Za co postavit dům či byt ?! - STAVEBNÍ SPOŘENÍ - popis, rady, triky

Rubrika: Bydlet.cz
Living (Peloton), 30.08.2004 Za co postavit dům?

Investování peněz do vlastního bydlení je jednou z největších životních investic. Málokdo má přitom v hotovosti tolik peněz, aby mu stačily na pořízení bydlení. Naštěstí se dají peníze na bydlení půjčit. Možnosti jsou v zásadě tři - stavební spoření a úvěry z něho, spotřebitelské či hypotéční úvěry.

 Možnost využití hypotéky popisuje zpráva 
  Za co postavit dům či byt ?! - HYPOTÉKA - popis,.. 


 STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Prodloužení doby spoření z pěti na šest let, maximální státní podpora ve výši 3000 místo 4500 korun při ročním vkladu 20 000 korun, to jsou základní změny, které přinesla počátkem roku novela o stavebním spoření. I přes toto zpřísnění podmínek je stavební spoření stále jednou z dobrých možností financování bydlení.
Na podmínkách přidělování úvěrů se nezměnilo nic. Na pořizení bydlení se tak dají použít peníze naspořené ve stavební spořitelně a dále dva typy úvěrů - buď řádný nebo překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Na rozdíl od spotřebitelských bankovních půjček jsou úroky stavebních spořitelen nižší, bydlení proto vyjde levněji. Úvěr od stavební spořitelny je také obvykle možné splácet delší dobu než půjčku v bance, zatížení rodiny není proto tak „kruté" jako při financování bydlení prostřednictvím bankovního úvěru s kratší splatností.

 Pozor na výběr tarifu a cílové částky
Každý, kdo o úvěru ze stavebního spoření uvažuje, by měl podle toho zvolit takzvaný tarif, čili způsob spoření. Pokud potřebujete peníze co nejdřív, je vhodné vybrat takzvané rychlé tarify. K penězům na bydlení vede díky nim rychlejší cesta než u běžných tarifů.

Důležité je správné stanovení cílové částky. Spořitelna vám totiž půjčí jen rozdíl mezi touto částkou a sumou vámi naspořených peněz, zvýšených o připsané úroky a státní podpory. Doba splácení úvěrů závisí na zvolené variantě i výběru stavební spořitelny. Při rychlých variantách dosáhnete na úvěr brzy, ale také ho musíte rychle splatit, obvykle do 8 let. U pomalejších variant se doba splácení pohybuje okolo 16 let, speciální tarify umožňují až 21leté splácení. Aby byla získaná částka co nejvyšší, je možné sloučit rodinné smlouvy, obvykle to ale stejně nestačí na financování celého bydlení. V takovém případě se nabízí kombinace s hypotékou či spotřebitelským úvěrem.

Příjemným faktem je, že zaplacené úroky z překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního s
spoření lze až do výše 300 000 korun odečíst od základu daně z příjmu.


 Překlenovací nebo řádný úvěr?
Chcete-li financovat své bydlení úvěrem ze stavebního spoření, můžete si vybrat ze dvou typů úvěrů. Překlenovací úvěr je určen pro to období, kdy ještě nesplňujete podmínky pro poskytnutí přiděleného úvěru ze stavebního spoření. Úrokové sazby překlenovacích úvěru se díky poklesům úroků pohybují v rozmezí 4,5 až 7,9 procent. Výhodou je, že některé spořitelny nabízejí překlenovací úvěr i klientům, kteří nemají žádnou hotovost. Úrokově ještě výhodnější, a tedy i pro vaši kapsu levnější jsou klasické úvěry ze stavebního spoření. Ty jsou úročeny od 3,9 do 5,3 procent.

Stavební spoření je velmi výhodnou investicí i v případě, že člověk nemusí řešit bydlení brzy a má čas na ně spořit delší dobu. Úrokové zvýhodnění vkladů klienta, které jim stavební spořitelny nabízejí v případě, že nebudou čerpat úvěr, se pohybuje okolo dvou procent (vyšší úročení nabízí jen Hypo a Wüstenrot). To je obvykle více, než nabízejí banky na termínovaných vkladech, běžných či spořících účtech.

 Komplikace s dětmi
Pro čerpání úvěru na smlouvu dítěte mladšího 18 let je potřeba souhlasu opatrovnického soudu. V případě rozvedeného manželství musí dát zase souhlas druhý rodič s čerpáním peněz řádně naspořených na „dětskou smlouvu" a to i tehdy, když na jeho smlouvu ukládá pouze ten z rozvedených manželů, kterému bylo dítě svěřeno do péče. Existuje řešení, jak se soudnímu jednání při čerpání úvěru na dětskou smlouvu vyhnout. Pokud rodiče žádají o čerpání úvěru ve stejnou dobu jako dítě, mohou požádat o takzvané sloučení nároku na úvěr a vyřídit pouze jeden úvěr. „Pak budou otec a matka vystupovat jako dlužník a spoludlužník, jména dětí se v úvěrové smlouvě nebudou vůbec vyskytovat a souhlas opatrovnického soudu není třeba. Výrazně se tak zrychlí i jeho vyřizování," vysvětluje Zdenka Blechová ze Stavební spořitelny České spořitelny.

 Kdo má šanci úvěr získat
Úvěry ze stavebního spoření jsou dva - řádný a překlenovací, podmínky pro jejich získání se liší.

Abyste získali řádný úvěr, musíte mít naspořeno minimálně 40 až 50 procent cílové částky. Spořitelna vám pak půjčí zbývající část z celé cílové částky. Pokud byste tedy chtěli úvěrem ze stavebního spoření financovat například nákup vlastního bytu, je dobré to zohlednit při stanovení cílové částky. Nestačí jako v případě překlenovacího úvěru pouze vložit peníze na účet. Ze zákona je totiž minimální čekací doba na takový úvěr dva roky. Kromě toho má každá stavební spořitelna interní hodnotící systém, pomocí kterého vám připisuje body za vaše vklady a připsané státní podpory. Teprve až dosáhnete stanoveného minimálního počtu bodů potřebných k získání úvěru, máte šanci ho čerpat. Bodové hodnocení můžete zjistit například na výpisu z účtu, navíc spořitelna klienta včas informuje o tom, že splnil všechny nutné podmínky k tomu, aby mohl požádat o úvěr.

Pokud máte tedy stavební spoření po dobu kratší než 24 měsíců, musíte buď počkat, nebo vzít zavděk dražším překlenovacím úvěrem. Výhodou pro klienty jsou stále klesající úrokové sazby, které se dostaly až pod pět procent. Nejlevnější úvěr nyní poskytuje Modrá pyramida s úročením od 3 procent a Hypo stavební spořitelna s úročením od 3,9 procenta. Tato sazba je však určena pouze pro klienty, kteří požádají o úvěr Nadstandard ze stavebního spoření. Cenou za levnější úvěr je však o procento nižší zhodnocování vkladu na účtu. To znamená, že tato varianta je vhodná pouze v tom případě, kdy budete chtít čerpat úvěr. Úrok pod pět procent můžete získat i ve zbývajících spořitelnách v Českomoravské stavební spořitelně, Stavební spořitelně České spořitelny, Wustenrotu a Raiffeisen stavební spořitelně.

 Co musíte splnit, abyste dostali úvěr

Řádný úvěr

a) spořit minimálně dva roky
b) naspořit minimální částku danou spořitelnou. Ty určují poměr mezi klientem naspořeným procentem z cílové částky a procentem přiděleného úvěru. Například 40:60 znamená, že klient získá úvěr, když sám naspoří 40 procent z cílové částky a 60 procent z ní bude čerpat formou úvěru.
c) dosažení takzvaného hodnotícího čísla. Každá spořitelna stanovuje určitou hodnotu hodnotícího čísla, jehož dosažení je podmínkou pro přiznání úvěru. Naplnění hodnotícího čísla záleží na výši cílové částky, množství klientem naspořených peněz i způsobu spoření, zda je pravidelné nebo jednorázové. Pozor! Hodnotící číslo je u každé spořitelny jiné, může se proto stát, že dva klienti různých spořitelen dosáhnou při jinak shodných podmínkách na úvěr v jinou dobu.

Doba splácení 8 až 21 let

Úročení: 3 až 5,3 procent

Možnost předčasného splacení: ano, bez sankcí

Překlenovací úvěr

Je určen pro ty, kdo potřebují čerpat úvěr před naplněním podmínek pro přidělení řádného úvěru. Klienti na něj nemají automaticky nárok. Spořitelny ho poskytují maximálně do výše cílové částky. Obvykle je potřeba, aby měl zájemce na svém účtu naspořeno minimálně dvacet procent z cílové částky, výjimečně nemusí mít žádné vlastní peníze. O překlenovací úvěr můžete zažádat hned po uzavření smlouvy, není na něj však žádný právní nárok. Platíte jen úroky z tohoto úvěru a čekáte, až splníte podmínky čerpání řádného úvěru a bude vám přidělena cílová částka. Jakmile se to stane, čerpáte řádný úvěr. Nevýhodou překlenovacího úvěru je, že platíte úroky z celé cílové částky, a nikoliv jen z půjčených peněz, takže úvěr splácíte po delší dobu. Poté, co splníte podmínky pro čerpání úvěru ze stavebního spoření, můžete získanými penězi jednorázově splatit překlenovací úvěr. Úroková sazba je neměnná a záleží na tom, jak dlouho spoříte a za jak dlouho dojde k přidělení cílové částky. Úvěr můžete splatit i mimořádným vkladem.

Úrok: od 4,5 procent

Půjčené peníze je potřeba až na malé částky zajistit ručitelem. Rozmezí nezajištěných částek se pohybuje od 50 000 do 250 000 korun, záleží na konkrétní spořitelně. Na rozdíl od hypotéčních úvěrů není nutné zajišťovat úvěr zástavním právem k nemovitosti, stačí bonitní ručitelé. Spořitelny požadují, aby byl klient splácející úvěr v produktivním věku. Jeho příjem musí být tak vysoký, aby mu zajistil běžnou životní úroveň a mohl ještě splácet.

 Výhody úvěru ze stavebního spoření

- nízké úroky
- neměnné úročení
- daňové úlevy (snížení daňového základu o zaplacené úroky až do 300 000 korun ročně na domácnost)
- oproti hypotéčním úvěrům širší možnosti použití peněz

 Nevýhody

- omezení výše úvěru (dané cílovou částkou a povinnou částkou, kterou musí naspořit klient)
- doba potřebná k získání úvěru, u řádného úvěru nejméně dva roky, u překlenovacího úvěru, který je dražší než řádný, je často nutné vložit vlastní peníze na účet. Úroky se platí z celé cílové částky, tedy i z vlastních peněz

 Kdo může uzavřít smlouvu se stavební spořitelnou
Každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR a rodným číslem. Podpisem smlouvy se stavební spořitelnou se střadatel zavazuje splácet dohodnuté částky a podpisem stvrzuje, že přistupuje na podmínky spořitelny. Za uzavření smlouvy platí poplatek obvykle ve výši jednoho procenta z cílové částky. To je maximální částka, kterou může klient od spořitelny získat jako součet jím naspořených a od spořitelny půjčených peněz.

Zatímco smluv o stavebním spoření může zájemce uzavřít mnoho, státní podporu, která dosahuje až 3000 korun ročně, může čerpat jen na jednu.

 Kde uzavřít smlouvu o stavebním spoření?

Wüstenrot
Hypo stavební spořitelna
Českomoravská stavební spořitelna
Stavební spořitelna České spořitelny
Raiffeisen stavební spořitelna
Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky


 5 rad pro zájemce o úvěr ze stavebního spoření

1) Pokud uvažujete o uzavření smlouvy se stavební spořitelnou a budete si brát úvěr, zjistěte si, jaké podmínky jednotlivé spořitelny nabízejí. I minimální rozdíl v úrokových sazbách může dělat v konečném součtu několik tisíc korun zaplacených navíc.
2) O nároku na čerpání úvěru se dozvíte písemně ze spořitelny. Pokud se pro něj rozhodnete, musíte vyplnit a poslat zpět žádost, ve které budete v případě vyšších částek muset doložit také výši příjmu.
3)Kdo chce čerpat úvěr, měl by předem zjistit, na co všechno je možné ho použít. V případě nejasností je vhodné se spojit se zástupcem spořitelny a na konkrétní věci se přeptat.
4)Počítejte s tím, že budete platit stavební spořitelně také poplatky za vedení úvěrového účtu, které dělají několik set korun ročně
5) Ve většině spořitelen se platí také přidělení úvěru, a to jak řádného, tak i překlenovacího.


Lenka Vichnarová
(autorka je redaktorkou MF DNES)Názory na článek  Za co postavit dům či byt ?! - STAVEBNÍ SPOŘENÍ - popis, rady, triky
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Bydlet.cz