v okrese Náchod o 47,9 %. V okrese Trutnov došlo, jako v jediném okresekraji, k meziročnímu poklesu hodnoty, a to o 22,1%.

Na celkové orientační hodnotě staveb v kraji se téměř dvěma třetinami podílel okres Hradec Králové, podíl ostatních okresů se pohyboval mezi 9,9 % v okrese Trutnov a 6,1 % v okrese Rychnov nad Kněžnou.

České republice dosáhla orientační hodnota staveb v 1. čtvrtletí 2022 celkové výše 120,4 mld. a meziročně vzrostla o 17,3 %. Ve dvanácti krajích došlo k meziročnímu růstu hodnoty staveb, nejvyšší nárůst byl v Pardubickém kraji (o 98,5 %), hned druhé nejrychlejší tempo růstu bylo v Královéhradeckém kraji (o 92,9 %). Ve dvou krajích došlo k meziročnímu poklesu hodnoty staveb, na než byla vydána stavební povolení, v Libereckém (o 49,4 %) a Jihočeském (o 3,2 %). 

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v Královéhradeckém kraji hodnoty 7,9 mil. . V okrese Hradec Králové se vyšplhala na 19,0 mil. , v ostatních okresech byla pod průměrem kraje i České republiky.

Mezi kraji byla nejvyšší průměrná hodnota na jedno stavební povolení tradičně v hl. městě Praze (19,2 mil. ) a druhá nejvyšší byla v Královéhradeckém kraji. Naopak nejnižší hodnotu zaznamenal  Liberecký kraj (2,2 mil. ).

 

Další informace o stavebních povoleních v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky/Stavebnictví, byty.

 

Kontakt:
Ing. Ivana Dušková
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
Tel.: 495 762 316
E-mail: ivana.duskova@czso.cz

 

 

Přílohy

 


Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Reality