Vybíráte hypotéku? Začněte životním pojištěním

Výběr hypotéky je náročná věc. Ale zapomínat by se nemělo na nutnost životního pojištění. Závazek z hypotéky vede při ztrátě příjmu až ke ztrátě střechy nad hlavou. Příjem si můžete pojistit, ale nikdy jako součást smlouvy o hypotéce! 

Ukážeme vám, proč byste životko a hypotéku od sebe měli vždycky oddělit.

Životní pojištění kryje zdravotní rizika vedoucí ke snížení/ztrátě příjmu

Životní pojištění je produktem finančního trhu, regulovaným Českou národní bankou. Pravomoci v něm má i Finanční arbitr (přestože si ho spojujeme spíš se spotřebitelskými úvěry). Smyslem životního pojištění je zajistit adekvátní finanční plnění v případě, že onemocníme nebo se nám stane úraz, případně že zemřeme. Jistě netřeba dodávat, že všechny zdravotní události vedou ke snížení příjmu naší domácnosti

Někdy jde o drobný výkyv, který pokryjeme z finančních rezerv (dvoutýdenní choroba, drobný úraz). Nastat však může (pro naši domácnost) až apokalyptický scénář dlouhodobé pracovní neschopnosti, s přechodem do trvalé invalidity. Nebo úmrtí. V takových případech je finanční zátěž nezměrná a z běžných finančních rezerv reálně neřešitelná.

Životní pojištění má sloužit k pokrytí především těch vážnějších rizik, událostí s vyššími negativními dopady na osobní/rodinný rozpočet, případně na schopnost hradit vaše závazky. Se správným nastavením životního pojištění vám pomohou v Hyperfinance.cz - portál pro vaše finance.

Role životního pojištění při hypotéce

U hypotéky hraje životní pojištění přímo nezastupitelnou roli. U hypotečních úvěrů se totiž zavazujeme splácet značné částky po dlouhé desítky let. Závazek z hypotéky se běžně dostává na několik milionů korun, plus navýšení. A to jsou měsíčně splátky v desítkách tisíc korun.

Vysoké splátky hypotéky dokáže domácnost zvládnout jen v případě, že ji nepotká žádná negativní událost. Žádný vážný úraz, žádná dlouhodobá nemoc, žádná invalidita, ale ani úmrtí. Pokud se však cokoliv z toho stane, a bez pojištění, ve splácení hypotéky se většinou už nedá pokračovat. Nemovitost se musí prodat, z výtěžku doplatit hypotéka. A z toho zbytku, co zůstane z prodeje, nějak vyžít.

Rolí životního pojištění je záchrana dlužníka před tímto scénářem. Pojistné plnění může pomoci jak u pravidelných splátek (pojištěn pracovní neschopnosti), tak především v opravdu vážných případech. Tehdy pomáhá formou jednorázového splacení celé hypotéky, abyste po negativní události měli hypotéku definitivně „z krku“ a mohli se soustředit jen na řešení vzniklé situace v rodině / v osobním životě.

Předčasné splacení hypotéky ze životního pojištění je vždycky zdarma

Pokud se hypotéka předčasně doplácí z pojistného plnění (za úraz, trvalé následky, vážnou nemoc, invaliditu, či úmrtí), je mimořádná splátka vždycky zdarma. Banka k ní nesmí účtovat žádnou sankci (a vy máte povinnost nahlásit, že se chystáte zaslat mimořádnou splátku z pojistného plnění). Nic se na tom nezmění ani od září 2024, kdy se zavádějí nová pravidla pro předčasné splátky hypoték.

Podobné je to, pokud se hypotéka doplácí z plnění z pojištění nemovitosti. Podrobně najdete pojištění, která lze spojit s hypotékou, rozepsána v tomto článku. Dozvíte se v něm, i která pojištění jsou u hypotéky povinná, a o kterých si můžete rozhodnout sami.

Proč sjednat životko odděleně od hypotéky?

Dostáváme se k záležitosti z úvodu: životní pojištění byste si vždycky měli sjednat odděleně od hypotéky, a nejlépe mnohem dřív, než hypotéku vůbec začnete vyřizovat. Proč?

Hypotéka má omezenou časovou platnost: po jedno období fixace. Tedy například 5 let. To se netýká jen samotného úvěru, ale i všech produktů s ním spojených, typicky pojištění. Včetně životního, pokud jste si jej sjednali prostřednictvím banky a právě k hypotéce. 

V prvním období fixace sice ještě problém nevzniká, ale následuje ihned po refixaci/refinancování v následujícím období fixace.

Stárneme a zdravotní stav se nám čase zhoršuje

Za prvních (například pět) let trvání hypotéky a životního pojištění jste o něco zestárli. Mohla přijít i nějaká zdravotní komplikace. Pro sjednání další pojistky na další období fixace to však bude znamenat jediné: značné zdražení dalšího životního pojištění na další období fixace. A pozor, pojišťovna si také může nasadit mnohem více výluk, než jste měli u první pojistky. 

Jistě to poslední, o co byste stáli, je každých pět let dražší a dražší pojistka, která navíc pokryje užší a užší škálu rizik.

Ale funguje to i naopak: když budete mít životní pojištění sjednané na dostatečně vysokou částku a odděleně od hypotéky, bude pojistka platná po dlouhé desítky let, ať už vy budete s hypotékou podnikat cokoliv (anebo si ji nakonec rozmyslíte – pak stačí jen snížit částky pojistné ochrany). Jestliže se pojistíte v mladším věku, pojistné bude jen nízké, ale s trváním třeba do 70 let, to vše za stále stejných podmínek.

Kdy se pustit do sjednání životního pojištění

Z výše uvedeného už odpověď jistě sami tušíte: co nejdříve. Odborníci doporučují základní životko už od dětského věku, které se v dospělosti jen překlopí na plnohodnotné pojištění pro dospělé (jiné nemoci, jiný akcent na úrazy apod.). Pojištění sjednaná v mladém věku jsou levná, přitom s vysokým krytím. Přednost dejte důkladnému zajištění pro případ:

  • vážné nemoci

  • invalidity nemocí i úrazem

  • trvalých následků úrazu

  • smrti.

Ostatní pojistná rizika nejsou tak vážná, co se finančních následků týká (hospitalizace, drobný úraz, běžná choroba s krátkou pracovní neschopností), nutnost jejich pojištění není zdaleka tak vysoká (s výjimkou OSVČ). Navíc pojistku značně prodražují. Ale výše zmíněná čtyři rizika mějte vždy důkladně pojištěna na vysoké částky (a s minimem výluk – ty se liší napříč pojišťovnami).Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Okénko bydlení