Detail akce TECHAGRO 2018

Seznam všech výstav a veletrhů
Popis:

Ve dnech od 8. do 12. dubna 2018 se v Brně uskuteční mezinárodní veletrh zemědělské techniky.

O veletrhu:

 • největší zemědělský veletrh ve střední Evropě, zemědělská technika na téměř 70 tisících čtverečních metrech
 • nejnovější trendy a zemědělské technologie
 • prezentace většiny značek zemědělské techniky působících v České republice
 • vysoká zahraniční účast
 • bohatý doprovodný program s aktuálními tématy odvětví a účastí významných osobností
 • návštěvnost přes 110 tisíc návštěvníků
 • souběžně s lesnickým a mysliveckým veletrhem SILVA REGINA a veletrhem obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA

Obory:

 • Traktory
 • Malá zemědělská mechanizace
 • Stroje na obdělávání a zpracování půdy
 • Secí stroje
 • Sázecí stroje
 • Stroje na hnojení
 • Stroje a zařízení na ochranu rostlin
 • Závlahové systémy
 • Stroje pro sklizeň pícnin
 • Stroje a zařízení pro sklizeň obilovin, olejnin a luskovin
 • Stroje pro sklizeň okopanin
 • Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň speciálních plodin
 • Stroje a zařízení pro ovocnářství a zelinářství
 • Stroje dopravní a manipulační
 • Stroje a zařízení pro posklizňovou úpravu, konzervaci a skladování
 • Stroje a zařízení pro přípravu krmiv
 • Stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat
 • Stroje a zařízení na zpracování odpadů (neenergetické) v zemědělství
 • Zemědělské stavby
 • Prvky a agregáty zemědělských strojů a traktorů
 • Měřicí, diagnostická, laboratorní a automatizační technika
 • Osivo a sadba
 • Prostředky pro agrochemii
 • Služby a vzdělávání pro zemědělství
 • Šlechtitelská mechanizace
Datum od: 8. dubna 2018
Datum do: 12. dubna 2018
Místo konání: Výstaviště 405/1, Brno, Česká republika
Další informace: http://www.bvv.cz/techagro/
Kontakty:


Zdroj dat:
 
Businessinfo logo