Ve 2Q hlášeno méně nových stavebních zakázek celkem za 61,1 mld.kč

Méně nových stavebních zakázek
Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2005

Nově uzavřené stavební zakázky
Ve 2. čtvrtletí 2005 uzavřely stavební podniky 24 361 nových stavebních zakázek v celkové hodnotě 61,1 mld. ,  což při meziročním srovnání představuje snížení hodnoty o  23,8 %. Pokles byl zčásti ovlivněn vysokou srovnávací základnou ve 2. čtvrtletí 2004, kdy byly uzavírány smlouvy se sníženou DPH před její změnou od 1. 5. 2004. Rovněž se projevila změna struktury v důsledku výrazného poklesu nových zakázek na inženýrských stavbách.
Podle směru výstavby objem nově uzavřených zakázek:
- vzrostl u bytových budov o 67,6 %;
- poklesl u inženýrských staveb o 48,9 % (způsobeno vysokou srovnávací základnou v 2. čtvrtletí 2004, kdy byl meziroční růst 92,1 %);
- poklesl u vodohospodářských staveb o 46,9 %;
- poklesl u nebytových budov výrobních o 15,6 %;
- poklesl u nebytových budov nevýrobních o 14,1 %.

Graf Vývoj nově uzavřených zakázek v letech 2003-2005 

Průměrná velikost nově uzavřených stavebních zakázek v tuzemsku dosáhla 2,5 mil.  a proti 2. čtvrtletí 2004 byla o 27,3 % nižší.  
Z nově uzavřených zakázek byly veřejné zakázky ve výši 27,6 mld. (45,1 %) a soukromé 33,5 mld.  (54,9 %). Rovněž podle počtu zakázek převažují zakázky soukromé, které tvoří 64,5 % celkového počtu 24 361 nově uzavřených zakázek.
   
Zrušené zakázky
Ve 2. čtvrtletí 2005 bylo zrušeno 114 zakázek v celkové výši  0,4 mld. .

Velikost stavební zakázky
Existuje přímá závislost mezi velikostí stavební zakázky a velikostí stavebního podniku. Velké stavební zakázky realizují především rozhodující stavební podniky schopné zajistit příslušnou výstavbu  komplexně na určené technologické úrovni.
 

Počet
zaměstnanců
podniku
Stav zakázek ke konci  2. čtvrtletí 2005 v tuzemsku
celkem
podíl zakázek veřejného sektoru
v %
objem                    v mil.
počet
průměrná velikost zakázky v mil.
objem
počet
1000 a více
105 672
1 656
63,8
77,4
61,5
500 - 999
30 153
773
39,0
79,9
60,4
400 - 499
4 919
233
21,1
60,0
48,1
300 - 399
6 512
492
13,2
52,8
62,0
200 - 299
22 771
1 356
16,8
80,7
55,9
100 - 199
11 289
3 147
3,6
55,5
30,7
75 -  99
7 362
1 393
5,3
37,0
42,4
50 -  74
7 264
2 871
2,5
46,8
51,0
25 -  49
7 908
4 295
1,8
38,9
37,4
20 -  24
2 556
2 237
1,1
31,8
26,6
Celkem
206 406
18 453
11,2
71,2
42,7

 
 
Časové rozložení realizace stavebních zakázek v tuzemsku
            Z celkového počtu 18,5 tisíc uzavřených zakázek bude do jednoho roku realizováno 95,0 %, což je více než ve 2. čtvrtletí 2004. Tento ukazatel se dlouhodobě pohybuje nad 90 %. Do 6 měsíců bude realizováno 82,6 % všech zakázek uzavřených  ke konci 2. čtvrtletí.
            Z celkového objemu 206,4 mld.  bude do jednoho roku realizováno 73,7 %, což oproti 2. čtvrtletí 2004 představuje nárůst o 7,1 bodu. Do 6 měsíců bude realizováno 47,4 % z celkového objemu uzavřených zakázek.
 

Realizace
2004
2005
1. Q
2. Q
3. Q
4. Q
1. Q
2. Q
Počet zakázek ke konci čtvrtletí v %
  do 12 měsíců
95,0
93,8
94,0
93,9
94,8
95,0
  - z toho do 6 měsíců
81,1
80,9
80,7
79,6
81,5
82,6
  více než 12 měsíců
 5,0
 6,2
 6,0
 6,1
 5,2
5,0
Objem zakázek ke konci čtvrtletí v %
  do 12 měsíců
72,0
66,6
68,0
66,0
69,6
73,7
  - z toho do 6 měsíců
44,9
44,8
42,8
39,4
42,8
47,4
  více než 12 měsíců
28,0
33,4
32,0
34,0
30,4
26,3Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Reality