Stavebnictví se dočkalo růstu - aktuální komentář

Nedávný vývoj ve stavebnictví sleduji s velkým zájmem. Je zřejmé, že tahounem celého růstu jsou inženýrské stavby, které zaznamenaly meziroční růst o 19,4 %. Situaci napomohla jak nízká základna, tak i příznivé počasí, které doprovázelo většinu zimy. Často se také jednalo o veřejné investice, jako jsou například dopravní stavby, což se na datech může znatelně odrážet. Produkce v pozemním stavitelství, do kterého se řadí výstavba domů, se naopak propadá – Český statistický úřad zaznamenal snížení o 1,5 %.

Pokles o 15,9 % u orientační hodnoty staveb, na které bylo vydáno stavební povolení a 47,2% snížení v počtu zahájených bytů u mě vyvolává obavy. Zde již statistiky tak optimistické nebyly. Z dat plyne, že je nutné věnovat pozornost podpoře nové výstavby, zejména v segmentu bytových domů. Nabízí se také otázka, zda by situaci nedovedla zlepšit digitalizace stavebního řízení. My, jako společnost DMG Stav, která se podílí na rozvoji bytové výstavby, považujeme za důležité nalézt cestu, jak tyto potíže překonat a podpořit rozvoj v tomto segmentu.

Dokončení většího počtu bytů, s meziročním růstem o 24,3 %, vnímám naopak jako velmi pozitivní zprávu. I přes problémy se zde trh dovedl rychle adaptovat a nadále plnit rostoucí potřeby poptávky. Pro nás to znamená možnost zaměřit se na dokončování projektů, které vyhovují aktuálním i budoucím potřebám trhu.

Obecně nám údaje za únor 2024 poskytují pohled na meziměsíční nárůst stavební produkce o 4,8 % a meziroční růst o 3,6 %. Sektor jako takový se konečně ubírá správným směrem. Ačkoliv se jedná o dobrý signál do budoucna, nesmíme přehlížet potenciální překážky, které se mohou objevit kdykoliv. Uvidíme, jak si obor povede v následujících měsících – teprve poté přijde prostor pro skutečný optimismus.

Autorem komentáře je Jan Hamr, provozní ředitel stavební společnosti DMG Stav

 Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy