Detail akce Arab Health 2017

Tato akce/vzdělávací kurz/seminář již proběhl nebo byl zrušen nebo právě probíhá.
 
  Seznam všech výstav a veletrhů
Popis:

Ve dnech od 30. ledna do 2. února 2017 se v Dubaji ve Spojených arabských emirátech uskuteční mezinárodní veletrh zdravotnické techniky. Oficiální účast zde bude mít i Česká republika.

Kategorie podpory:

  • Kategorie B – společná expozice vystavovatelů a MPO se společným zázemím na veletrzích s všeobecným či odborným zaměřením.

MPO poskytne každému vystavovateli ve společné expozici základní výstavní plochu o rozměrech min. 5 m2 – max. 9 m2 (z toho 1–2 m2 bude použito na společné zázemí), a to dle finančních možností MPO a počtu přihlášených firem. MPO dále uhradí základní stavbu české expozice (stěnové panely, informační pulty s barovými židlemi, koberec) včetně osvětlení. MPO hradí centrální připojení elektřiny, přívod a odpad vody, internet (24 hodinové Wi-Fi připojení k síti po celou dobu konání Akce pro všechny vystavovatele, včetně paušálu za přenos dat a hardware), úklid expozice v rozsahu plochy garantované MPO pro konkrétní Akci a pojištění celé expozice vyjma vlastního vybavení jednotlivých vystavovatelů a jejich vlastních exponátů. MPO hradí podle alikvótního rozdělení pouze svůj podíl na spotřebě vody a elektřiny.

Vystavovatel hradí položky, které nejsou hrazeny MPO. Expozice je realizována podle Prezentačního manuálu MPO pro ČOÚ. Jednotná společná grafika expozice vyjadřuje skutečnost, že se jedná o společnou expozici České republiky a je hrazena MPO. MPO také hradí a schvaluje loga a názvy jednotlivých vystavovatelů, které budou umístěny na informačním pultu, stěnovém panelu nebo límci stánku. Vystavovatel se zavazuje, že svou vnitřní grafikou nenaruší celkový koncept české expozice.

Společné zázemí (kuchyňka, sklad, popř. jednací místnosti) je k dispozici pro všechny vystavovatele. Jeho rozsah bude dán počtem vystavovatelů a rozsahem společné expozice.

Doprovodnou propagaci odpovídající nabídce vítězného realizátora (např. společenská akce, seminář, workshop, tisková konference, inzerce, společná multimediální prezentace aj.) hradí MPO. Doprovodný program je možné v průběhu příprav po dohodě MPO s vystavovateli a navrhující asociací upravovat dle aktuálních podmínek. Vystavovatelé, kteří budou vystavovat mimo českou expozici, nemají nárok na žádný finanční příspěvek, ale mohou se zúčastnit doprovodných programů organizovaných MPO v rámci doprovodné propagace Akce, pokud o to požádají nejpozději 1 měsíc před zahájením Akce. MPO zajišťuje vydání katalogu „Průvodce společnou expozicí ČR“.

Iniciátor:

  • Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků – AVDZP

Realizátor:

  • ABAS ATELIER, s.r.o., Rozšířená 2159/15, 182 00 Praha 8; kontaktní spojení: Mgr. Martin Bek, tel.: +420 266 710 121, e-mail: martin.bek@abasatelier.com

Před zahájením jednání doporučujeme ověřit aktuální informace k dané akci na webu MPO.

Datum od: 30. ledna 2017
Datum do: 2. února 2017
Místo konání: Dubaj, Spojené arabské emiráty
Další informace: http://www.mpo.cz/cz/udalost1204.html
Kontakty:


Zdroj dat:
 
Businessinfo logo