Druhý solární boom v Česku. Počet i výkon nově instalovaných fotovoltaických elektráren v Česku v roce 2022 rekordně narostl.

ČSÚ, 20.3.2023

Počet i výkon nově instalovaných fotovoltaických elektráren v Česku v roce 2022 rekordně narostl. Stále však výrazně zaostáváme za Rakouskem nebo Polskem.

Na konci roku 2021 bylo v České republice v provozu 50 875 fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem cca 2 200 MWp. Velkých solárních parků s výkonem nad 1 MWp z toho bylo 494, zbytek tvořily menší elektrárny na střechách nebo v průmyslových objektech.

Rok 2022 představoval výrazný zlom. Po řadě let, kdy nové fotovoltaiky přibývaly jen velmi pomalu, došlo k radikálnímu nárůstu. Celkový počet nově připojených elektráren se zvýšil o 33 760 a instalovaný výkon vzrostl o 288,8 MWp. Proti předchozímu roku se tak zvyšování počtu fotovoltaických elektráren urychlilo o 262,2 % a přírůstek výkonu o 365,8 %.

Důvodů pro tak výrazný skok je více. V prvé řadě můžeme jmenovat energetickou krizi a snahu domácností i firem zajistit si alespoň část energetických potřeb z vlastního zdroje. Tuto přirozenou poptávku vhodně doplnily dotační programy – Národní plán obnovy pro firmy a Nová zelená úsporám pro domácnosti. Díky nim mohou investoři ušetřit nemalé částky z pořizovacích nákladů.

Na nebývalý nárůst poptávky reaguje samozřejmě také strana nabídky. Během roku 2022 přibyla celá řada subjektů, které instalaci fotovoltaiky zajišťují, jen řada členů Solární asociace se rozšířila o 50 takových firem (96 %). Nové i stávající firmy se však musejí potýkat s nedostatkem kvalifikovaných montérů a dlouhými dodacími lhůtami na materiál a komponenty. Doba instalace nového zdroje se prodloužila o několik měsíců.

Pro usnadnění orientace zájemců o střešní fotovoltaické elektrárny připravila Solární asociace 28 zásad, jejichž splnění ze strany instalační firmy by mělo garantovat kvalitní projekt a montáž, i bezpečný provoz zařízení. Na webových stránkách asociace je zveřejněn seznam firem, které se tento kodex kvality zavázaly dodržovat.

Nárůst instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren v Česku (MWp)

Zdroj: Solární asociace
Potenciál růstu ve všech segmentech

K 31. prosinci 2022 bylo v Česku v provozu 84 256 fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem 2 460 MWp. Z celkového výkonu všech elektráren na území Česka tak fotovoltaika zaujímá zhruba 10 %, podíl na vyrobené elektřině se však pohybuje pod 4 %. Nejvíce solárních elektráren se nacházelo ve Středočeském kraji, naopak nejméně jich je v Karlovarském kraji. Tomu odpovídají i počty nově připojených fotovoltaik v roce 2022, kdy se s 6 079 připojeními stal rekordmanem Středočeský kraj a poslední příčka na žebříčku s 682 připojeními patřila Karlovarskému kraji.

Fotovoltaické zdroje lze rozdělit podle výkonu na mikrozdroje (do 10 kWp), menší zdroje (do 100 kWp), střední (od 100 kWp do 1 000 kWP) a velké (nad 1 MWp). Mikrozdrojů bylo u nás na konci loňského roku instalováno 73 441 s celkovým výkonem 0,449 MWp, menších 9 125 s celkovým výkonem 243,3 MWp, středních 1 197 o výkonu 480,4 MWp a velkých 493 s celkovým výkonem 1 290,4 MWp. Do budoucna lze očekávat rozvoj ve všech sektorech, tedy jak zdrojů na rodinných domech, tak i firemních elektráren, ale rovněž velkých solárních parků pro průmysl.

Podle odhadů Solární asociace existuje značný potenciál zvláště v případě pozemních elektráren, které budou dodávat elektřinu buď prostřednictvím smluv o prodeji elektřiny průmyslovým podnikům, nebo přes distribuční síť na trh. Rozvoj jejich výstavby z velké části závisí na odstranění administrativních bariér a investorské stabilitě České republiky. Nárůstu počtu instalací na bytových domech by měla pomoci nedávno novelizovaná vyhláška Energetického regulačního úřadu a novela energetického zákona, která zvýší hranici výkonu, do níž není třeba žádat o stavební povolení.

Fotovoltaické elektrárny v krajích (2022)

Zdroj: Solární asociace
Sousedé nás předhánějí

Přestože počty i výkon fotovoltaických elektráren u nás v posledních měsících rostou rekordním tempem, v řadě evropských zemí pokračuje rozvoj tohoto segmentu ještě mnohem rychleji. Např. v sousedním Rakousku bylo loni instalováno 1 000 MWp a v Polsku dokonce 4 900 MWp, což v obou zemích odpovídá 0,13 kWp na obyvatele. V Česku to přitom bylo pouze 0,03 kWp na obyvatele. Dalším z evropských solárních lídrů se stává Nizozemsko s loni instalovaným výkonem 4 000 MWp, tedy 0,23 kWp na obyvatele.

Nárůst instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren ve vybraných zemích (MWp)

Zdroj: Solární asociace

Článek si můžete přečíst v březnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetikaNázory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Energie