Nová koncepce stavby rodinných domů

Rubrika: Stavba
Jiřina Kavková (Bydlet.cz), 11.12.2012

Jak přesně probíhá a jak dlouho trvá stavba rodinného domu pomocí konstrukční soustavy SKELETSYSTEM GOLDBECK? Představíme vám SKELETSYSTEM GOLDBECK – krok za krokem.

SKELETSYSTEM GOLDBECK byl v roce 2011 představen jako zcela nová koncepce pro stavbu rodinných domů. Tato konstrukční soustava vychází z technologie montovaného železobetonového skeletu, která se dosud používala pouze uvelkých mnohopodlažních budov. Celý systém je však upraven a přizpůsoben právě pro potřeby rodinných domů a dalších menších, jednopodlažních i vícepodlažních staveb. Subtilní nosný skelet zde tvoří nosnou kostru celé stavby a žádná z vnitřních ani obvodových stěn tedy nemusí být nosná. Celý systém tvoří tři základní prvky: Bodově podepřená základová deska, montovaný železobetonový skelet a prefabrikované dílce Spiroll.

Oproti klasické stavbě přináší SKELETSYSTEM GOLDBECK celou řadu výhod. Patří mezi ně například minimalizace výkopových prací i mokrých procesů na stavbě, variabilita fasády i vnitřní dispozice objektu a v neposlední řadě i rychlost stavby. Vlastní montáž SKELETSYSTEMU GOLDBECK je většinou hotova za 48 hodin. Celá hrubá stavba rodinného domu pak do 2 týdnů od začátku montáže.

Jak tedy realizace takové stavby probíhá:

1. Koncepce a návrh
Vše začíná samozřejmě architektonickou studií. Od ní se pak odvíjí konkrétní návrh konstrukce.

2. Výkopové práce
Díky bodově podepřené základové desce je možné omezit výkopové práce na minimum. Ve srovnání s klasickým způsobem stavby jde o velké ušetření času i finančních prostředků.

3. Základové patky
Dalším krokem je betonování základových patek a příprava pro ukotvení svislých nosných prvků a základové desky. Následuje uložení přípojek inženýrských sítí. Tím končí přípravná fáze a může začít vlastní montáž konstrukční soustavy SKELETSYSTEM GOLDBECK.

4. Sloupy
K základovým patkám jsou následně montovány prefabrikované sloupy.

5. Základové prahy
Ke sloupům jsou upevněny základové prahy, do kterých budou následně ukládány prefabrikované dílce Spiroll.

6. Základová deska
Dalším krokem je dokončení základové desky, která se skládá ze základových prahů a prefabrikovaných dílců Spiroll.

7. Nosný skelet
Montáž nosného skeletu dále pokračuje montáží průvlaků a přípravou pro zastropení. K tomu je možné opět využít dílce Spiroll.

8. Stropní konstrukce z dílců Spiroll a montáž posledního průvlaku
Po uložení stropních dílců Spiroll, které slouží jako nosná konstrukce dalšího podlaží, dochází k montáži posledního průvlaku.

9. Zmonolitnění stavby
Po dokončení montáže prefabrikovaných prvků následuje tzv. zmonolitnění stavby, tedy provedení zálivek a zálivkové výztuže. Tímto krokem je ukončena vlastní montáž konstrukční soustavy SKELETSYSTEM GOLDBECK. Tato montáž trvá většinou pouhých 48 hodin.

10. Výplně stěn
Pro výplně stěn je možné využít libovolné technologie či materiálu, od klasického zdiva až po využití dřeva a vytvoření tzv. kompozitní stavby.

11. Dokončení hrubé stavby
Hrubá stavba bývá dokončena do dvou týdnů od zahájení montáže.

12. Dokončení celé stavby, příprava na kolaudaci
Dále již vše pokračuje stejně jako u jiných konstrukčních systémů. V řádech několika měsíců bývá stavba připravena ke kolaudaci.

Více informací na www.skeletsystem.cz

Názory na článek  Nová koncepce stavby rodinných domů
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografie

Články Stavba