Na dotaci Oprav dům po babičce nedosáhne každý - podporu získají jen projekty kvalitních renovací s velmi nízkou spotřebou energie


Profesní sdružení Centrum pasivního domu vítá, že finanční podporu v programu Oprav dům po babičce získají jen komplexní, kvalitně provedené renovace s cca 60 až 85% úsporou energie. Sdružení podporuje i vyšší příspěvek na projektovou dokumentaci, bez které se komplexní renovace neobejde. Drobné výhrady má k některým dílčím nastavením, například bonusu na každé nezaopatřené dítě, podporu rekreačních objektů nebo přetrvávající příliš štědrou podporu samostatné instalace fotovoltaických elektráren, zvláště těch s výkonem převyšujícím 6 kWp. Příjem žádostí o dotace na energeticky úsporné renovace a novostavbyprogramu Nová zelená úsporám včetně titulu Oprav dům po babičce, ohlásilo Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí dnes na tiskové konferenci.

Program Nová zelená úsporám je skvělou ukázkou stabilního kvalitně připraveného nástroje s účelně vynaloženými prostředky, které pomáhají desítkám tisíc žadatelů a státu se současně celkově ekonomicky vyplatí. Takovýto program nemá ve střední a východní Evropě srovnání.

Celkově považujeme připravené změny celého konceptu programu Nová zelená úsporám s navazujícími podprogramy Nová zelená úsporám Light a Oprav dům po babičce jako systémové a přínosné jak pro žadatele, tak i pro celou společnost. Drobné výhrady máme spíše jen k dílčím věcem jako například bonus pro žadatele na nezaopatřené dítě, které nemá s energetickými úsporami nic moc společného, či podporu rekreačních objektů, která je za nás nadbytečná. Současně doufáme, že k vyplácení příspěvků před začátkem realizace bude přistoupeno maximálně zodpovědně a že Státní fond životního prostředí svou důslednou kontrolou omezí riziko případného zneužití poskytnuté dotace na minimum,“ říká Michal Čejka, konzultant energetických úspor z Centra pasivního domu.

A dodává:

Za jedinou opravdu problematickou část programu Nová zelená úsporám považuji příliš štědrou podporu samostatné instalace fotovoltaických elektráren, zvláště pak těch s výkonem nadkWp. Ty jsou pro většinu rodinných domů zbytečně předimenzované a větší část výroby tak majitelé prodají. Jedná se nejméně efektivní část programu, která odčerpává tři čtvrtiny finančních prostředků., Ty by měly být vynaloženy účelněji, na snižování energetické náročnosti budov, tedy na skutečně dlouhodobé řešení problému energetické krize.“

Podporu získají jen komplexní renovace. Ale bez kvalitního projektu to nepůjde

Titul Oprav dům po babičce představuje důležitou součást programu Nová zelená úsporám, protože cílí pouze na dobře provedené energeticky úsporné renovace, které sníží spotřebu energie domu o 60 až 85 %. Od hlavního programu se liší hlavně tím, že dotaci můžete získat už před začátkem renovace rodinného domu a současně můžete využít i nízkoúročenou půjčku na její dofinancování. Na komplexní renovaci domu, která dnes vyjde na 1,5 až 3,5 milionu korun, lze získat v průměru 40 až 55% dotaci

Program Oprav dům po babičce také zvyšuje dotaci na vypracování projektové dokumentace na 50 tisíc korun, protože renovace takového rozsahu se bez přizvání odborníků a kvalifikovaného návrhu úprav neobejde. V programu Nová zelená úsporám je tato projektová příprava zahrnuta v paušální dotaci na každou žádost ve výši 25 000 . Majitelé domů by si měli před zahájením renovace nechat vypracovat projekt od projektanta a průkaz energetické náročnosti od energetického specialisty, který dokládá plnění požadavků programu. Následně budou oba dokumenty potřebovat k podání žádosti o dotaci. 

Vítězslav Malý, ředitel Centra pasivního domu vysvětluje, proč je kvalitní projekt nezbytný, a jaká opatření komplexní kvalitní renovace podpořená v titulu Oprav dům po babičce obnáší: „Splnit požadavky programu Oprav dům po babičce není vůbec jednoduché. Program cílí výhradně na komplexní renovace stávajících budov čítající zateplení vnějších stěn alespoň 20 cm tepelného izolantu, zateplení střechy domu tepelnou izolací v tloušťce okolo 34 cm, instalace nových kvalitních oken s izolačním trojsklem a ideálně i zateplení alespoň části stropu suterénu včetně dobře vyřešených stavebních detailů. Tato opatření lze dále doplnit o instalaci řízeného větrání s rekuperací tepla, vnější stínící prvky proti letnímu přehřívání, instalaci nového zdroje tepla či například o menší fotovoltaickou elektrárnu. Aby vše dobře klapalo, takový projekt musí připravit zkušený odborník znalý všech souvislostí.“

Na tloušťce izolace záleží

Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR sdružující významné firmy v oblasti výroby pěnového polystyrenu, vysvětluje, proč se při renovaci nevyplácí šetřit na tloušťce izolace, která hraje ve výsledných úsporách hlavní roli: Aby byla renovace opravdu kvalitní, doporučujeme na fasádu aplikovat alespoň 20 cm tloušťky izolantu. Rozdíl v ceně oproti 10–15 cm tloušťce izolace je minimální, v práci stavebníků žádný, ovšem v úspoře energií významný. Zkrátka na tloušťce izolace se nevyplácí šetřit, jinak stavebník promarní příležitost a bude platit zbytečně vyšší náklady za vytápění. Program Oprav dům po babičce tuto logiku zohledňuje a dotací tak podporuje dobrou praxi vedoucí k optimální úspoře energie i tepelnému komfortu uvnitř budovy.

Rychlejší tempo renovací jako součást strategických dokumentů

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu, na který bude navazovat Státní energetická koncepce, počítá v aktuální verzi s progresivním renovačním scénářem, tedy zrychlením renovací budov až 3x oproti stávajícímu stavu. Podobné zrychlení bude po Česku vyžadovat i chystaná evropská legislativa vyplývající ze směrnice o energetické náročnosti budov a směrnice o energetické účinnosti. „Národní klimaticko-energetický plán počítá s až 3x rychlejším tempem renovací budov, než je tomu dnes. Impuls ke zrychlení renovací rodinných domů pomocí programu Oprav dům pro babičce je tak důležitým krokem směrem k energetické nezávislosti Česka a k naplnění jeho klimatických závazků. Zavádí přidělení dotace předem, dofinancování renovace pomocí nízkoúročených úvěrů a také zvyšuje dotaci na přípravu projektu, což pomůže majitelům domů překonat hlavní bariéry, které dříve kvalitní renovace brzdily,” uvádí Vítězslav Malý, ředitel Centra pasivního domu.  

Do budoucna by Centrum pasivního domu uvítalo zjednodušení příjmu žádostí v oblasti dílčích renovací, další jednání ohledně možností předfinancování realizace úspor energie pro nízkopříjmové domácnosti a také posílení bezplatného poradenství a informovanosti veřejnosti.

Budovy21

Budovy21 založil v roce 2021 Petr Holub. V roce 2022 se přidala Jana Odstrčilová, současná ředitelka. Společnost poskytuje poradenství pro nízkouhlíkovou transformaci české ekonomiky, zejména v oblasti energetiky a stavebnictví. Podporuje kvalitní renovace budov a dekarbonizaci teplárenství. Spolupracuje s evropskými i národními partnery.

Více informaci na: na www.budovy21.com



Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie



Články Tiskové zprávy