Bambusové podlahy

Rubrika: Interiéry
Vydavatelství Lenny (Podlahy a interiér), 24.03.2010

Když se mluví o trendu přírodních materiálů na podlahách, každý si asi hned vzpomene na dřevo. Ale o přízeň se uchází i tráva, přesně řečeno jeden zástupce z čeledi lipnicovitých, bambus. Přezdívá se mu rostlinná ocel s jasným odkazem na ochranu životního prostředí. Bambus je lehčí než ocel, ale pětkrát pevnější než beton, a vyskytuje se na všech kontinentech kromě Evropy a Antarktidy. A na rozdíl od pomalu rostoucích stromů, které poskytují stavební dřevo, bambusová stébla mohou vyrůst o několik desítek centimetrů denně. Při tom pohltí až čtyřikrát větší objem oxidu uhličitého, který způsobuje globální oteplování.

První, co si člověk představí ve spojení s bambusem, určitě není podlaha. Spíš vytanou na mysli chatrná asijská obydlí, jemné čínské ilustrace, hůlky na podepření rajčat, podle toho, jste-li cestovatel, čtenář či zahrádkář. Ale bambusové podlahy se začínají prosazovat i u nás. Mluví pro ně řada argumentů, netradiční elegantní design i fyzikální a užitné vlastnosti.

Vlastnosti:

Ekologický produkt

Bambus roste mnohem rychleji než běžné dřeviny. Těží se a zpracovává již po čtyřech až šesti letech. Jedná se tedy o přírodní rychle obnovitelný zdroj materiálu. Pro výrobu podlah se využívají spodní silné části stébel bambusu, ze kterých se technologickým procesem zhotovují rozměrově přesné lamely. Skládáním a lepením těchto lamel, případně jejich štěpením a lisováním, vznikají podlahové dílce.

Výběr vzorů a barev

Bambusové podlahy jsou k dispozici v řadě vzorů daných skladbou bambusových lamel nebo vláken. Horizontální uspořádání zdůrazňuje původní kresbu materiálu s kolínky, vertikální pak zejména jeho užší rovnoběžné linie. Dalšími variantami jsou mramorové provedení (strand woven) nebo design „zebra“, vyráběné lisováním orientovaných štěpených bambusových lamel. Vynikají originální kresbou a mimořádnou odolností vůči zátěži.

Barevné provedení je buď světlé přírodní (natural), nebo tmavší (káva), kdy je materiál karbonizací (působením vysoké teploty) probarven v celém průřezu. Jako pro každý přírodní materiál jsou pro bambus charakteristické určité nuance v odstínu. Povrch podlahových dílců je ošetřen vícevrstvým středně zátěžovým lakem nebo olejem pro bytové prostory.

Odolnost

Podlahy z bambusu vynikají zejména svou tvrdostí a odolností vůči opotřebení. Jejich tvrdost je u masivního bambusu o cca 15 % vyšší než u tuzemských běžně používaných tvrdých dřevin jako je dub nebo buk. U provedení bambus mramor je to dokonce o více než 150 %. Je li nutno povrch renovovat, podlaha vyrobená z bambusových lamel v masivním provedení umožňuje několikanásobné přebroušení.

V souladu s normami

Bambusové podlahy splňují veškeré předepsané normy. Použitá lepidla garantují dokonalé spojení a zároveň splňují hygienické předpisy EU. Technické vlastnosti produktů jsou prověřovány náročnými zkouškami na rozměrovou stálost, protiskluznost, únik formaldehydu a hořlavost aj.

Montáž

Přestože pokládka bambusové podlahy není mimořádně složitá, doporučujeme svěřit ji profesionální podlahářské firmě, která má zkušenosti s přírodními materiály, nejlépe se samotným bambusem. Výsledný vzhled podlahy a kvalita pokládky výrazně závisí na řemeslné dovednosti a zkušenosti, citu pro rozložení barevných odstínů v ploše i pečlivém provedení detailů. Proto je třeba realizační firmu vybírat pozorně, vyžádat si reference apod.

Bambusové podlahy se pokládají obdobně jako díly standardních dřevěných podlah. U podlahových dílů s perem a drážkou se pokládka provádí celoplošným lepením k podkladu,  u dílů se zámkovým spojem se podlaha pokládá plovoucím způsobem, lze ji však i lepit celoplošně. Pro celoplošné lepení bambusových podlah jsou vhodná například lepidla SikaBond T52 FC (rychle vytvrzující pružné, na bázi PU), Thomsit P 625 a P 685.

Alespoň tři dny před pokládkou vybalte pečlivě podlahové díly a uložte je v prostoru, kde budou montovány. Rozložte je takovým způsobem, aby bylo umožněno jejich přizpůsobení pokojové vlhkosti a teplotě. Pokládání podlahy by se mělo provádět při teplotě 18 – 22 °C a relativní vlhkosti vzduchu 45 – 60 %.U každého balení podlahových lamel si lze všimnout drobných barevných rozdílů - je to přirozené, jelikož se jedná o přírodní materiál. Předem si rozmyslete a připravte barevné uspořádání pro celou pokládku. Uspořádejte lamely tak, aby vznikl náhodný vzor, v závislosti na rozdílné barevnosti a kresbě jednotlivých lamel. Nepokládejte jakýkoliv podlahový díl, má-li zřejmou vadu! Samotná pokládka vyžaduje přípravu podkladu, aby byl pevný, suchý a rovný, bez nečistot.

Celoplošné lepení: Podél zdí a pevných prvků v místnosti (např. sloup) je třeba ponechat dilatační spáru širokou 10 – 15 mm (měřeno od zdi), v závislosti na velikosti místnosti. V prostorách s podlahovým vytápěním je nutno oddělit vytápěnou a nevytápěnou plochu dilatační spárou. Při vytápění jedné místnosti několika topnými okruhy musí být regulace těchto okruhů nastavena naprosto stejně (všechny okruhy v jedné místnosti musí topit stejně). Pokud by topné okruhy měly odlišné teploty, je nutné mezi nimi vytvořit dilataci a zakrýt ji přechodovou lištou.

Položte první řadu lamel, v případě úzkých lamel až tři řady, z jedné strany až na druhý konec místnosti. Nejvhodnější je umístit drážku ke stěně. Tyto základní řady dokonale vyrovnejte a stáhněte doporučeným nářadím pro podlaháře. (Přebytek lepidla může bránit správnému usazení podlahových dílů, které pak na sebe těsně nedolehnou. Proto dbejte na správné nanášení lepidla). Pro montáž posledního kusu každé řady použijte montážní páku, abyste celou řadu utáhli. Dbejte na překrytí krátkých spojů další řadou lamel minimálně o 30 cm. Nechte tyto řady 30 – 60 min. v klidu. Poté začněte s pokládkou další řady použitím kratšího dílu, abyste zajistili, že spoje budou překryty. Na dorážecí bloky poklepávejte velmi jemně. Nikdy nepoklepávejte na hrany nebo povrch dílů přímo kladivem. Okamžitě setřete jakýkoliv přebytek lepidla, který se objeví ve spojích nebo na povrchu podlahy po usazení dílů.

Pokládka plovoucím způsobem: Při pokládání dílců plovoucím způsobem na betonovou nebo dřevěnou podkladovou plochu je nutné použít parotěsnou fólii a mirelon o síle 3 mm nebo podobnou podložku. Podél zdí a pevných prvků v místnosti je také třeba ponechat dilatační spáru širokou 10 – 15 mm. Pokud délka místnosti, kde bude podlaha pokládána, přesahuje 12 m nebo šířku 8 m, je nutné počítat s dodatečnými dilatačními spárami v místnosti. Dbejte na překrytí krátkých spojů další řadou lamel minimálně o 30 cm.

Vyhřívané podlahy: Před pokládkou musí být vypracován protokol o potěrech nad topením, o podlahovém topení a jeho náběhových křivkách. Rovněž musí být protokolárně ověřeno umístění kontrolních teplotních terčíků. Bambusová podlaha ve zvláštním provedení může být položena na podlahové topení za použití stejných metod jako klasická podlaha na pero a drážku z tvrdého dřeva. Při pokládce se používá lepidlo a podložky určené pro podlahové topení. Povrchová teplota vyhřívané podlahy nesmí překročit 29°C, měla by mít stálou teplotu a relativní vlhkost vzduchu 45 – 60 % po celé topné období. (Velké rozdíly teplot a vlhkosti vzduchu mohou způsobit vznik spár mezi jednotlivými díly podlahy).

Údržba

Bambusové podlahy, díky svým výborným fyzikálním vlastnostem, mají všechny předpoklady pro dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení (vysoká tvrdost, ochrana povrchu nátěrovými hmotami aj.). Přesto je třeba při jejich ochraně a údržbě dodržovat následující zásady:
Čistící zóny
U bambusových podlah, které budou vystaveny vysoké zátěži, (ve vstupních halách, chodbách, komerčních prostorech atd.) instalujte čistící zóny, které ochrání jejich povrch před vnášením hrubých nečistot. Podlahy položené do komerčních prostor se doporučuje ještě ošetřit zátěžovým lakem.
Odstraňování nečistot
V rámci pravidelného úklidu se odstraňují nečistoty (písek, prach aj.) vysáváním (vysavačem s kartáčovým nástavcem) nebo zametáním. Podlahu lze vytírat vlhkým, dobře vyždímaným, měkkým mopem nebo hadrem. Lázeň může obsahovat běžné neagresivní saponátové prostředky. Vhodné jsou prostředky určené pro tvrdé dřevěné podlahy, které neobsahují brusné částice ani vosk.
Podlaha a tekutina
Snažte se zabránit styku podlahy s velkým množstvím tekutiny. V případě, že k tomu dojde, podlahu ihned vytřete dosucha a nečistotu odstraňte.
Zamezení extrémnímu lokálnímu zatížení
Podlaha by neměla být vystavena extrémnímu místnímu zatížení, vzniklému kombinací vysokého měrného tlaku a otáčivého pohybu. Nohy nábytku opatřete samolepícími plstěnými podložkami, vyvarujte se zatížení např. jehlovými podpatky nebo nábytkem s pojezdovými kolečky. Pod kolečkové židle umístěte ochranné podložky. Těžké kusy nábytku stěhujte velmi opatrně. Jestliže dojde k poškození podlahy, opravu svěřte specializované firmě.
Teplota a vlhkost prostředí
Je doporučeno podlahu udržovat v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 40 – 60 % a rozmezím teplot 15 – 25 °C a vyvarovat se jejímu vystavení extrémním hodnotám těchto veličin nebo jejich razantní změně. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, topícím nebo zvlhčovacím zařízením.
Spouštění podlahového vytápění
U vybraných typů bambusových podlah, konstrukčně uzpůsobených pro pokládku na vytápěný podklad, je nutno dodržovat předepsaný pozvolný náběh výkonu topného okruhu. Je třeba vycházet z pokynů dodavatele topení pro vytápění dřevěných podlah.

Odborná spolupráce: Abrasiv, a.s.

 

Názory na článek  Bambusové podlahy
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry