Jak postupovat při koupi a rekonstrukci bytu s hypotečním úvěrem

Plánujete koupit levnější byt v původním stavu a zrekonstruovat si jej podle svých představ? Pokud nemáte dostatek vlastních finančních prostředků, může být řešením hypoteční úvěr na koupi a rekonstrukci nemovitosti. Tento návod vám poslouží k tomu, abyste věděli, jak postupovat a snadněji tak dosáhli svého vysněného cíle.  

1. Příprava a plánování  

a) Stanovte si rozpočet

Prvním krokem je stanovit si celkový rozpočet na koupi bytu a jeho rekonstrukci. Zvažte všechny náklady, včetně kupní ceny, nákladů na rekonstrukci, případných poplatků za projekt a rezervy na nečekané výdaje.  

b) Zajistěte si odbornou pomoc

Oslovte odborníka, který vám pomůže s návrhem rekonstrukce a sestavením položkového rozpočtu. Zkušený profesionál disponuje znalostmi a ví, na co si dát pozor. Často se stává, že lidé, kteří se do rekonstrukce pouští sami, přehlédnou kritické detaily, což vede k chybnému finančnímu plánování a nedostatku prostředků na dokončení všech prací.  

2. Vyhledání a koupě nemovitosti  

a) Výběr nemovitosti

Najděte vhodný byt, který odpovídá vašim potřebám a finančním možnostem. Nezapomeňte zohlednit lokalitu a technický stav nemovitosti.  

b) Odhad ceny a kupní smlouva

Nechte provést odhad ceny nemovitosti, což je nezbytný krok pro získání hypotečního úvěru. Jakmile budete mít odhad hotový a banka potvrdí vaši bonitu, můžete podepsat kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí.  

3. Žádost o hypoteční úvěr  

a) Doložení potřebných dokladů

Připravte si všechny potřebné dokumenty, včetně kupní smlouvy, odhadu ceny nemovitosti, položkového rozpočtu rekonstrukce a odhadu budoucí ceny zrekonstruované nemovitosti. Odhad ceny vám poskytne certifikovaný odhadce. Tento krok je nezbytný, protože banka potřebuje znát aktuální tržní hodnotu nemovitosti, kterou kupujete. Rozpočet sestaví projektant nebo stavební firma na základě vašich požadavků na rekonstrukci. Dále, ještě před zahájením rekonstrukce, vám certifikovaný odhadce provede odhad budoucí hodnoty nemovitosti po dokončení všech úprav. Na základě tohoto dokumentu banka stanoví maximální výši hypotečního úvěru.  

b) Zajištění dostatečné bonity

Ujistěte se, že máte dostatečnou bonitu pro získání hypotéky. To zahrnuje stabilní příjem, nízké zadlužení a další obvyklé podmínky pro poskytnutí úvěru.

4. Financování rekonstrukce  

a) Čerpání hypotéky na koupi nemovitosti

Po schválení hypotéky můžete čerpat peníze na nákup bytu. Banka uvolní prostředky na koupi nemovitosti, jakmile budete mít podepsanou kupní smlouvu a splníte všechny bankou stanovené podmínky. Tento krok zahrnuje jednorázové čerpání peněz určených na nákup bytu.  

b) Čerpání hypotéky na rekonstrukci

Peníze na rekonstrukci čerpáte postupně, jakmile pokročíte v jednotlivých fázích oprav. Banka bude vyžadovat doklady o provedených pracích, aby zajistila, že peníze jsou použity účelně a v souladu s plánem rekonstrukce. Tento způsob čerpání zajišťuje, že máte průběžně k dispozici finance na jednotlivé etapy rekonstrukce a zároveň plníte požadavky banky na doložení účelovosti vynaložených prostředků.  

5. Realizace rekonstrukce  

a) Průběžné kontroly a dokumentace

Pravidelně kontrolujte postup rekonstrukce a dodržování rozpočtu. Mějte k dispozici všechny faktury a smlouvy s dodavateli, které budete potřebovat pro banku.  

b) Zajištění rezervy

Pamatujte na to, že náklady na rekonstrukci mohou nečekaně růst. Mějte dostatečnou finanční rezervu, ideálně prostřednictvím vlastních úspor, případně v podobě neúčelové části hypotéky.  

6. Dokončení a splácení hypotéky  

a) Protokol o stavu stavby

Po dokončení rekonstrukce vyhotovte protokol o stavu stavby, který předložíte bance. Tento dokument prokáže, že peníze byly použity na plánované opravy.  

b) Splácení úvěru

Splácení hypotéky začíná ihned po prvním čerpání prostředků. Zpočátku budete splácet pouze úroky z vyčerpané částky. Jakmile bude celá hypotéka dočerpána, začnete splácet jak jistinu, tak úroky. V průběhu fixace můžete hypotéku refinancovat za výhodnějších podmínek nebo ji doplatit bez sankcí.  Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Okénko bydlení