Firmy mohou získat až 200 milionů korun na energeticky úsporný projekt

Redakce, 15.8.2022


úspory

Firmy mohou získat až 200 milionů korun na energeticky úsporný projekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dnes spouští výzvu na úspory energie pro podniky v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Podpora ve výši 10 miliard korun má jít na renovace podnikatelských nemovitostí i na nákup energeticky úspornějších technologií a instalaci obnovitelných zdrojů. Jedná se o jediný komplexní program pro podnikatele zaměřený na úspory energie. Žadatelé mohou získat až 200 milionů korun na úsporný projekt. V programu se nevylučuje využití metody EPC (energetické služby se zárukou), která majiteli budovy umožní zavést energeticky úsporná opatření bez nároku na vlastní kapitálový vklad, jelikož investice se splácí v průběhu let pouze z uspořených nákladů.

K získání dotace je zapotřebí splnění požadavku 30% úspory primární energie, který vychází z evropské Taxonomie. Výroba elektřiny z fotovoltaiky může pokrýt jen třetinu požadované úspory energie, zbylé dvě třetiny je nezbytné získat snížením spotřeby energie na vytápění, chlazení, osvětlení, větrání, přípravu teplé vody atd., a to nejčastěji zateplením budovy, výměnou oken spojenou s instalací stínící techniky či zařízení na rekuperaci vzduchu, nebo využitím odpadního tepla z technologie. Energetické úspory budou nově vykazovány na základě skutečných fakturovaných spotřeb a měření, nikoliv jako teoretická výpočetní úspora. Na to by si měli dát pozor všichni žadatelé i energetičtí specialisté a úsporu navrhovat s dostatečnou rezervou.

S ohledem na aktuální energetickou krizi se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo většinu alokace programu nabídnout již v první výzvě. V případě velkého zájmu je potřeba najít dodatečné prostředky pro následující období. Vláda by se měla postarat především o jejich doplnění tak, aby do roku 2027 udržela zájem žadatelů o realizace energetických úspor a diverzifikaci zdrojů. Stanovenou výši maximální podpory , tedy 200 milionů korun na úsporný projekt považujeme za dostatečně motivační, bude však krácena o tzv. alternativní investici na základě metodiky MPO, která se využívá poprvé, není tedy prověřená praxí a nejsou tak známy její reálné dopady na výši podpory.

V programu nám nicméně chybí vyšší podpora pro projekty s vyššími energetickými úsporami než povinných 30 %, jako je tomu např. v Operačním programu Životní prostředí. Firmy by pak měly vyšší motivaci realizovat více opatření, která ušetří více energie. V první výzvě současně postrádáme pobídky na výstavbu nových budov ve vysokém energetickém standardu – pasivní a plusové budovy jako u sektoru rezidenčních nebo veřejných budov.

Jedná se o jediný komplexní program pro podnikatele zaměřený na úspory energie.
Šance pro budovy byla založena v roce 2010 jako aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. Aktuálně sdružuje Centrum pasivního domu, Českou radu pro šetrné budovy, Asociaci výrobců minerální izolace, Asociaci dodavatelů montovaných domů a Asociaci poskytovatelů energetických služeb. Reprezentuje tak přibližně 250 firem z oblasti stavebnictví ─ projektanty a architekty, developery, stavební společnosti, výrobce a dodavatele materiálů a technologií, konzultační a certifikační společnosti a finanční instituce. Cílem Šance pro budovy je vytvoření příznivého legislativního a ekonomického rámce, díky němuž by budovy na území Česka byly energeticky úsporné, adaptované na změnu klimatu a šetrné k životnímu prostředí. 

 Zdroj: Komentář Šance pro budovy


 Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Energie