Hledáte stavební pozemek ? - rady a tipy, na co dát pozor
 Jak najít ideální pozemek

Sen každého budoucího majitele nového rodinného domku začíná u pozemku. Skvěle vymyšlený a cenově přijatelný dům mohou prodražit chybějící přípojky vody nebo drahé základy. Bydlení zase může znepříjemnit třeba špatné spojení autobusem či vlakem nebo nevrlí sousedi.

Pokud jste se rozhodli koupit stavební pozemek, měli byste nejdříve zajít na katastrální úřad (nověji podívat se na internetovou adresu příslušného katastrálního úřadu) a zjistit si o něm potřebné údaje. Tam se můžete zdarma podívat do zápisů z katastru nebo si rovnou požádat o výpis z katastru i snímek části katastrální mapy. Za to se však již platí – výpis z katastru stojí sto korun. Údaje, které zde zjistíte, mohou patřit mezi jedny z nejdůležitějších. Veškeré závazky, které na dané nemovitosti existují, jsou zaneseny v katastru nemovitostí a uvedeny na listu vlastnictví. Které jsou nejdůležitější?

- Pokud je například na pozemku zástavní právo, pak je vlastně majitelem pozemku banka, u které si dosavadní vlastník půjčil. Banka totiž může nemovitost prodat a inkasovanými penězi uhradit dluh původního majitele.

- Takzvané předkupní právo je často „činem“ rodičů, kteří pozemek darovali dětem a nechtěli, aby ty jej prodali někomu cizímu. A předkupní právo změnou vlastníka nezaniká. Pokud by jej děti prodaly, pak mohou rodiče prodej soudně zrušit.

- Jedním z možných závazků na kupovaném pozemku je věcné břemeno: například právo doživotního bydlení nějaké osoby, vedení inženýrských sítí či přístupové cesty přes pozemek nebo dokonce i povinnost umožnit sousedům čerpat vodu ze studny. Důležitou informací je i to, zda je pozemek vyňat ze zemědělského půdního fondu.

Nezapomeňte na stavební úřad

Inzeráty často přímo hýří superlativy, jak je nabízený pozemek úžasný a s možností připojení na elektřinu, plyn i vodu - realita však často bývá trošku jiná. Proto se raději zajděte informovat na příslušný stavební úřad. Tam také nahlédněte do územního plánu (pokud ho mají), zda je na vašem vyhlédnutém pozemku povolena zástavba rodinnými domky, jestli tam v budoucnu nepovede rušná silnice nebo se nebude stavět nějaký průmyslový objekt. Důležitou informací je ti to, jaká je příjezdová cesta k danému pozemku a kdo je jejím majitelem. Aby se v případě, že cesta patří nějaké soukromé osobě, v budoucnu nestalo, že se její vlastník rozhodne vám přístup znepříjemňovat.

Na příslušném stavebním úřadě lze také zjistit, jaký typ zástavby a případně další regulační zásady bude nutné dodržet při navrhování vašeho domu. Týká se to například počtu podlaží, tvaru střechy a podobně. Důležitou informací je i takzvaná výše radonového rizika, protože případná protiradonová opatření navýší cenu stavby domu.

Zjistíte zde také to, zda místo stavební parcely nekupujete bývalou zahrádku. Pak je nutné se informovat, jestli obec počítá v tomto místě s výstavbou domů a zda vám povolí případné vynětí z půdního fondu. V opačném případě byste si na koupeném pozemku místo postavení rodinného domku mohli tak akorát zasadit zeleninu.

 Kompletní článek naleznete v časopise Living 6/2004 a kromě shrnutí praktických rad se v něm ještě dozvíte co nejvíce ovlivňuje cenu stavebních pozemků.

Marcela Novotná


 

Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Realitní poradna