Počet neplatičů nájemného na Ostravsku stoupl - zjistila studie Správy investic a nemovitostí v Moravskoslezském kraji

Zdroj: TZ SIAN

V meziročním srovnání stoupl počet neplatičů na Ostravsku více jak trojnásobně. Zatímco v 1. čtvrtletí 2022 nájem včas nezaplatilo průměrně 2,3 % nájemníků, v 1. čtvrtletí 2023 to už bylo 7,7 % všech nájemníků. Zjistila to studie ostravské společnosti Správa investic a nemovitostí (SIAN), jež je největším specialistou na investiční nemovitosti v Moravskoslezském kraji.

Studii realizovala SIAN v dubnu tohoto roku na 684 investičních bytech, u kterých zajišťuje pronájem.

Nájem nájemníci platí vždy měsíc dopředu. V případě, že nájemné neuhradí, náš systém to zjistí a my začínáme okamžitě řešit, co se stalo. Slušný pronajímatel se v první řadě snaží pomoci. Takže i pro nás je klíčová informace, co můžeme pro nájemníka udělat, aby nájem uhradil a situace se další měsíc neopakovala,“ říká ředitel společnosti SIAN Jakub Vysocký. Pokud nájemníci nereagují na telefonáty nebo e-maily, doručuje jim společnost různými způsoby výzvu, aby ji neprodleně kontaktovali.

Hlavní příčinou zvýšení počtu lidí, kteří mají problém zaplatit nájem, je současná ekonomická krize. „Je to jasné. Stejně jako stoupá počet lidí, kteří mají problém zaplatit nájem, stoupá i počet lidí, kterým pomáháme se získáním příspěvků na bydlení. Pozitivní je, že se daří tuto složitou situaci s lidmi řešit a ve finále nějakým způsobem ať už za přispění dávek, nebo bez nich, lidé nájmy hradí. Počet nezaplacených nájmů je po třetí upomínce výrazně nižší. Ukazuje to, že i momentální finanční tíseň má řešení, jen není možné to nechat zajít příliš daleko. Jak nájemce, tak pronajímatel musí situaci zachytit včas a ve vzájemné součinnosti řešit okamžitě,poznamenává Vysocký.

Neplacení nájemného považuje Vysocký za závažné porušení povinností nájemce. To může v konečném důsledku končit až výpovědí z nájmu. Kromě dlužné částky za nájem a služby může být následně vymáhána i úhrada peněžitých sankcí. „Osobně se domnívám, že během tohoto roku by se situace postupně měla vracet k normálu. Trh se stabilizuje a společně s jeho stabilizací by měl klesat zpět i počet neplatičů,vysvětluje Vysocký.

Situace v České republice

Neplatičů nájemného rychle přibývá v celé České republice. Dle statistik služby Ideální nájemce stouply jejich počty meziročně o jedenáct procent – a to za poslední loňské čtvrtletí. V lednu byl pak přírůstek ještě vyšší – 34 procent. Občanský zákoník umožňuje pronajímatelům dát neplatiči, jenž třikrát za sebou nezaplatil nájemné a náklady za službu, okamžitou výpověď. Neplatič by pak měl odevzdat byt do jednoho měsíce od skončení nájmu.

„Žádná zákonem stanovená definice neplatiče nájemného není. Obecně je mezi pronajímateli bytů za neplatiče považován člověk, který dluží více jak 500 po dobu delší, než je 14 dní,upřesňuje Jakub Vysocký.

Vystěhování neplatičů může v České republice trvat i několik let. I proto nedávno Asociace nájemního bydlení, jejíž je SIAN členem, přišnávrhem balíčku legislativních změn, který by pomohl situaci vyřešit. „Od zjednodušení možností vystěhování neplatícího nájemníka si mimo jiné slibujeme i to, že by vzrostl počet dlouhodobýájemních smluv i na několik let, protože by se majitelé bytů přestali bát situace, že neplatícího nájemníka bytu nedostanou,uzavírá Jakub Vysocký ostravské společnosti Správa investic a nemovitostí.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy