MPSV přizvalo partnery ze soukromého i neziskového sektoru ke spolupráci na prevenci energetické chudoby

mpsv.cz, 24.11.2023
MPSV uspořádalo první kulatý stůl s partnery unikátního inovačního projektu „Prevence energetické chudoby prostřednictvím sociálních inovací“. Cílem setkání bylo představení prvních výsledků projektu, diskuse o zapojení partnerů ze soukromého i neziskového sektoru a hledání dalších možností systémového řešení energetické chudoby.

Mezi partnery a spolupracujícími organizacemi projektu jsou prodejci či výrobci domácích spotřebičů (Beko, BSH domácí spotřebiče nebo IKEA), poskytovatelé energií (PRE, E.ON, ČEZ), zástupci neziskového sektoru (Česká federace nábytkových bank a re-use center, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Diakonie Praha, Romano Jasnica), firma rewater, MČ Praha 10 nebo Česká spořitelna.

„Na kulatém stole byly diskutovány potřeby nejzranitelnějších domácností, které byly v projektu zjišťovány na základě hloubkových rozhovorů s domácnostmi s dluhy na energiích. Dále byly diskutovány možnosti pomoci, které domácnostem ohroženým či dotčeným energetickou chudobou projekt ve spolupráci s partnery nabízí. Jednou z možností je i pronájem úsporných domácích spotřebičů, na který se projekt zaměří v další části realizace,“ informuje vedoucí Oddělení projektů inovací a sociálního začleňování na MPSV a odborná garantka projektu Tatiana Konrádová.

Bylo identifikováno také několik oblastí, které mají potenciál systémové změny pro snížení dopadů energetické chudoby, např. spolupráce s nábytkovými bankami, zapojení úřadů práce, legislativní podpora cirkulární ekonomiky nebo spolupráce s MŽP na rozšíření dotačních titulů pro nejzranitelnější domácnosti. V následujících týdnech budou sestaveny pracovní skupiny, které se budou jednotlivým tématům věnovat. Součásti setkání bylo i měření objemu tekoucí vody v budově MPSV, a to před a po instalaci perlátoru, který výrazně šetří množství spotřebované vody. Perlátory domácnostem zapojeným do projektu zdarma poskytuje firma rewater. Sociálně inovační projekt Prevence energetické chudoby prostřednictvím sociálních inovací zjišťuje příčiny a souvislosti energetické chudoby u českých domácností, zkoumá jejich potřeby a následně nabízí řešení na míru – individuální poradenství přímo v ohrožených domácnostech. Cílem projektu je také otestovat belgický příklad dobré praxe pomoci domácnostem s dluhy na energiích, a to formou pronájmu nových úsporných domácích spotřebičů. Prostřednictvím zapojených partnerů projekt také edukuje veřejnost, např. instalací zařízení měřících spotřebu nebo pomáhá snižovat jejich vlastní spotřebu, např. instalací perlátorů pro uspoření vody.

Web: https://energo-chudoba.cz

Facebook: www.facebook.com/energochudoba

 Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Energie